7 powodów, dla których warto używać Power BI

Analiza danych odgrywa kluczową rolę w rozwoju firm i zwiększaniu przewagi konkurencyjnej. Z pomocą nowoczesnych narzędzi klasy BI, takich jak Microsoft Power BI, staje się ona o wiele prostsza, dostępna praktycznie dla wszystkich pracowników zaangażowanych w dany projekt i co ważne, ryzyko wystąpieniu błędów jest skutecznie minimalizowane. Jeśli zastanawiasz się, czy system Microsoft Power BI jest odpowiedni dla Twojej firmy, to koniecznie poznaj siedem powodów, dla których warto go wdrożyć.

1. Szybki proces implementacji Power BI

Nieskomplikowany proces konfiguracji oraz dołączone pulpity menadżerskie dla takich usług jak Salesforce, Google Analytics czy Microsoft Dynamics pozwalają na szybkie pozyskiwanie informacji z analizowanych danych. Na architekturę systemu Power BI składają się:

  • aplikacja desktopowa (Power BI Desktop) – która służy do przetwarzania danych, tworzenia raportów i wizualnej prezentacji danych. W połączeniu z Power BI Pro umożliwia udostępnianie stworzonych projektów członkom zespołu oraz innym osobom, przez co podejmowane decyzje opierają się na faktach, a nie na domysłach;
  • aplikacja chmurowa (Power BI Service) –  umożliwiająca budowę raportów i ich udostępnianie pomiędzy użytkownikami. Jest to wersja programu dostępna w chmurze, która pozwala na zaciąganie danych i pracę na nich bez potrzeby instalacji oprogramowania;
  • aplikacja mobilna (Power BI App / Mobile) – gwarantująca wygodne przeglądanie danych i interakcję z nimi w dowolnym miejscu i czasie. Jest to wersja programu przeznaczona na telefony i tablety.

 

2. Skalowalność i oszczędność dzięki Microsoft Power BI

Przedsiębiorstwa, które decydują się na wdrożenie systemów do analizy danych, takich jak Power BI, mogą zdecydowanie obniżyć koszty. Dzięki nim proces analizy przebiega bowiem o wiele sprawniej i może być wykonywany także przez osoby, które nie mają dużej wiedzy technicznej. Szybszy dostęp do informacji oznacza z kolei tylko jedno – możliwość podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych i stabilny rozwój firmy. Co istotne, system Power BI jest w pełni skalowalny – od pojedynczych osób do całej organizacji.

3. Standaryzacja i niezawodność analiz danych

Z pomocą Power BI dane z wybranych źródeł agregowane są w sposób automatyczny. Ryzyko wystąpienia błędów, w szczególności tych generowanych przez „czynnik ludzki”, zostaje więc skutecznie zminimalizowane. A jak wiemy, jakość danych bezpośrednio przekłada się na efektywność prowadzonych analiz.

4. Usprawniona publikacja i dystrybucja danych

Zamiast wysyłać duże pliki drogą mailową lub umieszczać je na współdzielonym dysku, udostępnianie raportów i wizualizacji odbywa się z pomocą systemu Microsoft Power BI. Co ważne, wszelkie zagregowane dane są odświeżane przy każdej aktualizacji bazowego zbioru danych. Użytkownicy systemu mają więc stały dostęp do potrzebnych im danych i mogą na bieżąco monitorować efekty swojej pracy.

5. Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym dzięki Microsoft Power BI

Dashboardy dostępne w Microsoft Power BI aktualizują się w czasie rzeczywistym, co daje użytkownikom możliwość szybkiego rozwiązywania problemów, jak identyfikowania szans czy niszy rynkowych. Źródłem danych mogą być bazy danych, pliki i usługi webowe, a także czujniki fabryczne, media społecznościowe, systemy CRM lub cokolwiek, z czego mogą być zbierane lub przesyłane dane.

6. Bezpieczeństwo danych w Power BI

Dane dostępne w ramach systemu Microsoft Power BI są chronione dzięki wiodącym w branży funkcjom bezpieczeństwa, w tym oznaczaniu wrażliwości, szyfrowaniu typu end-to-end i monitorowaniu dostępu w czasie rzeczywistym. Ma to kluczowe znaczenie niezależnie od wielkości bazy danych, źródła pochodzenia danych czy ilości osób zaangażowanych w proces analizy, lokalizacji firmy oraz ilości partnerów, którym udostępniane są wyniki analiz.

7. Intuicyjny interfejs Power BI

Interfejs Power BI został stworzony przede wszystkim z myślą o użytkownikach końcowych. W ramach usługi otrzymujemy dostęp do zaawansowanych modeli, które przekładają się na łatwość tworzenia interaktywnych raportów. Co ważne, użytkownicy mogą generować zapytania w języku naturalnym i korzystać z funkcjonalności „przeciągnij i upuść”. Dzięki Microsoft Power BI znika więc problem w postaci konieczności czekania na wyniki pracy działu IT za każdym razem, gdy potrzebujemy wyciągnąć z agregowanych danych potrzebne nam informacje.

Kiedy warto wdrożyć Microsoft Power BI?

Systemy klasy Business Intelligence, w tym i Microsoft Power BI, są odpowiedzią na potrzeby firm, których nadrzędnym celem jest rozwój i umacnianie pozycji rynkowej. W ich przypadku narzędzia analityczne są wręcz nieocenionym wsparciem w realizacji przyjętej strategii i założonych celów krótko, jak i długoterminowych.

W praktyce wdrożenie systemu Power BI zalecane jest przede wszystkim tym firmom i organizacjom, w których pomimo gromadzenia danych, nie dochodzi do wyciągania z nich konkretnych wniosków biznesowych. Rozwiązania oferowane przez Microsoft pomogą im dostrzec korelacje zachodzące pomiędzy danymi, a otrzymane informacje wykorzystywane będą do planowania dalszych działań. Co istotne, branża, jak i wielkość firmy nie mają tu znaczenia. Priorytetem powinno być natomiast nastawienie na optymalizację procesów, obniżanie kosztów, ryzyka wystąpienia pomyłek, jak i podnoszenie efektywności.

Wdrożenie Microsoft Power BI – wybierz rozwiązanie szyte na miarę

Planujesz wdrożenie Power BI w swojej firmie? Nowoczesne narzędzia analityczne stanowią ogromne udogodnienie dla firm chcących sprawnie zarządzać posiadanymi zbiorami danymi. Aby jednak spełniały one kluczową rolę, muszą być idealnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań danej organizacji. W EBIS wdrażamy produkty Microsoft BI w oparciu o indywidualną, przygotowaną dla danego klienta ofertę. Skontaktuj się z naszymi certyfikowanymi i doświadczonymi konsultantami, aby otrzymać dedykowaną ofertę wdrożenia systemu Power BI!