Jak uniknąć błędów w analizie danych?

Czy potrafisz wyobrazić sobie sytuację, w której firma traci ważny kontrakt lub dużą sumę pieniędzy przez błędną analizę danych? Choć z pozoru zdarzenia takie wydają się mało prawdopodobne, to jednak w praktyce okazuje się, że pomyłki w odczycie danych, ich poprawnym zestawianiu czy wyciąganiu na ich podstawie wniosków stają się często przyczyną kłopotów przedsiębiorców. Na szczęście z pomocą zaawansowanych narzędzi do analiz biznesowych, takich jak Microsoft Power BI, ryzyko pomyłek minimalizowane jest praktycznie do zera.

Jakie problemy z analizą danych mają przedsiębiorcy?

Z badania przeprowadzonego przez CIMA wynika, że 86% przedsiębiorstw ma problem z przetwarzaniem dużej ilości danych. Co więcej, ponad 30% ankietowanych przyznało, że błędne analizy wpłynęły negatywnie na przychody ich firmy lub organizacji. Objęci badaniem specjaliści do spraw finansów zauważyli także, że trudności w porównywaniu danych pochodzących z kilku baz stanowiły główny problem przy prawidłowym formułowaniu wniosków.

Co zrobić z ogromną ilością danych?

Według szacunków Microsoftu globalna ilość danych rośnie z dynamiką nawet 40% rocznie. Taka sytuacja daje przedsiębiorcom ogromne możliwości, ale jednocześnie generuje liczne problemy. Możliwość agregacji danych pochodzących z wielu źródeł, ich poprawnej analizy, przejrzystej wizualizacji w postaci interaktywnych raportów i wyciągania na ich podstawie wniosków biznesowych oferują obecnie współczesne systemy do analizy danych, takie jak Microsoft Power BI.

Dzięki nim otrzymujemy dostęp do wszystkich danych firmowych bez ograniczenia czasowego czy lokalizacji, w jakiej pracujemy. Co ważne, takie uprawnienia otrzymują wszystkie osoby zaangażowane w analizę danych. Z kolei możliwość współdzielenia raportów, funkcjonalności typu „przeciągnij i upuść”, czy tworzenia komend w naturalnym języku zapytań sprawiają, że z systemu Power BI mogą korzystać nawet osoby o mniejszej wiedzy technicznej.

O korzyściach, jakie oferuje Power BI, przeczytacie także na naszym blogu w artykule „5 powodów, dla których analiza danych za pomocą Power BI jest ważna dla każdego przedsiębiorstwa”.

Jak uniknąć błędów w analizie danych?

Dzięki wdrożeniu kultury organizacyjnej opartej na analizie danych przedsiębiorstwa są w stanie zwiększyć skuteczność podejmowanych decyzji. Jednak trzeba pamiętać, że znaczący wpływ na jakość analizy ma zarówno poprawna agregacja danych, jak i ich odpowiednia segmentacja. Jak zatem poprawnie przygotować analizę danych?

  1. Określ cel – każda analiza biznesowa musi mieć jasno określony cel. Wówczas uzyskane informacje nabierają wartości i ułatwiają podejmowanie decyzji.
  2. Oceń rzetelność posiadanych danych – posiadany zbiór danych może być niepełny czy posiadać zdublowane rekordy. W rezultacie każde zależności w nich wykryte mogą okazać się błędne.
  3. Porównuj analogiczne zbiory danych – w analityce dominuje jedna, zasadnicza zasada, która brzmi: jakie dane na wejściu, taka wartość analizy na wyjściu.
  4. Analizuj dane w odniesieniu do kontekstu sytuacji – z pozoru bezwartościowe dane w odniesieniu do sytuacji danej firmy czy specyfiki rynku, na którym działamy, mogą nabrać zupełnie innego znaczenia.
  5. Zadbaj o przejrzyste wyniki analizy – finalnym efektem analizy biznesowej powinny być informacje, które możemy wykorzystać do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa czy korekty dotychczasowych działań. Koncentracja na udzieleniu odpowiedzi na pytania „jak”, „gdzie”, „kiedy”, „po co” i „dlaczego”, zamiast pokazywania jak największej liczby obliczeń, tabelek czy wykresów ma tu kluczowe znaczenie.