Blog

Z branży BI

Czy warto budować kulturę organizacyjną opartą na analizie danych?

Kultura organizacyjna wpływa na wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także na jego otoczenie. Oddziałuje na pracę poszczególnych osób – ich wydajność i efektywność, poziom odczuwania satysfakcji z pracy. Co więcej, kultura organizacyjna wpływa także na strategię planowania, marketing i sprzedaż, na zdolność do rozwiązywania konfliktów organizacyjnych czy wprowadzanie innowacji. Dzięki niej w przedsiębiorstwach powstają wzorce zachowań i powszechnie akceptowalne zbiory norm. Nic więc w tym dziwnego, że nazywa się ją często „autonomicznym systemem nerwowym organizacji”.

Przeczytaj