Kto to jest analityk biznesowy?

Analiza biznesowa to dziedzina, która daje nie tylko obiecującą pracę dla ludzi zainteresowanych branżą, ale też korzyści dla osób używających narzędzi analitycznych w firmie. Twarde dane, możliwość zbierania ich, katalogowania, analizowania i raportowania to zajęcia dające wiele satysfakcji dla obu stron – specjalisty i klienta. W tym artykule opowiemy o tym, kto to jest analityk biznesowy, jakie ma obowiązki i co ma wspólnego z Power BI.

Kim jest analityk biznesowy?

Analityk biznesowy to specjalista zajmujący się analizowaniem danych. Celem jego pracy jest pomoc firmom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Analitycy biznesowi zbierają, przetwarzają i interpretują dane biznesowe. Efektem działań analityków są między innymi raporty oparte o pozyskane dane.

Zadaniem analityka jest zrozumienie biznesowych potrzeb klienta oraz dostarczenie informacji, które pozwolą skutecznie podejmować decyzje strategiczne dla biznesu, takie jak:

 • Wprowadzanie nowych produktów;
 • Odkrywanie i analiza nowych rynków;
 • Optymalizacja kosztów i inne.

Więcej na temat zadań stojących przed analitykiem biznesowym pisaliśmy w osobnym artykule Analityk biznesowy – zadania.

Wspominamy tam o tym, że praca analityka to nie tylko “suche klikanie w cyferki”, ale dużo bardziej zaawansowane procesy.

Wynikiem tak złożonej i odpowiedzialnej pracy powinny być odpowiednie zarobki. To częste zagadnienie, które interesuje każdego, kto interesuje się zagadnieniem business intelligence.

Jeśli chcesz wiedzieć, ile zarabia analityk biznesowy, przeczytaj kolejny artykuł na naszym blogu.

Cechy przydatne w pracy analityka biznesowego

Jakich cech wymaga praca na stanowisku analityka biznesowego? Okazuje się, że nie tylko czysto ścisłych! Wymagania analityki biznesowej są szerokie i wykraczają poza ramy Excela.

W takim razie kto to jest analityk biznesowy? To złota rączka w świecie BI!

Dobry analityk biznesowy łączy w sobie wiele cech – zarówno ze ścisłych dziedzin, jak i tych pozornie niezwiązanych z zagadnieniem, jakim jest analityka biznesowa.

Postanowiliśmy stworzyć zwięzłą listę wymagań, jakie powinien spełnić kandydat na analityka:

 • Oczywiście podstawą są umiejętności analityczne, dzięki którym możliwe jest przetwarzanie i analizowanie dużych zasobów danych oraz informacji.
 • Najlepiej, gdy analityk zna “od podszewki” branżę, dla której pracuje. Dzięki temu analiza danych jest skuteczna i pozwala na lepsze dostosowanie rozwiązań dla danego projektu bądź firmy.
 • Umiejętności techniczne: fantastycznie, jeśli analityk zna się na obsłudze narzędzi i programów analitycznych oraz opanował co najmniej podstawy programowania.
 • Sprawność komunikacyjna, zdolności interpersonalne. To cenne umiejętności, dzięki którym analityk potrafi przekazać wnioski i wszystkie ważne informacje swojemu klientowi.
 • Kreatywność – tak, to również istotna cecha dobrego analityka! Jego rolą jest interpretacja danych i podsuwanie najlepszych rozwiązań dla biznesu.
 • Poczucie odpowiedzialności. Interpretacja danych połączona z doradztwem biznesowym to odpowiedzialne zadanie stojące przed analitykiem. Efektem jego pracy może być sukces lub porażka klienta.

Podsumowując, jeśli zastanawiasz się, kto to jest analityk biznesowy, chodzi tu o osobę posiadającą liczne umiejętności techniczne i kreatywne.

Innymi słowy to, co charakteryzuje dobrego analityka biznesowego to połączenie umiejętności twardych i miękkich.

Power BI, czyli narzędzia do analizy biznesowej

Microsoft Power BI to narzędzia do analityki biznesowej. BI to skrót od angielskiego Business Intelligence. Jest to zespół narzędzi działających w chmurze (ale nie tylko!) i służących do zbierania, analizy, interpretacji i wizualizacji danych.

Analityk biznesowy powinien potrafić pracować między innymi z tymi narzędziami. Pozwalają one na:

 • Zbieranie danych z różnych źródeł;
 • Integrację systemu BI z innymi usługami;
 • Wygodne zarządzanie informacjami w systemie;
 • Możliwość elastycznej pracy z danymi – segregowanie ich, odświeżanie i przetwarzanie;
 • Intuicyjne tworzenie raportów opartych o pozyskane dane.

Dzięki narzędziom takim jak Power BI analityk sprawnie przeprowadza analizę projektu, możliwości rozwoju firmy i dostępnych rozwiązań dla danego biznesu.

Podsumowanie: zadania i rola analityka biznesowego

Analityk biznesowy to osoba, która zawodowo zajmuje się analizą danych. W codziennej pracy wykorzystuje możliwości specjalnych narzędzi, takich jak Power BI. Zajmuje się analizą i interpretacją informacji dotyczących danej firmy lub danego projektu w celu:

 • Poprawy procesów biznesowych;
 • Wskazania najlepszych ścieżek rozwoju firmy.

Podsumowując wszystkie dotychczasowe informacje: kto to jest analityk biznesowy? To osoba, dzięki której możliwe jest rozwijanie biznesu w oparciu o twarde dane analityczne przetwarzane dzięki specjalistycznym narzędziom. Przydają się do tego umiejętności twarde i miękkie oraz dobra organizacja pracy i zdolności interpersonalne.