Analityk biznesowy – jakie zadania wykonuje?
2022-04-28 Z branży BI

Analityk biznesowy – jakie zadania wykonuje?


Wbrew stereotypom praca analityka biznesowego to nie tylko wstukiwanie cyferek do arkusza kalkulacyjnego. Praca na tym stanowisku wymaga znajomości wielu aspektów funkcjonowania firmy, zaawansowanej umiejętności identyfikowania problemów i kreatywności w ich rozwiązywaniu.

Analiza danych we współczesnym biznesie

Informatyzacja i „internetyzacja” większości dziedzin życia sprawia, że jak nigdy wcześniej ludzie produkują olbrzymie ilości cyfrowych danych na temat swoich zwyczajów, potrzeb i oczekiwań. Ich zbieranie, odpowiednie przetworzenie i wyciągnięcie na tej podstawie prawidłowych wniosków, czyli tzw. Business Intelligence (BI), może być z punktu widzenia przedsiębiorstwa prawdziwą żyłą złota.

Dlatego też szeroko pojęta analiza danych odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu nowocześnie zarządzanych firm, niezależnie od ich wielkości czy branży, w jakiej działają. Dostępnych informacji jest tak wiele, że ich gromadzenie i odpowiednia „obróbka” byłaby praktycznie niemożliwa bez odpowiednich narzędzi, którymi są wyspecjalizowane systemy do analizy danych, takie jak Microsoft Power BI. Uzyskana z ich pomocą wiedza pozwala podejmować optymalne, poparte twardymi liczbami decyzje biznesowe, zarówno na poziomie pojedynczych pracowników, zespołów, jak i całej organizacji.

Rosnące zapotrzebowanie na duże ilości coraz bardziej szczegółowych informacji, generowanych zarówno przez użytkowników Internetu, firmowe systemy klasy ERP, pocztę elektroniczną, jak i arkusze kalkulacyjne, sprawiło też, że coraz bardziej poszukiwanym specjalistą staje się analityk biznesowy.

Czym zajmuje się analityk biznesowy?

Zgodnie z definicją BABOK (przyp. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge): “Analityk biznesowy to osoba odpowiedzialna za identyfikację potrzeb biznesowych swoich klientów i zainteresowanych stron w celu określenia rozwiązań problemów biznesowych.”

Jest to zawód multidyscyplinarny, wymagający orientacji w we wszystkich aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa: finansach, sprzedaży, logistyce i wielu innych. Wśród zadań stawianych osobom na tym stanowisku mogą znaleźć się: analizowanie trendów sprzedaży, trendów rynkowych, politycznych, analizy sportowe czy nawet nowoczesne dziennikarstwo oparte na danych lub tzw. targeting.

Codzienność analityka biznesowego to, wbrew stereotypom nie tylko „wklepywanie” danych do systemu i generowanie raportów – chociaż nie da się tego uniknąć. To również, a może przede wszystkim, zaangażowanie w usprawnianie i optymalizację bieżących działań firmy, identyfikacja istniejących problemów i proponowanie rozwiązań, jak również przewidywanie przyszłych trendów rynkowych. W tych działaniach wspierają go rozbudowane analityczne narzędzia klasy BI. Jednym z najczęściej wykorzystywanych jest Power BI firmy Microsoft.

Kluczowe kompetencje analityka biznesowego

Z uwagi na powyższe zadania wśród kluczowych kompetencji dobrego analityka warto wymienić przede wszystkim zdolność do analitycznego i abstrakcyjnego myślenia - rozumianą jako umiejętność rozłożenia problemu na części składowe w celu dostrzeżenia zależności i zaproponowania właściwego rozwiązania. Wiąże się z tym również dociekliwość, ciekawość i wytrwałość w poszukiwaniu odpowiedzi.