Modelowanie danych

Dzięki modelowaniu danych w Power BI możesz łączyć rozproszone dane pochodzące z wielu źródeł, kreując na ich podstawie atrakcyjne i przejrzyste raporty.

Tworzenie wielowymiarowych oraz miarodajnych raportów wymaga korzystania różnych źródeł danych, które muszą ze sobą współdziałać. Dzięki potężnym możliwościom jakie daje modelowanie w Power BI jest to nie tylko możliwe, ale i proste i intuicyjne. Dane w Power BI łączone są za pomocą relacji. Wykorzystując relację między źródłami danych, narzędzie pozwala na tworzenie atrakcyjnych oraz wartościowych wizualizacji. Wykorzystując możliwość modelowania danych, można tworzyć indywidualne, niestandardowe obliczenia, by wyświetlać określone segmenty danych.