W jakich obszarach funkcjonowania firmy można wykorzystać Power BI?

W dobie powszechnego dostępu do danych coraz większą rolę odgrywa ich poprawna analiza i przekształcanie ich w cenne informacje biznesowe. Trzeba jednak wiedzieć, że proces ten nie polega jedynie na agregacji danych i przestawianiu poszczególnych liczb w kolumnach. Wymaga to znacznie bardziej dogłębnego podejścia, dzięki któremu niemal wszystkie obszary funkcjonowania firmy otrzymają solidną dawkę wiedzy, opartą na filarach przeprowadzonych analiz. W tak zarządzanym przedsiębiorstwie trudno o pomyłki czy niedopatrzenia. Czy także i Twoja firma może wykorzystać Microsoft Power BI?

Microsoft Power BI – łatwy w użyciu interfejs do analizy danych

Power BI to cały zestaw narzędzi analitycznych, które wspierają funkcjonowanie firm i organizacji z różnych branż. Dzięki odpowiedniemu poznaniu potrzeb, kultury organizacyjnej oraz celów danej firmy, możliwe jest takie dostosowanie jego funkcji, aby Microsoft Power BI wspierał rozwój całej organizacji.

Dzięki Power BI:

  • Masz stały dostęp do wszystkich danych firmowych,
  • Możesz współdzielić raporty pomiędzy poszczególnymi działami firmy,
  • Dokonujesz analizy danych, mając nawet małe umiejętności techniczne,
  • Unikasz błędów w analizie danych.

Które obszary funkcjonowania firmy wspiera Microsoft Power BI?

  • Sprzedaż

Nadrzędnym celem każdego przedsiębiorstwa jest sprzedaż. Możliwość spojrzenia na osiągane wyniki na każdym szczeblu i poziomie często wskazuje słabe punkty oraz szanse na rozwój. Zbieranie dokładnych i wiarygodnych danych pozwala na lepsze zarządzanie całym procesem sprzedaży. Przykładowo, raporty wygenerowane w systemie Microsoft Power BI są dostępne dla wszystkich pracowników firmy, niezależnie od miejsca, z którego pracują. Handlowcy mają więc dostęp do aktualnych wyników sprzedażowych, ustrukturyzowanych według wybranego schematu – z podziałem na województwa, regiony czy linie produktów.

  • Obsługa klienta

Dostęp mobilny oraz łatwa wizualizacja danych w Power BI sprawiają, że osoby zatrudnione w obszarze obsługi klienta błyskawicznie otrzymują konkretną wiedzę na temat potrzeb swojego odbiorcy. Dzięki temu pracownikom działu obsługi klienta dużo łatwiej jest realizować swoje obowiązki zawodowe. Szczegółowe informacje dostarczone przez raporty wygenerowane przez Power BI pozwalają na dobre zorientowanie się w preferencjach konsumentów, a tym samym podnoszą jakość obsługi klienta.

  • Marketing

Microsoft Power BI, dzięki dogłębnej i wieloaspektowej analizie danych, pozwala odkryć, jakie obszary komunikacji marketingowej są najbardziej skuteczne, a jakie wymagają jeszcze dopracowania. Do poprawy funkcjonowania tego obszaru działania firmy szczególnie polecamy Power BI Marketing Analytics by EBIS, czyli gotowe do wdrożenia rozwiązanie usprawniające akcje promocyjne.

  • Finanse

Analiza danych wspiera także skutecznie działy finansowe. Czynności typu wykonywanie prognoz sprzedaży i szacunków finansowych, analizowanie i poprawa wydajności operacyjnej, tworzenie raportów czy szacowanie ryzyka z pomocą systemu Power BI są o wiele mniej czasochłonne i na dodatek ryzyko wystąpienia pomyłki w obliczeniach jest praktycznie bliskie zeru. Narzędzia klasy business intelligence skutecznie bowiem ułatwiają zrozumienie, przeanalizowanie i znalezienie wartości w dużych zbiorach liczbowych.

  • Zarząd

Podejmowanie decyzji to jedno z najważniejszych zadań każdej organizacji, a szczególnie zarządu. Jeśli opierają się one na danych, to ryzyko pomyłki czy obrania nieodpowiedniego kierunku rozwoju, jest praktycznie wyeliminowane. Co więcej, analizując dane, dokładnie wiemy, które z przyjętych celów biznesowych jesteśmy w stanie zrealizować, a które należy poddać weryfikacji. Bieżące czuwanie nad kondycją firmy jednocześnie zwiększa szansę na to, że założony plan rozwoju zostanie w 100% wykonany.

Jak widać po powyższych przykładach, Power BI może być wykorzystany praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem jego możliwości w swoim przedsiębiorstwie, to skontaktuj się z nami, Przygotujemy wspólnie plan działania!