Jak wdrożyć Power BI?

Popularność narzędzi klasy Business Intelligence nieustannie rośnie. Coraz więcej firm z różnych branż sięga po nowoczesne systemy analityczne, by lepiej wykorzystywać gromadzone dane. Jakie możliwości daje Power BI od Microsoft? Kiedy i jak wdrożyć Power BI? O tym w artykule!

BI – co to znaczy?

Business Intelligence, czyli BI, to dziedzina zajmująca się gromadzeniem, analizą i interpretacją danych w celu wspomagania procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach.

W dzisiejszym świecie, gdzie dane stanowią kluczowy zasób, Power BI, stworzony przez firmę Microsoft, jest niezwykle istotnym narzędziem. Power BI umożliwia użytkownikom tworzenie interaktywnych raportów, wizualizacji danych oraz budowanie zaawansowanych paneli kontrolnych, które pozwalają na błyskawiczne zrozumienie trendów i kluczowych wskaźników biznesowych.

Dzięki swojej łatwości użycia oraz zdolności do integracji z różnymi źródłami danych, Power BI umożliwia firmom efektywne zarządzanie danymi i podejmowanie strategicznych decyzji opartych na rzetelnej analizie. To narzędzie staje się coraz bardziej nieodzowne w dzisiejszym świecie biznesu, umożliwiając przedsiębiorstwom osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez lepsze zrozumienie otoczenia i szybsze reagowanie na zmiany.

wdrożenie Power BI

System Microsoft Power BI – jak jest zbudowany?

Na architekturę systemu Microsoft BI składają się:

 • aplikacja desktopowa (Power BI Desktop) – służąca do przetwarzania danych, budowy raportów i ich prezentacji. To najbardziej rozbudowana wersja programu.
 • aplikacja chmurowa (Power BI Service) –  umożliwiająca budowę raportów i ich udostępnianie pomiędzy użytkownikami. Jest to wersja programu dostępna w chmurze, która pozwala na zaciąganie danych i pracę na nich bez potrzeby instalacji oprogramowania.
 • aplikacja mobilna (Power BI App / Mobile) – pozwalająca na wygodne przeglądanie raportów i interakcję z nimi w dowolnym miejscu i czasie. Jest to wersja programu przeznaczona na telefony i tablety.

Power BI – jakie są jego zastosowania?

Power BI to oprogramowanie do analizy biznesowej, umożliwiające użytkownikom sprawne tworzenie i udostępnianie interaktywnych raportów bazujących na firmowych danych. Gotowy raport może być w prosty sposobów udostępniony wszystkim lub wybranym członkom zespołu. Zaletą systemu jest także jego intuicyjny interfejs oraz funkcjonalność „przeciągnij i upuść”, która ułatwia tworzenie prostych, ale profesjonalnie wyglądających raportów.

Power BI to kompletny zestaw narzędzi analitycznych, które wspierają funkcjonowanie firm i organizacji z różnych branż – od handlu, przez zakłady produkcyjne, po służbę zdrowia. Z produktu Microsoft korzystają takie globalne przedsiębiorstwa, jak choćby HP, Adobe, Pepsi czy Toshiba.

wdrożenie Microsoft Power BI

Kiedy warto wdrożyć systemy klasy Business Intelligence?

Systemy klasy Business Intelligence, w tym Power BI, stanowią odpowiedź na potrzeby firm, których nadrzędnym celem jest rozwój i umacnianie pozycji na rynku. W ich przypadku, narzędzia analityczne będą nieocenionym wsparciem w realizacji przyjętej strategii.

Wdrożenie Power BI zalecane jest zwłaszcza tym organizacjom, w których mimo gromadzenia danych, nie dochodzi do wyciągania z nich konkretnych wniosków. Oprogramowanie pomoże im dostrzec korelacje między informacjami i wykorzystać je w planowaniu działań biznesowych.

Warto pamiętać o ograniczonych możliwościach wciąż powszechnie stosowanego Excela. Przy dużych, pochodzących z różnych źródeł danych, ich analiza i raportowanie pochłania wiele czasu i jest obarczone ryzykiem błędów. Lepszym wyborem są w tym przypadku nowoczesne narzędzia Business Intelligence, dla których analiza tego typu danych, do tego w czasie rzeczywistym, nie stanowi najmniejszego problemu. Co nie bez znaczenia, Power BI umożliwia efektywne tworzenie atrakcyjnych wizualizacji danych i raportów.

Microsoft Power BI implementation

W jakich obszarach działalności firmy Power BI przynosi korzyści?

Power BI znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach i branżach, umożliwiając organizacjom analizę danych, generowanie raportów i podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji. Oto kilka głównych zastosowań Power BI:

Analiza Biznesowa

Microsoft Power BI umożliwia firmom analizowanie danych finansowych, sprzedażowych, operacyjnych i innych, co pomaga w identyfikowaniu trendów, prognozowaniu wyników oraz optymalizowaniu procesów biznesowych.

Raportowanie i monitoring

Dzięki Power BI użytkownicy mogą tworzyć interaktywne raporty i panele kontrolne, które pozwalają na bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i szybkie reagowanie na zmiany w organizacji.

Analiza marketingowa

Agencje marketingowe i działy marketingu firm mogą używać Power BI do analizy efektywności kampanii reklamowych, analizy zachowań klientów oraz prognozowania trendów rynkowych.

Analiza zasobów ludzkich

Microsoft Power BI pozwala na analizę danych związanych z zasobami ludzkimi, takimi jak rotacje pracowników, analiza wynagrodzeń, czy analiza satysfakcji pracowników, co może pomóc w optymalizacji strategii HR.

PowerBI wdrozenie

Analiza danych finansowych

Sektor finansowy może korzystać z Power BI do analizy danych dotyczących inwestycji, analizy ryzyka, zarządzania portfelem oraz monitorowania zmian na rynkach finansowych.

Analiza danych sprzedażowych

Firmy z różnych branż mogą śledzić dane dotyczące sprzedaży, analizować preferencje klientów, prognozować zapotrzebowanie na produkty oraz optymalizować zarządzanie zapasami przy użyciu Power BI.

Analiza danych operacyjnych

Przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne mogą analizować dane operacyjne, takie jak czasy produkcji, zużycie surowców, koszty produkcji i inne, co pomaga w optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych.

Analiza danych edukacyjnych

W sektorze edukacyjnym, Microsoft Power BI może być używany do analizy wyników uczniów, ocen nauczycieli, analizy frekwencji oraz monitorowania postępów edukacyjnych.

Te zastosowania to tylko kilka przykładów możliwości Power BI. Dzięki swojej wszechstronności i łatwości użycia, narzędzie to może być dostosowane do różnych potrzeb i specyfikacji każdej branży czy organizacji.

Wdrożenie Microsoft Power BI – etapy

Wdrożenie systemu do analizy danych Microsoft Power BI jest wieloetapowym procesem, który wymaga starannej analizy i planowania. Można go przedstawić w następujacych krokach:

 1. Analiza potrzeb i celów:
  • Pierwszym krokiem w procesie wdrożenia Power BI jest dokładna analiza potrzeb i celów organizacji. To etap, w trakcie którego definiujemy, jakie konkretnie korzyści chce osiągnąć firma poprzez wykorzystanie narzędzi Business Intelligence.
 2. Agregacja danych:
  • W tym etapie skupiamy się na ocenie dostępności oraz jakości istniejących danych. Identyfikujemy, czy istnieją jakiekolwiek braki lub niedokładności, a także przygotowujemy plan ich naprawy. Wartość analiz przeprowadzanych z pomocą Power BI zależy w dużej mierze od jakości danych, dlatego proces ich agregacji i segmentacji jest niezwykle istotny.
 3. Projektowanie struktury raportów i dashboardów:
  • Projektowanie to kluczowy etap, w którym definiujemy strukturę raportów i dashboardów. Zastanawiamy się, jakie informacje są kluczowe dla różnych użytkowników i jak przedstawić je w sposób zrozumiały i użyteczny. Projektowanie intuicyjnego interfejsu zapewnia efektywne korzystanie z narzędzia przez pracowników.

Power BI wdrożenie

 1. Implementacja:
  • Kiedy struktura raportów jest już ustalona, przechodzimy do etapu implementacji. Integracja Power BI z istniejącymi systemami oraz import danych to kluczowe elementy tego etapu. Dodatkowo, konfigurujemy ustawienia bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiednią kontrolę dostępu do danych.
 2. Szkolenia dla użytkowników:
  • Wprowadzenie nowego narzędzia wymaga solidnych szkoleń dla użytkowników. Organizujemy sesje szkoleniowe, w trakcie których uczymy personel korzystania z interfejsu Power BI, interpretowania raportów i efektywnego wykorzystywania funkcji analizy danych.
 3. Monitorowanie i optymalizacja:
  • Po wdrożeniu należy systematycznie monitorować efektywność raportów i dashboardów. Analiza danych zwrotnych od użytkowników oraz regularne optymalizacje procesów ETL pozwalają utrzymać wysoką wydajność systemu. Proaktywne podejście do monitorowania i optymalizacji jest kluczowe dla sukcesu długoterminowego.

busiess intelligence power bi

Jakie korzyści można osiągnąć w firmach dzięki wdrożeniu systemu Microsoft Power BI?

Wdrożenie systemu Microsoft Power BI niesie za sobą szereg korzyści dla firm, obejmujących różne obszary działalności. Kluczowe z nich to:

Ulepszona analiza danych

Power BI umożliwia zbieranie, analizowanie i wizualizowanie danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firmy mogą szybciej i dokładniej zrozumieć swoje dane, co prowadzi do bardziej trafnych analiz i decyzji biznesowych.

Intuicyjne raportowanie

Platforma oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia raportów i dashboardów. To sprawia, że nawet osoby bez specjalistycznej wiedzy technicznej mogą łatwo generować czytelne i atrakcyjne raporty, przyspieszając proces podejmowania decyzji.

Łatwa integracja z innymi narzędziami

Power BI integruje się z wieloma innymi narzędziami i platformami, takimi jak Microsoft Excel, SharePoint czy Azure. To ułatwia korzystanie z istniejących zasobów oraz zapewnia płynną współpracę między różnymi systemami.

narzędzia BI Powerbi

Centralizacja danych

Dzięki Power BI, dane z różnych źródeł mogą być łączone i przetwarzane w jednym miejscu. To eliminuje potrzebę korzystania z wielu narzędzi do analizy danych i ułatwia zarządzanie informacjami.

Szybka reakcja na zmiany

Dynamiczne raportowanie i analiza w czasie rzeczywistym pozwalają firmom szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe. To kluczowe, zwłaszcza w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

Zwiększenie efektywności operacyjnej

Microsoft Power BI automatyzuje wiele procesów związanych z analizą danych, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów. Firmy mogą skupić się na istotnych zadaniach, a nie na ręcznym przetwarzaniu danych.

Poprawa przejrzystości organizacyjnej

Dzięki dostępowi do realnych danych na różnych poziomach organizacyjnych, wszyscy pracownicy mają pełniejszy obraz sytuacji firmy. To z kolei sprzyja lepszemu zrozumieniu celów i wspólnemu dążeniu do ich osiągnięcia.

analiza danych w PowerBI

Wdrożenie Microsoft Power BI – rozwiązania szyte na miarę

Planujesz wdrożenie Power BI w swojej firmie? Nowoczesne narzędzia analityczne to ogromne udogodnienie dla firm chcących sprawnie zarządzać własnymi danymi. By jednak spełniały swoje zadania, muszą być idealnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań danej organizacji. W EBIS wdrażamy produkty Microsoft BI w oparciu o indywidualną, przygotowaną dla danego klienta ofertę.