Kluczowe kompetencje analityka biznesowego
2021-06-24 Z branży BI

Kluczowe kompetencje analityka biznesowego


Każdego roku firmy i organizacje na całym świecie borykają się z zaskakująco wysokimi wskaźnikami niepowodzeń w projektach. Niektóre badania wykazały nawet, że mniej niż 30% projektów w zakresie oprogramowania jest ukończonych na czas i w ramach ustalonego budżetu, a tylko połowa z nich kończy się wdrożeniem ustalonych funkcji. Kim jest analityk biznesowy i jakie umiejętności powinien posiadać, aby skutecznie zamieniać dane w cenne informacje i wspierać realizację projektów? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym artykule!

Analiza biznesowa i analityk biznesowy - co oznaczają te pojęcia?

Według Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide) analiza biznesowa to zestaw działań i technik, które mają na celu zrozumienie struktury oraz zasad działania organizacji, a następnie wskazanie rekomendowanych rozwiązań, które umożliwią danej organizacji osiągnięcie przyjętych przez nią celów. Z kolei analityk biznesowy to osoba, która jest odpowiedzialna za określenie potrzeb biznesowych, jak i oczekiwań interesariuszy, w celu wybrania odpowiednich rozwiązań dla wskazanych problemów biznesowych. Mówiąc prosto, analityk biznesowy działa jako tłumacz lub łącznik pomiędzy klientem a zespołem odpowiedzialnym za realizację projektu.

Jakie zadania należą do analityka biznesowego?

  1. Pozyskuje wymagania – określa cele biznesowe, wizje przedsiębiorstwa, opisuje procesy biznesowe i zasady funkcjonowania firmy, definiuje wymagania funkcjonalne. W tym celu prowadzi rozmowy z klientami, analizuje uprzednio wdrożone rozwiązania i systemy, przygląda się organizacji pracy, przeprowadza burze mózgów czy spotkania z grupą potencjalnych, przyszłych użytkowników mającego powstać produktu czy usługi.
  2. Analizuje zebrane wymagania – weryfikuje ich kompletność i spójność. Na podstawie zebranych danych tworzony jest dokument jasno określający cele tworzenia danego projektu oraz sugerowane procesy biznesowe czy przypadki użycia.
  3. Określa rozwiązania – na podstawie otrzymanych informacji i specyfikacji analityk biznesowy przechodzi do projektowania konkretnych rozwiązań. Im lepiej określi potrzeby klienta i skoreluje je z możliwościami wykonawcy, tym szansa na powodzeniu projektu wzrasta.
  4. Czuwa nad realizacją projektu - rola analityka biznesowego nie kończy się na przekazaniu dokumentacji. Poznanie oczekiwań klienta obliguje go do wspierania zespołu, konsultacji i rozwiewania wątpliwości. Analityk czuwa także nad wdrożeniem w życie projektu i sprawdza, czy przyjęte na początku cele zostały zrealizowane.

Jakie kompetencje powinien posiadać analityk biznesowy, aby móc powyższe zadania realizować efektywnie?

Analityk biznesowy powinien posiadać wykształcenie wyższe informatyczne, techniczne lub ekonomiczne. Ważną cechą jest także umiejętność analizy i projektowania procesów biznesowych. Przydatna w pracy na tym stanowisku jest również wiedza z zakresu analizy danych i obsługi systemów informatycznych, które usprawniają proces przekształcania danych w cenne informacje biznesowe. Do jednych z nich należy Power BI, który w codziennej pracy ułatwia analizę danych pochodzących z wielu źródeł i usprawnia prace osób zaangażowanych w dany projekt.

Analityk biznesowy musi także specjalizować się w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej modelowania procesów, tworzenia przypadków użycia czy projektów technicznych. Na tym stanowisku wskazana jest również zdolność do myślenia procesowego oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami, czy znajomość narzędzi oraz metodologii wspierających tworzenie dokumentacji w zarządzaniu projektami.

Wśród kompetencji behawioralnych należy z kolei wymienić umiejętność globalnego myślenia i przewidywania, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, nastawienie na osiąganie celów czy powszechne wzbudzanie zaufania.

Z całą pewnością rola analityka biznesowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jest to jednak praca na tyle inspirująca, że swoim zakresem obowiązków przyciąga wiele osób. Na szczęście dziś, w dobie rozwoju nowych technologii, analitycy biznesowi są w swojej codziennej pracy wspierani przez szereg aplikacji i systemów, które ułatwiają im realizację powierzonych obowiązków. Mowa tu nie tylko o programach służących do przygotowywania dokumentacji, opisywania procesów biznesowych, ale także tych służących do analizy danych, jak Power BI. Umiejętność poprawnego wykorzystania potencjału business intelligence odgrywa dziś kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Użytkownicy systemów klasy business intelligence, takich jak Microsoft Power BI, analizują i przedstawiają dane w formie kokpitów i interaktywnych raportów, wizualizując złożone dane w łatwiejszy, bardziej przystępny i zrozumiały sposób. Współczesna analityka biznesowa jest więc czymś więcej niż tylko zbieraniem danych, odpowiednią ich segmentacją i prezentacją zebranych zasobów w formie wykresów.