Power BI training: dive into the world of data analysis

Jeśli jesteś pasjonatem analizy danych i chcesz zdobyć umiejętności, które pozwolą Ci tworzyć zaawansowane raporty i zbierać trafne wnioski biznesowe, to szkolenie Power BI jest właśnie dla Ciebie. Dzięki narzędziu Power BI możesz w pełni wykorzystać potencjał posiadanych danych do podejmowania kluczowych decyzji. Jeśli chcesz wiedzieć, dla kogo dedykowane są tego typu szkolenia i dlaczego warto wziąć w nich udział, zapraszamy do lektury artykułu.

What is Power BI?

Power BI is an advanced data analysis tool developed by Microsoft. It allows you to combine, visualize and transform data from different sources in an intuitive way. With Microsoft Power BI, you can create interactive and compelling reports that help you understand trends and patterns in your data.

Why invest in Microsoft Power BI training?

An investment in Power BI training can prove extremely valuable for individuals and companies seeking to effectively analyze data and present business results. Power BI is a powerful data analysis and visualization tool that allows you to explore information from various sources in a clear and accessible way. Microsoft Power BI training allows you to learn advanced techniques for creating interactive dashboards, reports and data models, which translates into a better understanding of your company’s processes and enables you to make accurate business decisions.

During the course of the training, participants gain skills in the construction of advanced calculations, data transformation and integration with various information sources. This allows them to create personalized reports tailored to the specific needs and goals of the organization. Knowledge of Power BI allows you to effectively use the available data visualization tools, which in turn makes it easier to understand trends, identify patterns and detect hidden information.

Power BI guide to working in Power BI Desktop.

In this day and age, where data plays a key role in business decision-making, the ability to effectively use analytical tools such as Microsoft Power BI is becoming extremely valuable. Employees equipped with these competencies can contribute to streamlining analytical processes, optimizing operating strategies and increasing the company’s competitiveness. As a result, an investment in Power BI training can quickly pay for itself through time and resource savings, more efficient data analysis, and a better understanding of a company’s health, which is critical in a dynamic market environment.

Who should attend a Power BI training course?

Power BI training courses are dedicated to a wide range of individuals and professionals who want to fully exploit the potential of data analysis and visualization in their daily work. First and foremost, those who work in analytics and reporting, including data analysts, data specialists, and data specialists. business and financial controllers, gain invaluable benefits by gaining the ability to create advanced reports and data models.

Managers and executives find Power BI training a valuable tool to quickly and effectively monitor key performance indicators and make sound strategic decisions. Marketing professionals, in turn, can use Microsoft Power BI to analyze campaign effectiveness, identify customer preferences and understand market trends.

Often the participants of the training are also IT experts and those responsible for data management, who, thanks to the new knowledge, gain the ability to optimize data integration processes, maintain information integrity and implement advanced security mechanisms.

Finally, entrepreneurs who want a complete view of their company’s operations can also take advantage of Power BI training to learn how to monitor financial performance in real time, analyze the effectiveness of operations and take quick corrective action.

The conclusions are clear: Microsoft Power BI training is aimed at anyone who wants to effectively transform data into valuable information, increase the efficiency of operations, and make better decisions based on solid analysis.

What Power Query can do in Dataflows

What will you violate during Power BI training?

Create reports with the help of Microsoft Power BI

During the training, we show you how to start your journey in the world of modern data analytics by creating a simple report. We enter the data we want to analyze and then use the various visualizations available in Power BI. You can create column charts, pie charts, heat maps and more to see your data in a new light.

Filtering and sorting data

One of the key skills in data analysis is the ability to filter and sort information according to specific criteria. Power BI allows you to create advanced filters to help you focus on the important aspects of your analysis.

Data modeling in Power BI

In Power BI, you can create sophisticated data models that combine a variety of information sources. You can also create relationships between tables, which allows you to perform in-depth analysis and draw conclusions.

Create your own patterns and indicators

One of the most powerful elements of Power BI is the ability to create custom benchmarks and indicators. You can customize the tool to meet your specific business needs, allowing you to get even more precise analysis.

Trend analysis and forecasting

With Power BI, you can analyze historical data and predict future trends. This makes it possible to make more informed business decisions and adapt the company’s strategy to changing market conditions.

Application visualization

Conclusions and analysis are one thing, but skillfully communicating them to others is another. Power BI allows the creation of interactive dashboards that effectively communicate complex information and help communicate findings to stakeholders.

Improving skills

Microsoft Power BI training is the beginning of an adventure in data analysis. Without a doubt, it’s worth continuing to learn, exploring more advanced features and tools to become proficient in creating complex reports and analysis. So if you want to learn how to start using Power BI, attending the training will be a good step.

Power Pivot in MS Excel

Where to get training in Power BI?

If you are looking for professional Power BI training, EBIS is a solid partner to bet on. With many years of experience in implementing Microsoft system in companies in various industries, EBIS has earned a reputation as a reliable provider of Power BI training. With its status as a Microsoft Solutions Partner, the company guarantees a high level of knowledge and excellent skills in transferring it to participants.

What sets EBIS apart from other training companies is its flexibility and customization. Training can be conducted online, allowing participation remotely, or at a location of the client’s choice. This not only saves participants time and resources related to commuting, but also allows them to learn in an environment that is comfortable for them.

The individual approach to each group is also a great advantage. EBIS’s experienced consultants are able to tailor the scope of the training to the participants’ level of knowledge and the specifics of their industry. This means that participants receive content that is relevant and useful to them in their daily work.

For years, EBIS has been synonymous with professionalism, commitment and advanced Power BI expertise. Thanks to the training services offered, participants not only gain solid competence in the area of data analytics and visualization, but can also fully exploit the potential of Power BI in their business.

Power BI desktop and online course – FAQ

How much does a Power BI course cost?

Power BI training courses organized by EBIS are priced individually based on an analysis of the needs of the student group. For a quote, please contact us at: info@ebisgroup.com.

Zwykle w agendzie szkoleniowej pojawiają się takie zagadnienia jak:

  • przygotowanie danych,
  • wizualizacja danych,
  • importowanie i pobieranie danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
  • budowa modelu danych i modelowanie danych,
  • analiza danych pochodzących z różnych źródeł – w tym z plików Excel, systemów CRM, baz danych i innych,
  • udostępnianie raportów,
  • tworzenie dashboardów,
  • łączenie Power BI z innymi narzędziami Microsoft,
  • dodawanie zapytań (także w języku naturalnym),
  • przyznawanie dostępów.

obsluga narzedzia na urządzeniach mobilnych z modelem danych i miarami

Ile czasu zajmuje nauka Power BI?

Czas nauki Power BI zależy od wielu czynników, takich jak poziom wstępnej wiedzy związanej z analizą danych i narzędziami Business Intelligence, intensywności nauki oraz docelowych umiejętności, które chcemy osiągnąć. Dla osób już obeznanych w analizie danych lub korzystających z innych narzędzi Business Intelligence, nauka podstawowych funkcji Power BI może zająć od kilku dni do dwóch tygodni.

Jeśli jesteś początkującym, który dopiero zaczyna przygodę z analizą danych, proces ten może być bardziej wymagający i trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od zaangażowania i czasu, jaki możesz poświęcić na naukę.

Warto jednak pamiętać, że nauka Microsoft Power BI to proces ciągły, ponieważ narzędzie to oferuje wiele zaawansowanych funkcji, których opanowanie może wymagać czasu. Po zdobyciu podstawowej wiedzy, ciągle możesz rozwijać swoje umiejętności, zgłębiając bardziej zaawansowane techniki tworzenia interaktywnych raportów, modelowania danych czy integracji z różnymi źródłami danych.

Kluczowe jest też systematyczne poświęcanie czasu na naukę oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych projektach, co przyspieszy proces osiągnięcia pewności w obszarze Business Intelligence i raportowania.

Czy warto uczyć się Power BI?

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna – zdecydowanie warto uczyć się Power BI. Jest to jedno z najbardziej popularnych narzędzi umożliwiające poznanie zasady wizualizacji danych i analizy biznesowej, wykorzystywane w różnych branżach i dziedzinach. Opanowanie umiejętności korzystania z Power BI może przynieść wiele korzyści.

Po pierwsze, umiejętność efektywnego działania w usłudze Power BI pozwala przekształcać surowe dane w czytelne, interaktywne wizualizacje oraz raporty. Dzięki temu można lepiej zrozumieć i komunikować kluczowe informacje biznesowe w sposób bardziej przekonujący i zwięzły.

Po drugie, Power BI umożliwia szybkie i dokładne analizy danych (lepsze niż w programie Excel), co jest kluczowe dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Dzięki tej umiejętności można identyfikować trendy, wzorce oraz potencjalne obszary do optymalizacji w swojej firmie.

Po trzecie, umiejętność obsługi Power BI czyni Cię bardziej wartościowym pracownikiem na rynku pracy. W miarę jak technologia ta jest coraz szerzej stosowana, osoby posiadające umiejętności w zakresie Power BI stają się coraz bardziej poszukiwane przez pracodawców, zwłaszcza w dziedzinach związanych z analityką danych i raportowaniem. Usługa Power BI otwiera więc drzwi do kariery wszędzie tam, gdzie wizualizacja danych jest kluczowa. Bez względu na branżę, zdolność przekształcania danych w użyteczne informacje pozytywnie wpływa na perspektywy zawodowe.