What is Power BI used for?

Wyobraź sobie, że praca z danymi może być szybkim i prostym doświadczeniem. Środowisko, w którym dane są wysoce wizualne, pozwala bowiem na wyciąganie trafnych wniosków w mgnieniu oka. Dzięki Microsoft Power BI jest to możliwe. Dowiedz się więcej o możliwościach tego narzędzia i jak może ono usprawnić Twoją codzienną pracę.

Dlaczego analiza danych jest ważna?

W dzisiejszym świecie posiadanie zestawu narzędzi, które umożliwiają nam szybką i kompleksową analizę danych oraz przekształcanie danych w zrozumiałe informacje, to podstawa. Microsoft Power BI oferuje wiele funkcji do analizy danych jednocześnie umożliwiając użytkownikom pobranie standardowej wersji za darmo.

Power BI zapewnia bezpieczne łączenie i analizowanie danych, tworzenia wykresów, dashboardów i raportów, a także udostępniania wyników swojej pracy. Intuicyjny interfejs oraz funkcjonalności typu przeciągnij i upuść ułatwiają pracę nawet tym osobom, które nie posiadają dużej wiedzy technicznej. Na dodatek Microsoft Power BI wykorzystuje sztuczną inteligencję do pogłębiania analizy i tworzenia modeli danych przy użyciu funkcji uczenia maszynowego.

What is Power BI used for?

Power BI, czyli Business Intelligence, zapewnia odpowiednie środowisko do pracy z danymi biznesowymi. Różnorodne usługi oferowane przez Microsoft Power BI i aplikacje Power BI łączą się, aby zapewnić najlepsze wyniki podczas tworzenia modeli danych.

Narzędzia Business Intelligence takie jak Power BI pozwalają na efektywną analizę danych poprzez interaktywne raporty i wizualizacje, pomagając w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych opartych na danych. Korzystając z Power BI, możesz zbudować organizację opartą na danych, podobnie jak najlepsze firmy na rynku.

Kto korzysta z Power BI?

Microsoft Power BI jest dedykowany wszystkim, którzy chcą, aby ich dane były profesjonalnie zarządzane. Pozwólmy więc faktom mówić za siebie – z narzędzi tych korzystają tacy giganci jak PepsiCo, Apple, Walmart, Costco czy UNICEF.

W rzeczywistości 97% firm z listy Fortune 500 twierdzi, że używa Power BI do zarządzania danymi. Co ciekawe, Power BI jest używany głównie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie, a 22% wszystkich firm, które używają Power BI ma przychody wyższe niż 1000M USD.

Patrząc w mniejszej skali, Power BI jest po prostu przeznaczony dla każdego użytkownika końcowego, bez względu na to, czy jest on zaawansowany w tego typu usługach. Dzięki opcji automatyzacji tworzenia dashboardów i raportów Power BI, każdy w firmie może uzyskać pożądany rezultat analizy danych bez pomocy IT czy wsparcia przy administrowaniu bazą danych.

Microsoft podaje, że jest to również jeden z głównych powodów, dla których Power BI jest darmowy w swojej podstawowej wersji. Jest to bowiem narzędzie dedykowane dla użytkowników biznesowych, którzy muszą zarządzać danymi i pozwala im na naukę i rozbudowę, jeśli potrzebują pełnego potencjału Power BI.

Jakie usługi wchodzą w skład Power BI?

Microsoft Power BI składa się z trzech współpracujących ze sobą elementów: Power BI Desktop, usługi Power BI (SaaS) oraz aplikacji mobilnych Power BI dla Windows, iOS i Android. Co więcej, oferuje usługi dedykowane do tworzenia i udostępniania raportów: Power BI Report Builder oraz serwer raportów Power BI.

Power Bi Desktop

Power BI Desktop to aplikacja, która pozwala użytkownikowi łączyć się z danymi, przekształcać je, tworzyć wizualizacje i publikować raporty za pomocą usługi Power BI.

Co ważne, można uzyskać dostęp do danych z różnych usług chmurowych, takich jak Dynamics 365, Azure SQL DB, Salesforce, Excel czy SharePoint i stale pracować na rzeczywistych, aktualnych wartościach dzięki przyrostowemu odświeżaniu w czasie rzeczywistym. Ponadto użytkownicy Power BI mogą nie tylko uzyskać dostęp do danych z wielu źródeł danych, ale także łączyć je ze sobą w celu tworzenia raportów i dashboardów.

Podczas korzystania z Power BI Desktop można łatwo tworzyć wizualizacje, takie jak wykresy lub diagramy, które oferują graficzną reprezentację modeli danych. Następnie wizualizacje te można wykorzystać do utworzenia raportu, który można udostępnić współpracownikom lub kontrahentom.

Dzięki sztucznej inteligencji użytkownicy mogą korzystać z botów uczenia maszynowego o zautomatyzowanych możliwościach. Ponadto, funkcja Power BI Desktop o nazwie AI Insights oferuje wstępnie opracowane modele sztucznej inteligencji, które zmniejszają nakład pracy potrzebny do przygotowania danych.

Power BI SaaS

Power BI SaaS, Software as a Service, to platforma, której zespoły i firmy mogą używać do współdzielenia i współpracy nad raportami Power BI i danymi zapisanymi w chmurze. Za pomocą usługi Power BI można tworzyć pulpity i raporty, budować i udostępniać aplikacje, analizować i wydobywać dane, aby odkrywać na ich podstawie szczegółowe informacje biznesowe. Zazwyczaj użytkownicy korzystają zarówno z platformy Power BI, jak i Power BI Desktop tworząc i udostępniając raporty.

Aplikacje mobilne Power BI

Power BI mobile pozwala na przeprowadzenie analizy biznesowej z dowolnego miejsca na świecie. Bezpiecznie łączy się z Power BI i danymi niezależnie od tego, czy pracujesz na systemie Windows, iOS czy posiadasz telefon z systemem Android.

Aplikacje mobilne Power BI zapewniają dodatkowe funkcje stworzone tylko dla urządzeń mobilnych: filtrowanie danych na podstawie lokalizacji i zadawanie pytań w języku naturalnym.

Power BI Report Server

Power BI Report Server to lokalny serwer raportów połączony z portalem internetowym, na którym można wyświetlać raporty i KPI oraz zarządzać nimi. Co istotne, użytkownicy Power BI mają zapewnione różne sposoby dostępu do raportów – mogą korzystać z przeglądarki internetowej, urządzenia mobilnego, a nawet poczty elektronicznej.

BI tools

Jak uzyskać dostęp do usług Power BI?

W celu uzyskania dostępu do usług Power BI należy przejść na stronę Power BI Desktop i pobrać aplikację za darmo. Podczas rozpoczynania pracy każdy użytkownik jest proszony o wybranie jednego z wylistowanych źródeł danych. Po połączeniu się ze swoim źródłem i uzyskaniu dostępu do danych, można rozpocząć modelowanie danych za pomocą Power Query Editor, który znajduje się w Power BI Desktop. Użytkownicy Power BI operują zarówno na Power Query, jak i Power Pivot.

Power Query

Dzięki funkcji Power BI o nazwie Power Query można połączyć się z wieloma źródłami danych i przekształcić je w zależności od analitycznych potrzeb. Edytor Power Query reprezentuje interfejs użytkownika, w którym można dodawać, zarządzać lub modyfikować zapytania.

Power Pivot

Po umieszczeniu danych w modelu danych Excela, można wykonywać analizy w Power Pivot. Dzięki temu łatwe staje się pracowanie z dużymi zbiorami danych pochodzących z różnych źródeł, a także ich analizowanie oraz udostępnianie szczegółowych wyników analiz.

Kolejne kroki – wersje płatne Microsoft Power BI

Jeśli doświadczenia z Power BI Desktop dają oczekiwane rezultaty, warto wypróbować też inne usługi Power BI, aby jeszcze lepiej zarządzać danymi i rozszerzać możliwości. Kolejnym krokiem może być wykupienie subskrypcji, która pozwala na udostępnianie danych i raportów na platformie Power BI. Dostęp poprzez aplikacje mobilne i różne źródła danych do wyboru sprawiają, że jest to jeszcze bardziej pomocne narzędzie do zarządzania analizą danych.

Jaka jest różnica między Power BI desktop a Power BI service?

Power BI Desktop to program komputerowy, który pobierasz bezpłatnie z dedykowanej strony internetowej, natomiast Power BI service to usługa w chmurze, która umożliwia udostępnianie i pracę nad raportami dla zespołów i organizacji.

Usługa Power BI pozwala użytkownikowi na dostęp do danych, przeglądanie i wchodzenie w interakcje, ale modelowanie danych jest mniej zaawansowane niż w wersji desktopowej. Obie funkcje Microsoft Power BI są dedykowane do tworzenia raportów i wizualizacji oraz pochwalić się mogą wysokim stopniem bezpieczeństwa oraz różnymi zakładkami i filtrami.

Istnieją ograniczone obszary, w których Power BI Desktop i Power BI Service pokrywają się. Z tego względu większość firm używa Power BI Desktop do modelowania danych i tworzenia raportów, a następnie wykorzystuje Power BI Service do ich dystrybucji.

microsoft power bi

Czy Microsoft Power BI jest darmowy?

Microsoft Power BI oferuje bezpłatnie usługę dedykowaną do analizy danych dla małych i średnich firm. Większe firmy mogą wybierać pomiędzy Power BI Pro per user, Power BI Premium per capacity oraz Power BI Premium per user, które są oferowane w abonamencie.

Dla przedsiębiorstw, które potrzebują zachować dane i raporty we własnym zakresie, Microsoft stworzył także Power BI Report Server. Power BI Desktop dla Power BI Report Server to aplikacja desktopowa specyficzna dla konkretnej wersji Power BI, która również jest dostępna po uiszczeniu opłaty. Jeśli chcesz udostępniać swoje dane i raporty innym, musisz wykupić abonament za 9,99$ miesięcznie.

Czy Power BI jest taki sam jak Excel?

Choć Power BI i Excel mają wiele podobnych funkcjonalności związanych z analizą danych, to Power BI oferuje znacznie więcej funkcji, będąc jednocześnie nie tak skomplikowanym w obsłudze narzędziem. Oba programy są produktami firmy Microsoft, ale są skierowane do różnych odbiorców i mają inne możliwości.

Excel to program o formacie arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia użytkownikowi umieszczanie danych w wierszach i kolumnach oraz wykonywanie obliczeń i stosowanie różnego rodzaju formuł matematycznych. Dzięki prostym i łatwym w użyciu narzędziom do wizualizacji danych te wiersze i kolumny można przekształcić w wykresy lub inne formy wizualizacji danych. Excel jest wartościowym programem do zarządzania danymi, ale na mniejszą skalę. Natomiast Microsoft Power BI to zestaw narzędzi biznesowych o bardziej specyficznym przeznaczeniu.

Power BI oferuje usługi programowe i aplikacje business intelligence. Może łączyć się z różnymi źródłami danych, w tym z arkuszami kalkulacyjnymi programu Excel, i ma znaczne możliwości przekształcania danych w wizualizacje, pulpity nawigacyjne i raporty. Dzięki Power BI użytkownik może również zapisywać dane bezpośrednio do programu Excel.

Microsoft Power BI zapewnia sprawną obsługę ogromnych ilości danych, podczas gdy dla Excela to już wyzwanie. Chociaż oba programy oferują wizualizacje danych, Power BI ma bardziej zaawansowane opcje projektowania dashboardu.

Na dodatek, dzięki funkcji chmury w Power BI, udostępnianie raportów jest proste i dobrze zabezpieczone.

Czy Power BI to to samo co SQL?

SQL, Structured Query Language, to język używany do dostępu i komunikacji z bazami danych. Szeroko stosowany w programowaniu, SQL oferuje prosty sposób przechowywania danych na serwerach SQL. Microsoft SQL to system zarządzania relacyjną bazą danych używany w różnych aplikacjach programowych wykorzystujących język SQL.

Power BI i SQL Server to narzędzia, które mogą operować na danych i prezentować je na wiele sposobów. Oba zostały opracowane, aby pomóc uzyskać jak najwięcej cennych informacji z zebranych danych i wykorzystać je do pracy zgodnie z Twoim projektem lub potrzebami biznesowymi.

Microsoft SQL Server jest płatny, natomiast Power BI w podstawowej wersji jest darmowy i można go pobrać z sieci. Złożoność wdrożenia jest wyższa w przypadku SQL, ale niektórzy użytkownicy twierdzą, że jest on bardziej przyjazny dla użytkownika niż Power BI ze względu na bogatą zawartość graficzną.

what is power bi

Koszt wdrożenia Power BI

Całkowity koszt wdrożenia Microsoft Power BI może się różnić, ponieważ jest oparty na wielu czynnikach, takich jak liczba użytkowników, zakres funkcjonalności czy czas wymaganych szkoleń. Ponadto, istotne wyzwania podczas wdrożenia Power BI nie pochodzą z poziomu skomplikowania wizualizacji czy złożoności raportowania, ale z niskiej jakości danych lub samego źródła danych. Dlatego warto zapytać partnera wdrożeniowego o kompleksową wycenę uwzględniającą specyfikę Twojej organizacji przez wdrożeniem Microsoft Power BI.

Warto przy tym pamiętać, że jednym z czynników różnicujących koszt wdrożenia Power BI jest cena wybranej licencji. Power BI Pro kosztuje 9,99$ za użytkownika miesięcznie. Power BI Premium na użytkownika jest wyceniony na 20$ miesięcznie i zapewnia kilka dodatkowych funkcji. Power BI Premium na pojemność to koszt 4,995$ miesięcznie. To rozwiązanie cenowe jest dedykowane dla dużych organizacji z dużą liczbą użytkowników. Dlatego warto przeanalizować potrzeby i wymagania swojej firmy, aby wybrać odpowiedni pakiet usług Power BI.

Wady i zalety wdrożenia Microsoft Power BI

Jak już ustaliliśmy, Power BI oferuje profesjonalne funkcje wykorzystywane przez topowe firmy rynkowe do analizy danych. Jednym z największych plusów Microsoft Power BI jest jego interaktywna zawartość, która nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale także wyróżnia się na tle konkurencji. Po drugie, Power BI oferuje comiesięczne aktualizacje i nowości oraz może łączyć się z setkami źródeł danych. Wreszcie, użytkownicy Power BI doceniają możliwość zapisywania danych do formatu Excel oraz nieograniczoną liczbę dostępnych wizualizacji, raportów i dashboardów.

Rozważając minusy, trudno nie wspomnieć o limicie danych, który towarzyszy darmowej wersji Power BI. Przy pierwszym użyciu Power BI zauważymy również, że interfejs użytkownika jest nieco skomplikowany, jednak funkcjonalność przeciągnij i upuść czy możliwość zadawania pytań w języku naturalnym rekompensuje te problemy. Niektórzy użytkownicy stwierdzili również, że język używany w Power BI, DAX, jest dość zaawansowany.

Z całą pewnością Microsoft Power BI oferuje wiele możliwości, znacząco usprawnia analizę danych i serwuje osobom decyzyjnym stały dostęp do ważnych informacji niezależnie od czasu i miejsca pracy. Warto więc poznać bliżej jego możliwości, aby zyskać dostęp do cennych danych, móc podejmować świadome decyzje biznesowe i wyprzedzać konkurencję. EBIS, jako złoty partner Microsoft, z chęcią pomoże Ci w wyborze funkcjonalności Power BI.