Czy warto budować kulturę organizacyjną opartą na analizie danych?

Kultura organizacyjna wpływa na wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także na jego otoczenie. Oddziałuje na pracę poszczególnych osób - ich wydajność i efektywność, poziom odczuwania satysfakcji z pracy. Co więcej, kultura organizacyjna wpływa także na strategię planowania, marketing i sprzedaż, na zdolność do rozwiązywania konfliktów organizacyjnych czy wprowadzanie innowacji. Dzięki niej w przedsiębiorstwach powstają wzorce zachowań i powszechnie akceptowalne zbiory norm. Nic więc w tym dziwnego, że nazywa się ją często „autonomicznym systemem nerwowym organizacji”.

Czy warto opierać kulturę organizacyjną na analizie danych?

Jeśli myślimy o narzędziach, które wykorzystywane są w kształtowaniu kultury organizacyjnej w firmach, to przede wszystkim na myśl przychodzi nam styl zarządzania managerów oraz ich odpowiednie podejście do pracowników niższego szczebla.

Musimy pamiętać, że obecnie praca ma charakter coraz bardziej interdyscyplinarny i wymaga nieustannego uczenia się oraz zdobywania informacji i praktycznego ich wykorzystania.

Opierając kulturę organizacyjną na analizie danych, możemy mieć pewność, że każda podejmowana w firmie decyzja będzie oparta na solidnych filarach. Nie będzie tu miejsca na przypuszczenia i dywagacje. W ich miejsce pojawi się relacja przyczynowo skutkowa, która ułatwi zrozumienie funkcjonowania całej organizacji. Co więcej, wiedzę tę będą posiadać wszyscy pracownicy firmy, bez względu na to, w jakim dziale pracują.

Kultura organizacyjna oparta na danych – jak to osiągnąć?

Podczas budowania kultury organizacyjnej bardzo ważne jest, aby pracownicy najwyższego szczebla oraz managerowie tworzyli szerszą świadomość zadań i celów, które stoją przed poszczególnymi zespołami. Najistotniejszą kwestią jest to, aby nie tylko znać zakres prac koniecznych do wykonania, ale także rozumieć, jaki będą one mieć wpływ na pozostałych współpracowników, inne wydziały w firmie, partnerów biznesowych czy klientów. Każda osoba pracująca w danej firmie musi mieć świadomość nie tylko własnych obowiązków, ale także wyższego celu jej pracy.

Bazując na danych, jest to o wiele prostsze. Wszelkie informacje dostępne są bowiem 24h na dobę dla wszystkich pracowników firmy, niezależnie od miejsca, z którego pracują. Co więcej, są to dane dotyczące każdego z działów firmy. Czyli przykładowo pracownicy działu sprzedaży mają wgląd w dane marketingowe, na postawie których wiedzą, jakie akcje promocyjne planowane są w najbliższym okresie i na tej podstawie mogą wytypować klientów, którzy danym rodzajem usług czy produktami będą najbardziej zainteresowani. Takie funkcje spełnia właśnie Power BI – narzędzie do analizy danych.

Aby pomóc kulturze organizacyjnej opartej na danych osiągnąć sukces, kadra kierownicza oraz managerowie muszą kłaść nacisk na optymalizację wyników biznesowych za pomocą pomiarów ilościowych. Muszą także zadbać o to, aby ich pracownicy mogli podejmować właściwe decyzje w oparciu o informacje uzyskane z analizy danych. Edukacja i szkolenia to dwa klucze, które pozwalają na stworzenie solidnych podstaw kultury biznesowej opartej na analizie danych.

Jakie korzyści firmom przynosi wdrożenie kultury organizacyjnej opartej na danych?

W przedsiębiorstwach, które zdecydowały się oprzeć swoją kulturę organizacyjną na analizie danych, obserwować można spójność na wszystkich poziomach. Spójność ta przejawia się w tym, że pracownicy przejmują nawyki leaderów i kierują się nimi zarówno w relacjach wewnątrz firmy, jak i z klientami. Nie ma tu mowy o przypadkowo podjętych decyzjach. Każdy krok jest przemyślany, oparty na informacjach otrzymanych z analizy danych.

Dzięki kulturze organizacyjnej opartej na analizie danych cele postawione przed poszczególnymi działami firmy w jasny sposób łączą się z celami organizacji, jej strategią i misją. Kultura organizacyjna przejawia się w tym, co ludzie naprawdę myślą, mówią i robią w kontekście swoich działań i decyzji, które podejmują w codziennej pracy. Analiza danych oraz wyciąganie na jej podstawie cennych informacji biznesowych tworzy w firmach harmonijną atmosferę oraz poczucie stabilności.