Proces analizy danych – 5 kroków do sprawnego podejmowania decyzji

Wiele firm nie odczuwa problemu w braku posiadania danych, a tym bardziej w ich poprawnej analizie. W rzeczywistości jednak skutkuje to problemami w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Ten, kto zdaje sobie z tego sprawę, jest o krok przed konkurencją. W jaki sposób należy analizować dane, aby wspierały one rozwój naszej firmy?

Analiza danych w przedsiębiorstwie

Codziennie każda firma otrzymuje dostęp do ogromnej ilości danych. Pochodzą one z systemów CRM, finansowo-księgowych, prowadzonych kampanii marketingowych czy też dotyczą wyników sprzedażowych. Przy tak dużej ilości danych łatwo o pomyłkę. Z tego względu potrzebujemy odpowiedniego przygotowania do ich analizy. Od czego zacząć? Postaraj się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy dane, którymi dysponujesz, są właściwe do udzielenia odpowiedzi na nurtujące Cię pytania?
  • Czy na podstawie zbieranych danych możesz wyciągnąć konkretne wnioski biznesowe?
  • Jakich danych potrzebujesz, aby wesprzeć proces podejmowania decyzji?

Dzięki odpowiedniemu procesowi analizy danych i narzędziom, takim jak Power BI, duża ilość różnego rodzaju danych staje się prostym, jasnym drogowskazem w podejmowaniu decyzji.

5 kroków w analizie danych

Aby poprawić swoje umiejętności analizy danych i uprościć proces decyzyjny, warto wykonać pięć kroków:

1. Zdefiniuj pytania

Analizę danych organizacyjnych lub biznesowych należy zacząć od właściwego postawienia pytania. Pytania powinny być mierzalne, jasne i zwięzłe. W tym celu zdefiniuj problem badawczy. Przykładowo: Od trzech miesięcy prowadzimy kampanie promocyjne oparte o e-mail marketing nakierowane na zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym. Czy są one skuteczne?

2. Określ jasne kryteria pomiaru

Musimy dokładnie zdefiniować co i w jaki sposób mierzymy. Zastanów się więc, jakiego rodzaju danymi dysponujesz i wybierz dla nich odpowiednie wskaźniki pomiaru. Przykładowe pytania, które należy zadać sobie na tym etapie, to:

  • Jakie ramy czasowe poddać analizie? (np. rok, kwartał, miesiąc);
  • Jaką jednostkę miary wybrać? (np. ilość pobrań, wskaźnik odrzuceń, ilość sprzedanych produktów);
  • Jakie czynniki dodatkowe należy uwzględnić? (np. sezonowość sprzedaży, personalizacja mailingów, wybór grupy docelowej).

3. Zbierz dane

Z jasno zdefiniowanym pytaniem i ustalonymi priorytetami pomiaru nadszedł czas, aby zebrać dane. Podczas agregacji i porządkowania danych pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu plików i prawidłowym zapisie ich formatów. Muszą one być kompatybilne z systemem do analizy, który planujemy użyć, np. Power BI.

4. Analizuj dane

Po zebraniu odpowiednich danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytanie z kroku 1, nadszedł czas na ich głębszą analizę. Narzędzia takie jak Power BI umożliwiają tworzenie różnych widoków danych i przedstawianie ich w postaci intuicyjnych wykresów. Dzięki temu analiza danych staje się zadaniem prostym, nawet dla osób o małej wiedzy technicznej. Jeśli więc chcesz usprawnić analizę danych, koniecznie poznaj możliwości tego narzędzia.

5. Zinterpretuj wyniki analizy

Analiza danych nie kończy się na przejrzystej wizualizacji danych. To, co najważniejsze dopiero przed nami. Chodzi tu oczywiście o interpretację. W tym celu zadaj sobie następujące kluczowe pytania:

  • Czy dane odpowiadają na postawione pierwotnie pytanie?
  • Czy dane użyte do analizy nie wzbudzają żadnych zastrzeżeń?
  • Czy są jakieś ograniczenia w analizie, których nie wziąłeś pod uwagę?

Jeśli Twoja interpretacja danych jest zgodna z powyższymi pytaniami, to prawdopodobnie doszedłeś do produktywnych wniosków. Jedynym pozostałym krokiem jest teraz wykorzystanie wyników procesu analizy danych do jeszcze lepszego prowadzenia biznesu. W naszym przypadku dowiedzieliśmy się, czy prowadzona kampania e-mail marketingowa jest efektywna i czy powinna być nadal kontynuowana – jeśli tak, to w jakiej formie, a jeśli nie, to dlaczego.

Postępując zgodnie z tymi pięcioma krokami w procesie analizy danych, będziesz w stanie podejmować lepsze decyzje dla swojej firmy, ponieważ Twoje wybory będą wspierane przez dane, które zostały solidnie zebrane i przeanalizowane. Dzięki wykorzystaniu narzędzi takich jak Power BI analiza danych staje się szybsza i dokładniejsza – co oznacza, że jesteśmy w stanie ​​podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje biznesowe.