Kiedy warto wdrożyć systemy klasy Business Intelligence, takie jak Power BI?

Narzędzia klasy business intelligence, takie jak Microsoft Power BI, są bardzo przydatne w biznesie. Pomagają podejmować kluczowe decyzje, wspierają proces realizacji i oceny skuteczności osiągania celów marketingowych i sprzedażowych, ułatwiają pogłębianie wiedzy na temat potrzeb i zachowania klientów. Jednak jak w przypadku każdej inwestycji, wdrożenie systemu do analizy danych wiąże się z pewnymi kosztami i reorganizacją w firmie. Jak zatem ustalić, czy już na to pora? Tego dowiesz się z artykułu.

Co wskazuje na to, że powinieneś skorzystać z rozwiązań business intelligence?

Każda firma ma inne cele, potrzeby oraz budżet. Trudno dlatego jednoznacznie ustalić, kiedy należy wprowadzić omawiane rozwiązania. Jeśli jednak obroty Twojego przedsiębiorstwa z roku na rok rosną, a Twoim nadrzędnym celem jest rozwój firmy i zdobycie pozycji lidera rynku, to narzędzia takie jak Power BI z pewnością będą wspierać Twój biznes w realizacji przyjętej strategii. Jakie inne czynniki powinny skłonić Cię do zastanowienia się nad wdrożeniem systemu Microsoft Power BI w Twoim przedsiębiorstwie?

1. Posiadasz wiele danych, ale nie możesz z nich wyciągnąć żadnych konkretnych wniosków

Jeśli gromadzone dane nie prowadzą do wyciągnięcia żadnych konkretnych informacji zwrotnych, zapewne potrzebujesz systemu BI. To właśnie on pomoże Ci dostrzec korelacje, trendy i dostosować działania w celu realizacji celów biznesowych.

rodzaje systemów Business Intelligence

2. Analizowanie danych jest mocno powiązane z działem IT

Jeśli to dział IT kontroluje wszystkie dane firmy i generowanie raportów, to ich kompleksowa analiza może stać się problematyczna. Bez systemu takiego jak Power BI będzie ono wymagać zawsze kogoś z technicznymi umiejętnościami.

3. Nadal polegasz na arkuszach kalkulacyjnych, pomimo ogromu gromadzonych danych

Excel ma pewną granicę skalowalności. Gdy się ją przekroczy, analiza danych i raportowanie stają się bardzo czasochłonne i mało efektywne. Rozwiązaniem w takiej sytuacji są narzędzia business intelligence, dla których analiza danych pochodzących z wielu źródeł i to w czasie rzeczywistym nie stanowi problemu. Co więcej, pozwalają one na tworzenie efektywnych wizualizacji danych i raportów.

2. Analizowanie danych jest mocno powiązane z działem IT

Jeśli to dział IT kontroluje wszystkie dane firmy i generowanie raportów, to ich kompleksowa analiza może stać się problematyczna. Bez systemu takiego jak Power BI będzie ono wymagać zawsze kogoś z technicznymi umiejętnościami.

3. Nadal polegasz na arkuszach kalkulacyjnych, pomimo ogromu gromadzonych danych

Excel ma pewną granicę skalowalności. Gdy się ją przekroczy, analiza danych i raportowanie stają się bardzo czasochłonne i mało efektywne. Rozwiązaniem w takiej sytuacji są narzędzia business intelligence, dla których analiza danych pochodzących z wielu źródeł i to w czasie rzeczywistym nie stanowi problemu. Co więcej, pozwalają one na tworzenie efektywnych wizualizacji danych i raportów.

4. Zauważalny spadek w efektywności procesów biznesowych

Jeśli zauważasz, że czas potrzebny na wykonanie rutynowych operacji biznesowych wzrasta, a decyzje podejmowane są na podstawie intuicji zamiast danych, może to być znak, że potrzebujesz systemu Business Intelligence. Narzędzia takie jak Power BI mogą pomóc w identyfikacji obszarów, w których można zautomatyzować procesy lub wprowadzić zmiany w celu poprawy efektywności.

5. Brak spójności w danych między różnymi departamentami

Jeśli różne działy w Twojej firmie korzystają z różnych systemów business intelligence lub baz danych, może to prowadzić do braku spójności w danych i trudności w analizie kondycji całego przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu Business Intelligence umożliwia zintegrowanie danych z różnych źródeł i zapewnienie spójnego źródła informacji dla wszystkich departamentów.

6. Wzrost konkurencji na rynku wymaga szybszego dostępu do informacji

W dynamicznym otoczeniu biznesowym szybki dostęp do aktualnych danych i analizy trendów rynkowych może być kluczowy dla utrzymania konkurencyjności. Narzędzia BI umożliwiają generowanie raportów w czasie rzeczywistym oraz szybką analizę dużych zbiorów danych, co pozwala na niemal natychmiastowe reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

7. Zauważalny wzrost ilości zgromadzonych danych

Jeśli Twoja firma stale zwiększa ilość gromadzonych danych, może to oznaczać, że tradycyjne metody ich analizy, takie jak arkusze kalkulacyjne, stają się niewystarczające. Systemy Business Intelligence pozwalają na efektywne zarządzanie i analizę dużych zbiorów danych, co umożliwia wykrywanie ukrytych wzorców i trendów, które mogą być cennymi wskazówkami dla weryfikacji strategii biznesowej.

wybór narzędzi business intelligence

Co nie powinno powstrzymywać Cię od wprowadzenia analityki biznesowej?

  • Integracja systemu ERP

Świetnym momentem na wdrożenie Power BI jest instalacja systemu ERP czy też innego rozwiązania do zarządzania sprzedażą. Systemy klasy business intelligence nie komplikują wdrożenia ERP. Wręcz przeciwnie – pomagają natychmiast zobaczyć, czy przepływ danych odbywa się prawidłowo. Można nawet powiedzieć, że wdrożenie obu systemów w tym samym czasie może przynieść Twojej firmie wymierne korzyści.

  • Brak możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników

Zdajesz sobie sprawę z tego, co daje analiza danych, ale nie stać Cię na zatrudnienie analityka biznesowego? Nie musi to stanowić przeszkody. Obecne systemy do analizy biznesowej, takie jak Power BI, są bardzo intuicyjne i pomagają przeprowadzać dokładne analizy nawet osobom bez dogłębnej wiedzy technicznej. Co więcej, wiele z tych narzędzi potrafi samodzielnie rozpoznawać i analizować dane, tworząc całe arkusze kalkulacyjne. Power BI usprawnia analizę danych i dostarcza cennych informacji biznesowych.

system business intelligence

  • Dostępność przystępnych szkoleń i materiałów edukacyjnych

Nawet jeśli Twoja firma nie może sobie pozwolić na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego specjalisty do analizy danych, istnieje wiele dostępnych szkoleń online oraz materiałów edukacyjnych, które pozwalają pracownikom na zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie korzystania z narzędzi analizy biznesowej, takich jak Power BI czy Microsoft Fabric. Warto także o wsparcie zapytać doświadczonych konsultantów zajmujących się systemami business intelligence. Niejednokrotnie kilkugodzinne konsultacje przynoszą lepsze efekty niż samodzielne próby pozyskiwania wiedzy.

  • Możliwość integracji z istniejącymi systemami

Wdrażanie analityki biznesowej nie oznacza konieczności rezygnacji z istniejących systemów informatycznych. Narzędzia takie jak system business intelligence Power BI mogą być łatwo zintegrowane z istniejącymi systemami ERP, CRM czy innymi systemami zarządzania, co pozwala na wykorzystanie istniejących danych w procesie analizy i raportowania.

  • Elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb

Analityka biznesowa oparta na nowoczesnych narzędziach, takich jak system business intelligence Power BI, cechuje się dużą elastycznością i skalowalnością. Dzięki temu można łatwo dostosowywać analizy i raporty do zmieniających się potrzeb biznesowych oraz rosnącej ilości danych, co pozwala na ciągłe doskonalenie procesów decyzyjnych i efektywność działania firmy.

rozwój narzędzi business intelligence na polskim rynku

Jak wdrożenie narzędzi business intelligence wpływa na rozwój firm?

Wdrożenie narzędzi business intelligence może mieć znaczący wpływ na rozwój firm z wielu różnych perspektyw. Oto kilka głównych korzyści:

Bardziej świadome podejmowanie decyzji biznesowych

Narzędzia Business Intelligence pozwalają na szybką analizę danych i generowanie klarownych raportów. Umożliwia to zdecydowanie lepsze podejmowanie decyzji opartych na faktach. Dzięki temu firmy mogą szybciej reagować na zmiany na rynku i podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne na podstawie wszystkich dostępnych źródeł danych.

Zwiększenie efektywności operacyjnej

Poprzez identyfikację obszarów wymagających poprawy, optymalizację procesów oraz automatyzację rutynowych zadań, narzędzia Business Intelligence mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej firmy. To z kolei może prowadzić do oszczędności czasu i zasobów, co pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych inicjatywach rozwojowych.

narzędzia business intelligence do podejmowania strategicznych decyzji narzędzi bi

Lepsze zrozumienie klientów

Analiza danych klientów pozwala firmom lepiej zrozumieć ich potrzeby, preferencje oraz zachowania zakupowe. Dzięki temu mogą tworzyć bardziej skuteczne strategie marketingowe i oferty produktowe, co przekłada się na zwiększenie lojalności klientów i wzrost sprzedaży.

Identyfikacja nowych możliwości biznesowych

Dzięki analizie danych rynkowych i trendów, narzędzia BI mogą pomóc firmom w identyfikacji nowych możliwości biznesowych i trendów, które mogą przynieść dodatkowe źródła przychodów lub poprawić istniejące produkty i usługi.

Poprawa relacji z partnerami biznesowymi

Dostęp do klarownych danych i raportów może ułatwić firmom komunikację z partnerami biznesowymi oraz dostawcami. Z reguły prowadzi to do wydajniejszej współpracy, ułatwionych negocjacji oraz budowania długoterminowych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

Jeśli chcesz wdrożyć system Power BI, to skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni i certyfikowani konsultanci wybiorą najlepsze dla Twojej firmy rozwiązanie!