Jak uniknąć błędów w analizie danych?
2019-07-22 Z branży BI

Jak uniknąć błędów w analizie danych?


Czy potrafisz wyobrazić sobie sytuację, w której firma traci ważny kontrakt lub dużą sumę pieniędzy przez błędną analizę danych? Choć z pozoru zdarzenia takie wydają się mało prawdopodobne, to jednak w praktyce okazuje się, że pomyłki w odczycie danych, ich poprawnym zestawianiu czy wyciąganiu na ich podstawie wniosków stają się często przyczyną kłopotów przedsiębiorców.

Jakie problemy z analizą danych mają przedsiębiorcy?

Z badania przeprowadzonego przez CIMA wynika, że 86% przedsiębiorstw ma problem z przetwarzaniem dużej ilości danych. Co więcej, ponad 30% ankietowanych przyznało, że błędne analizy wpłynęły negatywnie na przychody ich firmy lub organizacji. Objęci badaniem specjaliści do spraw finansów zauważyli także, że trudności w porównywaniu danych pochodzących z kilku baz stanowiły główny problem przy prawidłowym formułowaniu wniosków.

Co zrobić z ogromną ilością danych?

Według szacunków Microsoftu globalna ilość danych rośnie z dynamiką nawet 40% rocznie. Taka sytuacja daje przedsiębiorcom ogromne możliwości, ale jednocześnie generuje liczne problemy. Możliwość agregacji danych pochodzących z wielu źródeł, ich poprawnej analizy, przejrzystej wizualizacji w postaci interaktywnych raportów i wyciągania na ich podstawie wniosków biznesowych oferują obecnie współczesne systemy do analizy danych, takie jak Power BI.

Dzięki nim otrzymujemy dostęp do wszystkich danych firmowych bez ograniczenia czasowego czy lokalizacji, w jakiej pracujemy. Co ważne, takie uprawnienia otrzymują wszystkie osoby zaangażowane w analizę danych. Z kolei możliwość współdzielenia raportów, funkcjonalności typu „przeciągnij i upuść”, czy tworzenia komend w naturalnym języku zapytań sprawiają, że z systemu Power BI mogą korzystać nawet osoby o mniejszej wiedzy technicznej.

O korzyściach, jakie oferuje Power BI, przeczytacie także na naszym blogu w artykule „5 powodów, dla których analiza danych za pomocą Power BI jest ważna dla każdego przedsiębiorstwa”.

Jak uniknąć błędów w analizie danych?

Dzięki wdrożeniu kultury organizacyjnej opartej na analizie danych przedsiębiorstwa są w stanie zwiększyć skuteczność podejmowanych decyzji. Jednak trzeba pamiętać, że znaczący wpływ na jakość analizy ma zarówno poprawna agregacja danych, jak i ich odpowiednia segmentacja. Jak zatem poprawnie przygotować analizę danych?

  1. Określ cel – każda analiza biznesowa musi mieć jasno określony cel. Wówczas uzyskane informacje nabierają wartości i ułatwiają podejmowanie decyzji.
  2. Oceń rzetelność posiadanych danych – posiadany zbiór danych może być niepełny czy posiadać zdublowane rekordy. W rezultacie każde zależności w nich wykryte mogą okazać się błędne.
  3. Porównuj analogiczne zbiory danych – w analityce dominuje jedna, zasadnicza zasada, która brzmi: jakie dane na wejściu, taka wartość analizy na wyjściu.
  4. Analizuj dane w odniesieniu do kontekstu sytuacji – z pozoru bezwartościowe dane w odniesieniu do sytuacji danej firmy czy specyfiki rynku, na którym działamy, mogą nabrać zupełnie innego znaczenia.
  5. Zadbaj o przejrzyste wyniki analizy – finalnym efektem analizy biznesowej powinny być informacje, które możemy wykorzystać do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa czy korekty dotychczasowych działań. Koncentracja na udzieleniu odpowiedzi na pytania „jak”, „gdzie”, „kiedy”, „po co” i „dlaczego”, zamiast pokazywania jak największej liczby obliczeń, tabelek czy wykresów ma tu kluczowe znaczenie.