Jak firmy wykorzystują systemy BI?

Umiejętne zarządzanie gromadzonymi danymi to ogromne wyzwanie dla niemal każdego przedsiębiorstwa. Bez odpowiedniej analizy informacje te są praktycznie bezwartościowe. Z pomocą organizacjom przychodzą systemy klasy Business Intelligence, takie jak Power BI od Microsoft. W jakich celach warto z nich korzystać?

Systemy Business Intelligence – czym są?

Systemy Business Intelligence (BI) to zaawansowane technologie i narzędzia, które pomagają firmom w gromadzeniu, analizie oraz przekształcaniu danych biznesowych na wartościowe informacje. Ich głównym celem jest usprawnianie procesów podejmowania decyzji poprzez dostarczanie rzetelnych i aktualnych danych.

Firmy wykorzystują systemy BI na różne sposoby, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Przede wszystkim umożliwiają one zbieranie danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki Excel czy systemy CRM, a następnie integrują je w jednym miejscu. Dzięki temu kadra zarządzająca oraz pracownicy różnych działów mogą analizować dane w czasie rzeczywistym, co pozwala szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Ponadto, systemy BI umożliwiają tworzenie zaawansowanych raportów i zestawień, które pomagają w identyfikowaniu trendów, prognozowaniu wyników finansowych oraz monitorowaniu efektywności prowadzonych działań. Dzięki analizie danych przy użyciu systemów Business Intelligence, firmy mogą podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe, co przekłada się na zwiększnie efektywności operacyjnej i zysków przedsiębiorstwa.

wykorzystanie systemów bi do podejmowania decyzji biznesowych

Jakie systemy BI są dostępne na rynku?

Na rynku istnieje wiele popularnych systemów Business Intelligence (BI), które pomagają firmom analizować dane i podejmować trafne decyzje. Wśród nich warto wymienić:

  1. Power BI: Power BI to narzędzie do analizy biznesowej opracowane przez Microsoft. Pozwala użytkownikom łączyć dane z różnych źródeł, tworzyć interaktywne raporty i wykresy oraz udostępniać je online. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownicy mogą przekształcać posiadane dane w czytelne wizualizacje, co ułatwia zrozumienie trendów i analizę danych w czasie rzeczywistym.
  2. Microsoft FabricMicrosoft Fabric łączy różne serwisy Microsoftu w jedno kompleksowe narzędzie dostępne pod jednym parasolem. Platforma oferuje kompleksowy pakiet usług, w tym jezioro danych, inżynierię oraz integrację danych, by usprawnić analizy i przygotowywanie raportów w każdym dziale organizacji.
  3. Tableau: Tableau to narzędzie BI, które umożliwia interaktywną analizę danych i tworzenie zaawansowanych wizualizacji. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, użytkownicy mogą łatwo eksplorować dane, przeciągać i upuszczać elementy do interaktywnych raportów oraz tworzyć interaktywne dashboardy. Tableau oferuje również zaawansowane funkcje analizy, w tym analizę przewagi konkurencyjnej, prognozowanie i statystyki.
  4. QlikView/Qlik Sense: QlikView i Qlik Sense są produktami firmy Qlik, które umożliwiają analizę danych w czasie rzeczywistym. QlikView pozwala na tworzenie interaktywnych dashboardów, podczas gdy Qlik Sense jest bardziej skoncentrowany na samoobsługowej analizie danych. Oba narzędzia pozwalają na eksplorowanie danych i odkrywanie ukrytych wzorców.
  5. IBM Cognos Analytics: Cognos Analytics to platforma BI opracowana przez IBM. Umożliwia tworzenie raportów, analizę danych, budowę dashboardów i przeprowadzanie zaawansowanej analizy predykcyjnej. Platforma oferuje również możliwość integracji z innymi narzędziami IBM oraz danymi z różnych źródeł.
  6. SAP BusinessObjects: SAP BusinessObjects to kompleksowe narzędzie BI, które umożliwia tworzenie raportów, analizę danych i monitorowanie wydajności biznesowej. Platforma ta oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak analiza przepływu pracy, przewidywanie trendów rynkowych i integracja z danymi z różnych źródeł.

Każdy z tych systemów BI ma swoje unikalne cechy i zalety, co pozwala firmom wybrać narzędzie, które najlepiej odpowiada ich potrzebom biznesowym oraz poziomowi zaawansowania analizy danych, jakiego wymagają. Liderem rynku nieustannie od kilku lat jest jednak Power BI co potwierdzają wyniki badań Gartner Magic Quadrant.

hurtownie danych, systemy bi

Stały dostęp do danych dzięki Microsoft Power BI

Power BI to kompletny zestaw narzędzi analitycznych, które wspierają funkcjonowanie organizacji na wielu obszarach – od sprzedaży, przez obsługę klienta, po finanse czy zarządzanie pracownikami. Wbudowany system zapewnia firmie stały widok na dane biznesowe z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego, co z kolei pozwala na spójną analizę danych oraz ogranicza czas i koszty związane z raportowaniem. Wszelkie dane gromadzone są całodobowo – na komputerach i urządzeniach mobilnych, co umożliwia dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie.

Wyświetlanie i zarządzanie danymi za pośrednictwem interfejsu zapewnia również wysoką ich użyteczność. Członkowie zespołu mogą bowiem analizować dokładnie te dane, jakie są im w danej chwili potrzebnej, bez konieczności składania zapytań do innych zespołów. Dzięki temu mogą oni samodzielnie podejmować decyzje – szybsze i lepsze.

Wyciąganie wniosków z analizy danych

Narzędzia Business Intelligence służą integracji danych, dzięki której możliwe jest efektywniejsze:

  • odkrywanie ważnych danych,
  • odnajdywanie korelacji między zjawiskami,
  • zrozumienie tych zjawisk i wyciąganie wniosków.

Odkrywanie danych jest procesem, w którym nieznane lub nietypowe wzorce są wychwytywane za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Inteligentne rozwiązania BI, w tym Power BI, są w stanie same rozpoznać i grupować wstępnie oczyszczone dane. Tak wartościowe zbiory są następnie przeszukiwanie w celu wychwycenia relacji. Dużą w tym rolę odgrywają również mechanizmy predykcyjne, ułatwiające śledzenie trendów w czasie rzeczywistym. Przykładowo, możemy prześledzić zależność między cenami produktu lub usługi a popytem na nie. Taka wiedza ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych.

Większość operacji odbywa się automatycznie lub za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”, co oznacza łatwość obsługi dla przeciętnego użytkownika biznesowego.

Automatyczne raportowanie

Zautomatyzowana analityka umożliwia użytkownikom systemu klasy BI łatwe analizowanie danych, tworzenie własnych raportów i modyfikowanie już istniejących bez potrzeby szkolenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku rozbudowanych organizacji, w których przygotowywanych jest wiele raportów.

Zaawansowane narzędzia typu Power BI pozwalają na atrakcyjną wizualizację danych – dzięki opcji prostego tworzenia raportów oraz możliwości szybkiego publikowania ich w usłudze. Odbiorcy raportów mogą wygodnie je przeglądać, ale też modyfikować, dodając własne funkcje obliczeniowe do raportu. Wysoka elastyczność systemu przekłada się na znaczną oszczędność czasu i energii pracowników.

przedstawienie koncepcji hurtowni danych

Rozszerzona analityka danych

Rozszerzona analiza (ang. augmented analytics) to jeden z wiodących trendów analityki danych. Oferuje ona automatyzację analizy danych poprzez wykorzystanie uczenia maszynowego i przetwarzania naturalnego. W efekcie rozwiązuje obecny w wielu organizacjach problem generowania wiedzy z danych. W jaki sposób? Zautomatyzowane algorytmy przetwarzają dane i wychwytują spośród nich powtarzające się prawidłowości. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka przegapienia cennych informacji, zwiększając jednocześnie trafność podejmowanych decyzji biznesowych.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji

Systemy business intelligence odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji w firmach. Dzięki analizie danych – także w czasie rzeczywistym i generowaniu raportów, przedsiębiorstwa zyskują pełniejszy obraz sytuacji. To umożliwia kierownikom oraz innym decydentom podejmowanie bardziej świadomych i trafnych decyzji biznesowych. Wspierane są one nie tylko faktami i liczbami, lecz również intuicją i doświadczeniem, co przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie zasobami i strategią rozwoju.

Monitorowanie wydajności biznesowej

Dodatkowo systemy business intelligence umożliwiają ciągłe monitorowanie wydajności firmy na różnych poziomach. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybko reagować na zmiany i dostosowywać strategię w oparciu o bieżące informacje. Analiza danych pozwala identyfikować obszary, w których można poprawić efektywność działania, a także wykrywać potencjalne zagrożenia czy szanse dla firmy. Co ważne, real-time analytics pozwala na natychmiastowe reagowanie na zmiany rynkowe i utrzymywanie konkurencyjnej pozycji na rynku.

wybór baz danych i źródeł danych

Zintegrowane zarządzanie danymi

Wdrożenie systemu business intelligence pozwala na integrację danych z różnych źródeł. Eliminuje to potrzebę korzystania z wielu narzędzi i platform oraz ułatwia zarządzanie danymi w firmie, zapewniając jednocześnie spójność informacji i eliminując ryzyko powstania błędów wynikających z korzystania z nieaktualnych danych. Zintegrowane zarządzanie danymi przekłada się z kolei docelowo na efektywniejszą pracę zespołów oraz lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów.

Personalizacja raportów i dostępność mobilna

Z pomocą systemów business intelligence możliwa jest także personalizacja raportów, co pozwala użytkownikom dostosowywać informacje do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, dostępność z poziomu smartfonów do danych biznesowych umożliwia pracownikom korzystanie z informacji nawet poza biurem, co zwiększa mobilność i elastyczność pracy. To szczególnie ważne w dzisiejszym środowisku biznesowym, gdzie mobilność jest kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Podsumowując, systemy business intelligence oferują nie tylko narzędzia do analizy danych, ale również pełen zestaw funkcji wspierających efektywne zarządzanie firmą, podejmowanie trafnych decyzji oraz dostosowywanie się do dynamicznych zmian na rynku.

Wdrożenie systemów klasy Business Intelligence, takich jak Microsoft Power BI, warto poprzeć analizą sytuacji danej organizacji. Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami EBIS – po zapoznaniu się z dokładnymi potrzebami Twojej firmy, wybierzemy optymalne dla niej rozwiązania analityczne!