Blog

Z branży BI

Jak Microsoft Power BI zmienia sposób funkcjonowania branży analitycznej?

Z badań przeprowadzonych przez NewVantage Venture Partners wynika, że agregacja i analiza danych to czynniki, które dostarczają bardzo dużą wartość dla przedsiębiorstw. Dzięki nim możliwa jest redukcja firmowych wydatków poprzez optymalizację kosztów operacyjnych (49,2%), a także tworzenie nowych dróg innowacji (44,3%) czy dalszy rozwój produktów (36,1%). Co więcej, aż 69,4% ankietowanych potwierdziło, że tendencje rynkowe oraz możliwości, jakie dają nowe technologie, zachęciły ich do stworzenia kultury organizacyjnej opartej na analizie danych. Wyniki tego badania nie są poniekąd zaskakujące. Big Data, analiza danych, AI, machine learning – wszystkie te zagadnienia stanowią przyszłość przedsiębiorstw chcących zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. W jaki sposób możesz wykorzystać ten potencjał w swojej firmie?

Przeczytaj