Łączenie się z danymi z różnych źródeł

Eksploruj dane, twórz zależności pomiędzy nimi, analizuj czynniki kluczowe dla Twojej organizacji i podejmuj słuszne decyzje biznesowe.

Źródła danych dla Power BI


Power BI pozwala w niezwykle prosty i intuicyjny sposób wizualizować i analizować dane, które są kluczowym elementem w procesie tworzenia interaktywnych raportów. Narzędzie umożliwia import danych pochodzących z setek różnych źródeł i przekształcanie ich w przejrzyste raporty, co pozwala na uzyskiwanie kompleksowych i precyzyjnych informacji, które stanowią nieocenione źródło wiedzy, strategicznej dla Twojej firmy.

Power BI umożliwia zaimportowanie plików programu Excel, plików cvs, a także danych pochodzących z usług takich jak Microsoft Dynamics, Google Analytics, Twilio, Marketeo i Salesforce. Narzędzie umożliwia także nawiązanie połączenia z bazami danych w chmurze. Przy użyciu zapytań bezpośrednich możemy nawiązać dynamiczne połączenie z usługami  Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Spark on Azure HDInsight i SQL Server Analysis Services. Możemy również połączyć się bezpośrednio z z lokalnymi bazami danych SQL Server Analysis Services.

 

Łączenie się z danymi z różnych źródeł

 

Stały dostęp do danych


Podejmując kluczowe dla Twojej organizacji decyzje, chcesz mieć pewność, że Twoje dane są zawsze aktualne. Wskazane przez Ciebie dane importowane do Power BI, dzięki zastosowaniu funkcji Power Gatewy, mogą być pobierane i odświeżane automatycznie, w czasie rzeczywistym. Dane możesz odświeżyć także manualnie lub skorzystać z możliwości skonfigurowania harmonogramu odświeżania, tak, by Twoje dane były zawsze najbardziej aktualne.
Dzięki subskrypcjom e-mail oraz alertom w aplikacjach mobilnych na platformy Android, iOS i Windows, otrzymasz powiadomienie, kiedy nastąpią zmiany w określonych przez Ciebie danych.