Jak opracować i wdrożyć skuteczną strategię Business Intelligence?

Dziś Business Intelligence należy traktować jak antidotum na zalew dużej ilości danych. Żadna z firm nie osiągnie bowiem korzyści z ich posiadania, jeśli nie będzie w stanie wyciągać z nich cennych informacji biznesowych. Możliwość agregacji danych pochodzących z wielu źródeł, ich wizualizacji oraz wyciągania wniosków to klucz do płynnego rozwoju firmy i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Jak możesz przygotować do tego swoją firmę?

Czym jest BI i jak może pomóc Twojej firmie?

Ogólnie rzecz biorąc, Business Intelligence jest kompleksowym rozwiązaniem analitycznym, którego można użyć w celu lepszego zrozumienia swojej firmy, jak i stanu rynku, na którym się rozwijasz. Aby systemy klasy BI, takie jak Power BI, działały poprawnie i przynosiły korzyści firmie, trzeba zacząć od podstaw i upewnić się, że nie pomijamy żadnych kluczowych elementów. Oznacza to, że opracowanie i wdrożenie BI musi obejmować:

  • przygotowanie strategii,
  • wdrożenie zespołu pracowników,
  • określenie źródeł danych,
  • wybór narzędzi analitycznych.

Jak stworzyć swoją strategię BI?

W centrum zainteresowania BI leżą dane i ich analiza, co oznacza w praktyce, że jeśli chcesz mieć silną strategię ogólną, to musisz te dwa elementy mieć dobrze dopracowane. W szczególności musisz zrozumieć i zorganizować następujące kwestie:

  1. Wskaźniki – zastanów się, jakie obszary funkcjonowanie Twojej firmy chcesz poddać analizie. Następnie wybierz wskaźniki, które pozwolą Ci zmierzyć efekty prowadzonych prac. Weź pod uwagę nie tylko sytuację wewnątrz firmy, ale także jej otoczenie, konkurencje, a także dane archiwalne.
  2. Zespół BI – wytypuj przedstawicieli poszczególnych działów firmy, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie systemu oraz analizę danych. Zaangażowanie zespołu ma tu bardzo duże znaczenie. Tylko dzięki ich kooperacji możliwa jest poprawna analiza danych oraz wyciąganie na ich podstawie właściwych wniosków. W firmach, które zdecydowały się oprzeć swoją kulturę organizacyjną na analizie danych, obserwować można spójność na wszystkich poziomach. Przejawia się ona w tym, że pracownicy przejmują nawyki leaderów zespołów i kierują się nimi zarówno w relacjach wewnątrz firmy, jak i z klientami.
  3. Źródła danych – choć współcześni przedsiębiorcy dysponują całym wachlarzem danych, to dopiero ich kompleksowa analiza sprawia, że stają się one przydatne. Strona internetowa, formularz kontaktowy, CRM, media społecznościowe, wyniki sprzedażowe – źródeł jest naprawdę wiele. Pierwszym krokiem jest więc ustalenie, jakie źródła danych posiadamy, jakie informacje są najistotniejsze z każdego z tych źródeł i jak należy całościowo na nie spojrzeć.
  4. Wybór narzędzi BI – to jedna z najważniejszych decyzji, którą musimy podjąć w całym tym procesie. Zastanów się, czy możesz spełnić swoje potrzeby biznesowe za pomocą narzędzi, z których obecnie korzystasz. Im bardziej cały proces analizy danych zautomatyzujemy i uprościmy, tym więcej korzyści przyniesie on naszej firmie. Na szczęście z pomocą przychodzą nam systemy takie jak Power BI, które pozwalają na szybką agregację danych pochodzących z wielu źródeł, ich analizę oraz prezentację w formie przejrzystych raportów.

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Ci opracować i wdrożyć skuteczną strategię Business Intelligence w Twojej firmie. Niestety „uniwersalnych” metod w tym zakresie nie znajdziemy – każdy biznes jest inny i wymaga dogłębnej analizy. W przypadku pytań dotyczących tego, jaka strategia Business Intelligence byłaby najlepsza dla Twojej organizacji, koniecznie skontaktuj się z naszymi konsultantami.