Od surowych danych, po cenne informacje biznesowe – poznaj Power BI

Każda firma codziennie generuje ogromne ilości danych. Pochodzą one z wielu źródeł i niestety bez ich odpowiedniej segmentacji, wyciąganie wniosków jest znacznie utrudnione. Jednak wraz z rozwojem nowych technologii problem rzetelnej analizy danych został znacznie zmarginalizowany. Narzędzia takie jak Microsoft Power BI skutecznie wspierają przedsiębiorców w przekształcaniu surowych danych w cenne informacje biznesowe.

Dlaczego warto analizować dane?

Rozwój firm zależy w dużej mierze od trafnego podejmowania decyzji. Dotyczą one niemal każdego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa – sprzedaży, logistyki, obsługi klienta czy marketingu. Jeśli brakuje nam informacji na temat kondycji poszczególnych działów w firmie oraz efektywności prowadzonych działań, nie jesteśmy w stanie realizować przyjętej strategii oraz celów biznesowych.

Poza tym analiza danych zapewnia:

  • optymalizację wydajności procesów biznesowych,
  • redukcję ryzyka,
  • wsparcie przy opracowywaniu nowych produktów,
  • rozbudowanie wprowadzonych na rynek produktów czy usług o informacje zdobyte podczas analizy danych,
  • możliwość wykrywania trendów i nisz rynkowych,
  • budowanie i umacnianie relacji z kontrahentami i klientami.

Jak Microsoft Power BI wspiera funkcjonowanie firm?

Microsoft Power BI to kompleksowy zestaw narzędzi do analizy danych, które skutecznie wspierają funkcjonowanie firm z różnych branż. Power BI daje możliwość efektywnej analizy danych w czasie rzeczywistym, co oznacza lepsze monitorowanie postępów w realizacji założonych celów krótko i długoterminowych. Bieżący wgląd w informacje pozwala z kolei na podejmowanie trafniejszych decyzji. Co ważne, do obsługi Power BI nie potrzeba technicznej wiedzy. Funkcjonalności typu „przeciągnij i upuść” czy możliwość generowania zapytań w języku naturalnym znacznie upraszczają analizę danych, skracają czas analiz i eliminują ryzyko wystąpienia pomyłek, co w przypadku pracy na arkuszach kalkulacyjnych zdarza się często.

Jakie korzyści osiągają firmy, które wdrożyły Power BI?

Wdrożenie systemu do analizy danych zawsze powinno być poprzedzone dokładną oceną potrzeb firmy i jej celów biznesowych. Zadania te warto powierzyć w ręce doświadczonych konsultantów, którzy znają możliwości systemu Microsoft i są w stanie zaproponować najlepsze rozwiązanie dla naszego biznesu. Konsultanci EBIS stale podnoszą swoje kompetencje, a zdobyte umiejętności potwierdzają certyfikatami, przez co EBIS może poszczycić się mianem Power BI Solution Partner.

Wśród kluczowych korzyści, jakie otrzymują firmy, wdrażając Power BI, należy wymienić:

  • stały dostęp do wszystkich danych firmowych, niezależnie od czasu i miejsca, z którego pracujemy,
  • możliwość współdzielenia wyników analiz i raportów pomiędzy pracownikami oraz poszczególnymi działami firmy,
  • łatwą i intuicyjną obsługę Power BI,
  • minimalizację ryzyka wystąpienia błędów w analizie danych.

 

Z pomocą systemu Microsoft Power BI otrzymujesz możliwość tworzenia zaawansowanych modeli danych w elastycznym środowisku i zyskujesz 360° wgląd w kluczowe informacje na temat prowadzonego biznesu.