Power BI – podnieś efektywność swojej firmy dzięki analizie danych
2023-10-16 Z branży BI

Power BI – podnieś efektywność swojej firmy dzięki analizie danych


Analityka biznesowa pozwala znaleźć w gąszczu danych kluczowe informacje, które z kolei można wykorzystać do poprawy efektywności firmy. To z pozoru proste działanie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i określenia celu analizy. Na szczęście istnieją narzędzia, które znacznie usprawniają ten proces. Jednym z nich jest system Power BI. W jaki sposób może on pomóc w poprawie efektywności Twojej firmy?

Microsoft Power BI - co to jest?

Microsoft Power BI to zaawansowane narzędzie do analizy biznesowej i wizualizacji danych, opracowane przez firmę Microsoft. Jest częścią rodziny produktów Microsoft Power Platform, która umożliwia firmom analizowanie, wizualizowanie i udostępnianie danych w sposób intuicyjny i efektywny. Power BI pozwala użytkownikom łączyć dane z różnych źródeł, takich jak bazy danych, arkusze kalkulacyjne, usługi chmurowe i wiele innych, a następnie przekształcać te dane w czytelne wizualizacje, takie jak interaktywne wykresy, tabele, mapy i dashboardy.

Narzędzie to oferuje intuicyjny interfejs, który umożliwia użytkownikom przeciąganie i upuszczanie elementów w celu tworzenia dynamicznych raportów i dashboardów. Power BI posiada zaawansowane funkcje analizy, takie jak analiza czasowa, analiza trendów, segmentacja danych i wiele innych. Użytkownicy mogą tworzyć spersonalizowane wskaźniki kluczowych wyników (KPI), które pozwalają śledzić ważne metryki biznesowe w czasie rzeczywistym.

Jedną z głównych zalet Microsoft Power BI jest jego zdolność do udostępniania raportów online. Użytkownicy mogą publikować swoje raporty w chmurze, co pozwala zespołom i interesariuszom łatwo uzyskiwać dostęp do aktualnych danych i raportów na różnych urządzeniach, w tym na komputerach, tabletach i smartfonach. Dodatkowo, Power BI integruje się z innymi produktami Microsoft, takimi jak Microsoft Excel, Azure, SharePoint, co umożliwia łatwe importowanie danych i współpracę z innymi narzędziami biznesowymi.

Power BI jest popularnym narzędziem wśród firm o różnej wielkości i z różnych branż, które chcą zwiększać efektywność analizy danych, podejmować lepiej poinformowane decyzje oraz monitorować wydajność swojego biznesu w czasie rzeczywistym.

Jak Microsoft Power BI podnosi efektywnośc funckjonowania firm?

Stały dostęp do danych pochodzących z różnych źródeł

Aby poszczególne zespoły projektowe mogły podnosić swoją efektywność, potrzebują dostępu do licznych danych. Z pomocą Power BI możesz importować dane z ponad 60 różnych źródeł. Co ważne, system ten umożliwia współdzielenie zgromadzonych danych oraz stworzonych raportów i wizualizacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w dany projekt.

Zmniejszenie obciążenia działu IT dzięki systemom do analizy danych

Rozwiązania Business Intelligence oferują szereg narzędzi analitycznych, które poprawiają wydajność nie tylko działów IT, ale także pozostałych wydziałów w organizacjach. W przypadku Power BI konsolidacja wszystkich danych przebiega automatycznie. Dzięki funkcjonalności „przeciągnij i upuść” z systemu tego z powodzeniem mogą korzystać nawet osoby o małej wiedzy technicznej. W ten sposób stopień zaangażowania pracowników z działu IT maleje. Dane są dostępne niezależnie od miejsca pracy, na komputerach stacjonarnych  oraz urządzeniach przenośnych.

Szybkie pytania i odpowiedzi – tylko z Power BI

Jeśli obecnie trudno jest Ci w danych znaleźć odpowiedzi na pewne pytania, bardzo przydatna okaże się możliwość wprowadzania zapytań za pomocą naturalnego języka. Funkcja pytań i odpowiedzi pozwala użytkownikom systemu Power BI wprowadzać zapytania w zwykłym języku, np. „ile sztuk produktu X zostało sprzedanych w poprzednim roku?”, „ile wydaliśmy na reklamę Google Ads?”, „o ile proc. wzrósł dochód ze sprzedaży we wrześniu?”.

Power BI szuka odpowiedzi, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dane. Wystarczy je odpowiednio zagregować i pogrupować według określonego klucza, aby omawiana funkcja spełniła swoje zadanie i przyśpieszyła tempo prac.

Możliwość współdzielenia danych pomiędzy poszczególnymi zespołami w firmie

Power BI daje możliwość nadawania poszczególnym członkom zespołu różnego stopnia uprawnień do zagregowanych danych. Dzięki temu osoby zajmujące się danym projektem nawet gdy pracują w różnych wydziałach, mogą mieć dostęp do wspólnych danych. Przykładowo dział sprzedaży może mieć wgląd w dane dotyczące kampanii promocyjnych i odwrotnie. Dzięki temu efektywność pracy wzrasta i przekłada się na zyski firmy.

Gaszenie pożarów, zanim się pojawią

Power BI zapewnia stały wgląd w kondycję firmy oraz stopień realizacji przyjętych celów biznesowych. Ułatwia w ten sposób podejmowanie decyzji oraz wspiera kadry zarządzające w rozwiązywaniu problemów. Często także wskazuje słabe punkty i nieefektywne procesy w organizacji, które wymagają poprawy. Dzięki temu otrzymujemy informacje o konieczności wprowadzenia zmian wcześnie i możemy zapobiec problemom przed ich faktycznym powstaniem.

To tylko niektóre z korzyści, jakie może przynieść zastosowanie w swojej firmie Power BI. Inwestycja w oprogramowanie na pewno zwróci się w postaci zaoszczędzonego czasu i trafniejszych decyzji biznesowych, które przełożą się na wyższe zyski. Trzeba pamiętać, że system ten musi być dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości danej firmy. Wówczas zmaksymalizuje korzyści i poprawi efektywność prac.