Cloud Business Intelligence – co wiemy o tym rynku?
2020-11-14 Z branży BI

Cloud Business Intelligence – co wiemy o tym rynku?


Rozwiązania chmurowe już dawno przestały być domeną dużych przedsiębiorstw z obszaru nowoczesnych technologii. Uniwersalność i elastyczność dostępnych systemów sprawia, że można je z sukcesem wdrożyć i wykorzystywać zarówno w sklepie, jak i wielkim zakładzie produkcyjnym. Jak jednak wygląda aktualna sytuacja na rynku Cloud Business Intelligence?

Business Intelligence w 2020 roku

Odpowiedzi na powyższe pytanie dostarcza ciekawy raport firmy analitycznej Dresner Advisory Services  2020 Cloud Computing and Business Intelligence Market Study. Autorzy skoncentrowali się w nim na trendach wdrożeniowych i nastawieniu użytkowników końcowych z różnych branż do rozwiązań chmurowych oraz narzędzi Business Intelligence (BI).

Ponad połowa (54%) ankietowanych uznała wdrożenie rozwiązań chmurowych w modelu SaaS (Software as a Service) za jeden z kluczowych lub bardzo ważnych elementów dla swoich przyszłych działań biznesowych. Najpopularniejsi wymienieni w raporcie dostawcy platform technologicznych to:

  • Microsoft Azure (77% wskazań),
  • Amazon Web Services (33%),
  • Google Cloud (22%).

Najważniejsze funkcje Cloud BI

Do najbardziej potrzebnych i pożądanych funkcji oferowanych przez systemy BI respondenci zaliczyli: zaawansowane możliwości pozyskiwania danych z różnych źródeł, poprawę ich jakości oraz łatwą integrację z posiadanymi bazami danych. Docenili również relatywną łatwość obsługi (end-user self-service), możliwość zaawansowanej personalizacji systemów, wizualizacji wyników, zadawania zapytań ad-hoc oraz możliwość raportowania online. Zdecydowanie mniejsze znaczenie przywiązywane jest do analiz materiałów wideo, analiz mediów społecznościowych (Social BI), złożonego przetwarzania zdarzeń (CEP, Complex Event Processing) czy analiz tekstu i języka naturalnego.

Kto używa rozwiązań chmurowych?

Rozwiązania Cloud BI są obecnie najczęściej wykorzystywane przez firmy produkcyjne (58%), przedsiębiorstwa z sektora usług finansowych (40%) i usług biznesowych (40%). Ograniczenia związane z pandemią Covid-19 sprawiły, że dynamicznie wzrosło zainteresowanie aplikacjami i platformami chmurowymi w branży edukacyjnej, której przedstawiciele deklarują najbardziej ambitne plany wśród wszystkich branż objętych badaniem.

Oczekiwania użytkowników wobec systemów różnią się w zależności od sektora, w którym działają. Dostawcy usług biznesowych podkreślają znaczenie obsługi relacyjnych baz danych, interfejsów typu Open Client i możliwości zadawania zapytań w czasie rzeczywistym do aplikacji chmurowych innych firm. Dla branży edukacyjnej duże znaczenie ma łatwość połączenia z oprogramowaniem lokalnym użytkownika (on-premise), automatyczne uaktualnienia systemu, interfejs API usług webowych czy wirtualizacja danych. Uwagę finansistów przyciąga zwłaszcza możliwość obsługi wielowymiarowych baz danych.

Czy rynek systemów BI będzie się nadal dynamicznie rozwijał?

Z raportu wynika, że największe zainteresowanie rozwiązaniami bazującymi na chmurze obliczeniowej wykazują przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych oraz regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Zadeklarowanych zwolenników mają one wśród pracowników działów badań i rozwoju (R&D), dyrektorów wykonawczych i operacyjnych oraz osób zarządzających łańcuchami dostaw. Respondenci zgodnie podkreślają przewagę rozwiązań chmurowych nad tradycyjnym modelem on-premise, który bazuje na własnych zasobach IT odbiorcy.

Monitorujemy rynek rozwiązań Cloud BI od 2012 r. gdy branża dopiero raczkowała. Od tego czasu zauważalny jest stały wzrost liczby wdrożeń aplikacji BI w chmurze publicznej. Przy obecnej pandemii COVID-19 spodziewamy się przyśpieszenia tego trendu” - podsumował Howard Dresner, założyciel i Dyrektor ds. Badań w Dresner Advisory Services.