Chcesz sprawniej analizować dane? Poznaj Power BI!

Analiza danych jest ważna dla każdej firmy – niezależnie od jej wielkości czy lat doświadczenia. Zapewnia jasne zrozumienie zachowań klientów i dostarcza istotnych informacji biznesowych w celu zapewnienia stałego rozwoju oraz możliwości ewentualnej kontroli pojawiających się błędów. Potencjał, który tkwi w danych, jest ogromny i często staje się elementem przewagi konkurencyjnej danej firmy. W jaki sposób i Ty możesz usprawnić analizę danych w swojej firmie? Poznaj możliwości, jakie oferuje Power BI i dowiedz się, jakie korzyści zapewnia analiza w usłudze Power BI.

Jak poprawnie analizować dane?

Przed przystąpieniem do analizy danych ważne jest, aby najpierw jasno określić, dla kogo i w jakim celu przeprowadzasz analizę. Jest to niezbędne, ponieważ analityka pomaga ludziom w podejmowaniu decyzji. Dlatego przeprowadzenie analizy w celu uzyskania informacji wspierających podejmowanych decyzji jest ważną częścią procesu, podobnie jak odpowiednie przedstawienie wyników.

Analizę danych można więc sprowadzić do procesu składającego się z następujących elementów:

 1. Planowanie i wytyczanie celów,
 2. Gromadzenie danych,
 3. Pobieranie danych,
 4. Segregacja danych oraz przygotowanie ich do analizy,
 5. Analiza danych,
 6. Sprawne raportowanie,
 7. Wyciąganie wniosków i dystrybucja.

Co zrobić, aby każdy z tych etapów analizy danych był przeprowadzony w sposób efektywny? Warto skorzystać z nowoczesnych systemów wspierających analizę danych, takich jak Microsoft Power BI.

power query, power platform, usługi power bi

Do czego służy Power BI?

Microsoft Power BI to zaawansowane narzędzie Business Intelligence do analizy i wizualizacji danych, które pomaga przedsiębiorstwom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji biznesowych. Power BI oferuje użytkownikom szereg funkcjonalności, które umożliwiają łatwe łączenie i analizowanie danych z różnych źródeł oraz tworzenie interaktywnych raportów i wizualizacji.

Power BI składa się z dwóch głównych elementów: Power BI Desktop i usługi Power BI Online. Power BI Desktop to narzędzie służące do tworzenia raportów i wizualizacji danych. Użytkownicy mogą za jego pomocą łączyć różne źródła danych, takie jak bazy danych, pliki Excel czy usługi w chmurze, oraz tworzyć interaktywne wizualizacje i raporty. Power BI Desktop oferuje wiele funkcjonalności, takich jak zaawansowane filtry, tabelki przestawne, wykresy i mapy, które umożliwiają łatwe analizowanie danych i generowanie cennych wniosków biznesowych.

Usługa Power BI Online to z kolei platforma w chmurze, która umożliwia łatwe udostępnianie i współpracę w raportach i wizualizacjach. Użytkownicy mogą łatwo udostępniać swoje raporty i wizualizacje innym użytkownikom w organizacji oraz korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak automatyzacja procesów biznesowych, integracja z innymi narzędziami firmy Microsoft i analiza predykcyjna.

W jaki sposób Microsoft Power BI usprawnia analizę danych?

Zaawansowana analityka to szeroka kategoria zapytań, które mogą być wykorzystywane do wprowadzania zmian i ulepszeń w praktykach biznesowych. Wykorzystując do analizy danych systemy oparte o Business Intelligence (BI), otrzymujemy możliwość nie tylko bliższego przyjrzenia się danym historycznym, ale także jesteśmy w stanie prognozować przyszłe zdarzenia i zachowania. Zyskujemy dzięki temu opcję prowadzenia analiz typu „co-jeśli”, aby przewidzieć skutki potencjalnych zmian w strategiach biznesowych.

System Power BI usprawnia analizę danych poprzez możliwość:

 • Porównywania danych pochodzących z różnych źródeł

Systemy ERP, systemy finansowo – księgowe, arkusze kalkulacyjne Excel, systemy do e-mail marketingu, media społecznościowe, dane strumieniowe, usługi w chmurze i inne.

 • Zestawiania danych biznesowych 24/7 w jednym panelu

Power BI desktop gwarantuje dostęp do wszystkich danych biznesowych z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego w wersji na komputery i urządzenia mobilne.

 • Przygotowywania interaktywnych raportów

Tworzenie przejrzystych raportów, z interesującym układem graficznym, zajmuje niewiele czasu i są one dostępne natychmiast dla całej firmy.

 • Zapewnienia spójnej analizy

Power BI to zestaw narzędzi analitycznych dla każdego działu organizacji, który zapewnia 360-stopniowy widok dla użytkowników biznesowych. Przejrzysta wizualizacja danych ułatwia ich analizę.

usługi power bi, power pivot, power bi desktop, hurtownia danych

Power BI – w jakich branżach się sprawdza?

Power BI to narzędzie, które może być wykorzystywane w wielu branżach, dzięki swojej uniwersalności, możliwościami udostępniania raportów czy dostosowywania do różnych potrzeb biznesowych. Oto kilka przykładów branż, w których Power BI może być szczególnie przydatny:

 • Finanse

Power BI może być wykorzystywany w branży finansowej do analizy danych dotyczących dochodów i wydatków, raportowania finansowego, monitorowania trendów rynkowych i innych czynników wpływających na sytuację finansową firmy. Według badań przeprowadzonych przez Microsoft, w 2020 roku ponad 35% firm z branży finansowej korzystało z Power BI do analizy danych.

 • Produkcja

W branży produkcyjnej system do analizy danych Power BI może być wykorzystywany do analizy wydajności linii produkcyjnych, zarządzania magazynem i zapasami, monitorowania jakości produktów oraz planowania produkcji. Wraz z systemami ERP, Power BI pomaga w automatyzacji codzinnych zadań i skutecznie zastępuje pracę z programem Excel. Według badań przeprowadzonych przez Capterra, w 2021 roku 26% firm z branży produkcyjnej korzystało z Power BI.

 • Sprzedaż i marketing

W branży sprzedaży i marketingu Power BI znajduje z kolei zastosowanie do analizy danych dotyczących sprzedaży, prognozowania popytu, monitorowania wyników kampanii marketingowych i oceny efektywności działań promocyjnych. Interaktywne raporty dostępne są 24h/7 co ułatwia racjonalne zarządzanie budżetem. Według badań przeprowadzonych przez Microsoft, w 2020 roku ponad 33% firm z branży sprzedaży i marketingu korzystało z Power BI do analizy danych.

 • Edukacja

W branży edukacyjnej Power BI może być wykorzystywany do analizy danych dotyczących wyników uczniów, zarządzania zasobami ludzkimi, oceny efektywności programów nauczania i oceny potrzeb szkoleniowych. Według badań przeprowadzonych przez Capterra, w 2021 roku 18% firm z branży edukacyjnej korzystało z Power BI do analizy danych.

 • Opieka zdrowotna

W branży opieki zdrowotnej Power BI może natomiast skutecznie wspierać analizę danych dotyczących wyników leczenia, zarządzania zasobami ludzkimi, monitorowania wykorzystania zasobów medycznych i innych czynników wpływających na jakość opieki zdrowotnej. Według badań przeprowadzonych przez Microsoft, w 2020 roku ponad 21% firm z branży opieki zdrowotnej korzystało z Power BI do analizy danych.

power bi pro, power query

5 korzyści wynikających z wdrożenia systemu do analizy danych Power BI

Nowoczesne systemy do analizy danych klasy Business Intelligence oferują firmom wiele korzyści. Usługa Power BI gwarantuje:

 • Łatwe wizualizacje danych

Power BI umożliwia wykonywanie wizualizacji danych poprzez użycie różnych grafik i diagramów, takich jak wykresy słupkowe, kołowe i liniowe. Te wizualizacje pozwalają użytkownikom szybko zrozumieć analizowane dane i wykorzystać je w procesie podejmowania decyzji.

 • Centralizacja danych

Power BI pozwala na łączenie różnych źródeł danych i umożliwia przechowywanie ich w jednym miejscu. Ułatwia to w sposób zdecydowany zarządzanie danymi i pozwala na bardziej skuteczne wykorzystanie ich w procesie decyzyjnym.

 • Dostępność danych online

Power BI pozwala na udostępnianie danych online, dzięki czemu użytkownicy mogą mieć dostęp do kluczowych informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Podnosi to jakość komunikacji i współpracy między różnymi użytkownikami, co zwiększa efektywność pracy.

 • Analiza danych w czasie rzeczywistym

Power BI umożliwia analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany i podejmowanie decyzji w oparciu o najbardziej aktualne wskaźniki. W ten sposób uniknąć można wielu biznesowych zagrożeń, a także wykorzystać nadarzające się okazje.

 • Intuicyjny interfejs użytkownika

Power BI ma intuicyjny interfejs użytkownika, który pozwala na łatwe i szybkie tworzenie raportów i wizualizacji danych. Funkcjonalności typu przeciągnij i upuść czy możliwość zadawania pytań w języku naturalnym ułatwiają korzystanie z systemu i pozwalają na szybsze osiąganie celów biznesowych.

Podsumowując, Power BI jest potężnym narzędziem Business Intelligence do analizy danych. Pozwala na łatwe wizualizacje danych, ich agregację, dostępność danych online, analizę w czasie rzeczywistym, a intuicyjny interfejs użytkownika podnosi jakość pracy. To narzędzie może pomóc firmom w podejmowaniu skutecznych decyzji biznesowych i zwiększeniu efektywności pracy.

funkcjonalności power bi desktop i na urządzeniach mobilnych

Dlaczego analiza danych firmowych jest ważna?

Analiza danych firmowych jest istotna z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, pozwala na uzyskanie cennych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć swoich klientów, optymalizować procesy biznesowe i zwiększyć wydajność operacyjną. Analiza danych pozwala również na wykrywanie trendów i zachowań, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Microsoft Power BI to narzędzie do wizualizacji i analizy danych, które może pomóc w realizacji tych celów. Dzięki jego możliwościom użytkownicy mogą łatwo łączyć różne źródła danych, tworzyć interaktywne wizualizacje i raporty oraz udostępniać je innym w organizacji. Narzędzie to oferuje wiele wbudowanych wtyczek i połączeń, które umożliwiają łatwe łączenie danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki Excel czy usługi w chmurze.

Power BI oferuje również wiele zaawansowanych funkcji, takich jak analiza predykcyjna i maszynowa oraz automatyzacja procesów biznesowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybciej i skuteczniej reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym oraz dostosowywać swoje strategie do potrzeb klientów i rynku. W ten sposób analiza danych firmowych za pomocą narzędzia Microsoft Power BI może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i sukcesu przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz poprawnie zamieniać dane w cenne informacje biznesowe, to koniecznie zastanów się nad wdrożeniem Microsoft Power BI w swojej firmie. Napisz do nas już dziś – pomożemy Ci wybrać optymalne dla Twojej firmy rozwiązanie!