Power BI w sprzedaży

Power BI w sprzedaży

W dążeniu każdej firmy do maksymalizacji zysków kluczową rolę odgrywa dogłębna analiza. W tym kontekście system analityczny Power BI, opracowany przez firmę Microsoft, stanowi istotne narzędzie wspierające proces sprzedaży. 

 

Pozwala on na rzetelne zgłębienie reakcji rynku na oferowane produkty i usługi poprzez analizę danych sprzedażowych. W szczególności umożliwia identyfikację czynników wpływających zarówno na wzrost popytu, jak i na jego ograniczenie. 

 

Dzięki automatycznie generowanym raportom możliwe jest nie tylko monitorowanie ogólnych trendów, lecz także błyskawiczne wykrywanie ewentualnych odchyleń, co pozwala podejmować natychmiastowe działania korygujące. 

power bi w sprzedazy

Korzyści z wdrożenia Microsoft Power BI w sprzedaży

Błyskawiczna analiza danych

Możliwość przeprowadzania analiz ad hoc, bez konieczności eksportu danych z systemu źródłowego i obróbki raportów.

Szybsze podejmowanie decyzji

Usprawnienie procesu podejmowania decyzji dzięki bieżącemu dostępowi do danych zarządczych dotyczących kluczowych obszarów funkcjonowania firmy.

Monitoring sprzedaży

Możliwa jest szybka i trafna identyfikacja szans sprzedażowych oraz problemów – kosztów i nieefektywnych działań sprzedażowych.

Monitorowanie budżetów w oparciu o ciągle aktualne dane

Monitorowanie budżetów realizowane jest w oparciu o ciągle aktualne dane, co umożliwia szybką reakcję na nieoczekiwane zmiany.

Dostęp do danych zawsze i wszędzie

Dane potrzebne do przeprowadzania analiz w organizacji są aktualizowane w czasie rzeczywistym, a dostęp do nich jest zawsze możliwy – z poziomu przeglądarki oraz urządzeń mobilnych.

Monitoring kanałów sprzedaży

Dzięki łatwej dostępności danych do analiz, możliwe jest szybkie identyfikowanie najefektywniejszych kanałów sprzedaży, a także weryfikacja skuteczności działań zespołów sprzedażowych.

Kiedy warto wdrożyć Power BI w dziale sprzedaży?

Wdrożenie systemu analitycznego to krok do maksymalizacji potencjału posiadanych danych. Power BI umożliwia agregację danych z różnorodnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki, katalogi, usługi Azure oraz usługi internetowe. Proces tworzenia raportów jest szybki i intuicyjny, a użytkownicy mają pełną swobodę w dostosowywaniu zakresu raportów oraz udostępnianiu ich innym użytkownikom.

Zaufali nam