Power BI w służbie zdrowia – jak wykorzystać dane do zarządzania placówką medyczną?

Sektor medyczny to branża, w której analiza danych zyskuje coraz większe zastosowanie. Szczególnie teraz, w dobie trwającej pandemii COVID-19. Z tego powodu przodujące na polu analityki biznesowej Microsoft Power BI cieszy się rosnącą popularnością. Jak można skorzystać z tego narzędzia, aby sprawniej zarządzać placówką medyczną?

Power BI – analiza danych w służbie zdrowia

System Microsoft Power BI umożliwia wizualizację danych oraz tworzenie przejrzystych i czytelnych raportów.  Co ważne, mogą one pochodzić z wielu źródeł oraz być poddawane analizie nawet przez osoby o małej wiedzy analitycznej. Jest to możliwe dzięki funkcji „przeciągnij i upuść” oraz możliwości budowania zapytań w języku naturalnym.

W Power BI stopień zaawansowania analizy danych jest w pełni konfigurowalny. Dla przykładu, aby uzyskać pełny obraz budżetu oraz przychodów szpitala, można zgromadzić dane finansowe w jednym miejscu i poddać je analizie na przestrzeni ostatniego kwartału, czy porównać rok do roku. Jeśli chcemy z kolei skupić się na danych związanych stricte z bieżącą pracą danej placówki medycznej – jak na przykład czasem spędzanym przez chorujących na danym oddziale, stanem magazynowym leków czy materiałów, to za pomocą dashboardów stworzonych w systemie Power BI możemy ograniczyć analizę właśnie do tych kwestii.

Ogólnie rzecz biorąc, raporty generowane w Power BI można dostosowywać do potrzeb zarówno poszczególnych oddziałów placówek medycznych, jak i przedstawiać je w ujęciu globalnym. System Power BI ułatwia analizę danych szczególnie w następujących obszarach:

  • Raporty finansowe  wykorzystywane do wizualizowania wydatków, dochodów, kosztów ubezpieczeń, pensji pracowników i innych kwestii budżetowych.
  • Raporty związane z pacjentami  wykorzystywane do śledzenia takich informacji jak liczba pacjentów odwiedzających placówkę, czas pobytu czy ilość wykorzystanych leków i materiałów jednorazowych przypadających na osobę.
  • Raporty związane z pracownikami – ułatwiające monitorowanie pracy zatrudnionych osób, stosunku liczby pracowników do pacjentów czy stażu pracy personelu medycznego.
  • Raporty związane z gospodarką materiałową – określające ilość wykorzystanych leków i materiałów na każdym z oddziałów oraz w odniesienie do całej placówki medycznej.

Jakie korzyści Power BI oferuje dla sektora opieki zdrowotnej?

Branża opieki zdrowotnej została przekształcona w świat oparty na danych, które pochodzą z wielu źródeł – z systemów CRM, EMR, HMS, rejestracji ambulatoryjnych, laboratoriów, aptek szpitalnych i wielu innych. Chociaż codziennie placówki medyczne przekształcają ogromną ilość danych, to jednak wyciąganie na ich podstawie cennych informacji bywa trudne. Na szczęście z pomocą przychodzą nowoczesne systemy do analizy danych, takie jak Power BI.

W jaki sposób system ten usprawnia prace i funkcjonowanie placówek medycznych?

  • Pozwala agregować w jednym miejscu kluczowe dane, także te dotyczące pandemii koronawirusa,
  • Wskazuje trendy i wzorce w danych oraz ułatwia ich zrozumienie,
  • Wspiera managerów oraz kierowników w podejmowaniu decyzji,
  • Zapewnia wgląd w aktualną sytuację placówki medycznej,
  • Umożliwia łatwe zarządzanie danymi, które mogą być wykorzystane w przez poszczególne oddziały szpitala czy przychodni.

Powyższe czynniki mają szczególnie duże znaczenie dziś, gdy zadłużenie placówek medycznych wzrasta. Power BI pomaga uczynić zaawansowane kwestie związane ze służbą zdrowia znacznie prostszymi oraz przystępniejszymi w odbiorze i analizie. Odpowiednie skonfigurowanie systemu i dostosowanie jego możliwości do potrzeb danej placówki medycznej zapewnia jej stabilne funkcjonowanie, a pacjentom usługi na światowym poziomie.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem Power BI w swojej placówce medycznej, to chętnie Ci w tym pomożemy. Od planowania, aż po wdrożenie i utrzymanie systemu. Napisz do nas, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące możliwości usługi Power BI w dziedzinie opieki zdrowotnej.