Blog

From the BI industry

Jak działa odświeżanie danych w Microsoft Power BI?

Microsoft Power BI jest popularnym narzędziem business intelligence, które pozwala w intuicyjny sposób analizować dane i wizualizować je w postaci interaktywnych raportów. Jednak w jaki sposób działa samo odświeżanie danych w ramach tej usługi i czy umożliwia ona zautomatyzowanie tego procesu?

Przeczytaj