Lepsza kultura danych dzięki Power BI. Jak ją wypracować?

Żyjemy w świecie, który jest napędzany przez dane. Od tego, w jaki sposób je wykorzystamy, zależy wiele – trafność podejmowanych decyzji biznesowych, rozwój firmy, jej konkurencyjność, a co za tym idzie, także i dochody. Obecnie praca ma charakter coraz bardziej interdyscyplinarny i wymaga nieustannego uczenia się, zdobywania informacji oraz ich praktycznego wykorzystania. Jeśli więc wprowadzimy w swojej firmie kulturę organizacyjną opartą na danych, to możemy mieć pewność, że osiągniemy spójność na wszystkich poziomach organizacji. Jak w tym wszystkim może nam pomóc Power BI?

Wprowadź kulturę danych z pomocą Microsoft Power BI

Kultura organizacyjna oddziałuje w sposób bezpośredni i pośredni na wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wpływa na pracę poszczególnych osób, komunikację, strategię planowania, czy zdolność rozwiązywania problemów. Podczas tworzenia kultury organizacyjnej bardzo ważne jest, aby pracownicy najwyższego szczebla oraz managerowie tworzyli szerszą świadomość zadań i celów, które stoją przed poszczególnymi zespołami. Na jakie inne aspekty należy zwrócić uwagę?

  • Zastanów się, na jakie pytania chcesz znaleźć odpowiedzi

Nie skupiaj się jedynie na kwestiach technicznych. Ustal, czego chciałbyś się dowiedzieć dzięki zgromadzanym danym. Czym charakteryzują się Twoi obecni klienci? Jakie mają potrzeby? W jaki sposób Twoje produkty lub usługi mogą je zaspokoić?  Jakich danych w ogóle nie zbierasz? Jakie dane gromadzisz, ale nie analizujesz?

Takie pytania będą dobrym punktem wyjścia do tworzenia kultury danych w firmie. Trzeba pamiętać, że zawsze muszą one być skorelowane z celami firmy oraz określoną strategią działania.

  • Ułatwiaj zespołom dzielenie się uwagami oraz podejmowanie działań

Stwórz grupę w Power BI Pro, aby organizować i dystrybuować wszystkie raporty i wizualizacje istotne dla Twojego zespołu. Kiedy stworzysz grupę, będziesz mógł dodawać do niej współpracowników, współtworzyć z nimi raporty, tworzyć wizualizacje danych czy mieć stały wgląd w szczegółowe informacje, dzięki którym wspólnie określicie trendy rynkowe oraz stopień realizacji przyjętych celów. Możesz również nadawać poszczególnym członkom zespołu różne stopnie uprawnień – do edycji danej treści, udostępniania jej lub czytania.

W ten sposób odpowiednie osoby mogą swobodnie ze sobą współpracować, pozostawać w kontakcie i rozwijać projekty. Jeśli połączysz Power BI Pro z pakietem Office 365, możesz również korzystać z usług grupowych Office 365, takich jak Microsoft OneDrive dla firm i Microsoft Exchange Online. Pozwalają one przechowywać i udostępniać pliki grupowe oraz zarządzać wiadomościami grupowymi, kalendarzami i zadaniami.

  • Udostępniaj treści odpowiednim osobom

Gdy tworzysz raporty, pliki Microsoft Excel oraz wizualizacje danych w Power BI i publikujesz je w organizacyjnym pakiecie zawartości, stają się one częścią biblioteki pakietów zawartości. Inni pracownicy mogą przeglądać lub przeszukiwać bibliotekę w poszukiwaniu treści opublikowanych dla całej organizacji oraz grup Microsoft Office 365, do których należą.

W odróżnieniu od prostego współdzielenia pulpitu, który oferuje dostęp tylko do odczytu, pakiety zawartości organizacyjnej umożliwiają przypisanym użytkownikom dogłębniejszą analizę, a nawet aktualizację raportów. Na odbiorców danych nakłada się mniej ograniczeń, a do tego otrzymują oni spersonalizowany wgląd w informacje, które z ich punktu widzenia są ważne.

Kultura danych to całościowe podejście w firmie, które daje wiele możliwości pracownikom. Dzięki kulturze organizacyjnej opartej na analizie danych cele postawione przed poszczególnymi działami firmy w jasny sposób łączą się z celami organizacji, jej strategią i misją.