Czy analiza danych wpływa na ROI?
2021-05-24 Z branży BI

Czy analiza danych wpływa na ROI?


Stawiając czoła biznesowym wyzwaniom, należy korzystać z jak najlepszych rozwiązań. Jednym z nich jest analiza danych. Dzięki sprecyzowaniu konkretnego problemu, dostępowi do odpowiednich danych oraz zastosowaniu technik współczesnej analityki, można odnieść wiele korzyści. Takie działania usprawniają zarządzanie ryzykiem, optymalizację pracy oraz wykorzystanie dostępnych zasobów. Oprócz tego w świecie biznesu bardzo ważne jest śledzenie zwrotu z poniesionej inwestycji (ROI). To dzięki temu wskaźnikowi firmy mogą dokładnie ustalić, jak skuteczne są ich działania. Zobaczmy zatem, jak analiza danych z wykorzystaniem Power BI może pomóc w tym aspekcie.

Co musisz wiedzieć o ROI?

Współczynnik ROI (ang. return of investment) określa stopień rentowności prowadzonych przez daną firmę działań. Krótko mówiąc ROI pokazuje, jaki jest zysk z zainwestowanych pieniędzy. Może to dotyczyć wielu obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz różnych jego działów.

Jak poprawna analiza danych wpływa na ROI?

1. Odkrywanie korzystnych okazji biznesowych

Dzięki analizie trendów oraz mierzeniu konkretnych zmiennych, firmy mają możliwość odkryć nisze rynkowe oraz przewidzieć zagrożenia, zanim się pojawią. Ma to bardzo duże znaczenie szczególnie dla tych firm, które działają w dynamicznym i bardzo zmiennym środowisku. Opieranie decyzji biznesowych na twardych danych skutkuje zwiększeniem zysków firmy, a tym samym pozytywnie wpływa też na wskaźnik ROI.

2. Zarządzanie pracownikami

Jednymi z większych kosztów, jakie ponoszą firmy, są pensje pracowników. Efektywne wykorzystanie zasobów pracowniczych może być śledzone dzięki identyfikowaniu okresów wzmożonej pracy. Oprócz tego bardzo przydatne jest mierzenie, jak koszt każdego pracownika wypada w porównaniu do zysków, jakie generuje dla firmy. Dzięki nowoczesnym systemom do analizy danych, takim jak Power BI, analizowanie jakości i efektywności pracy działu personalnego jest zdecydowanie prostsze, a odpowiednia alokacja pracowników i podział obowiązków przekładają się także na ROI.

3. Zarządzanie towarem

Analiza danych przynosi szereg korzyści także firmom działającym w sektorze handlu. Pozwala uzyskać wiele informacji na temat stanu magazynowego, zapotrzebowania rynkowego na dany rodzaj towarów czy wielkości sprzedaży w określonym regionie. Dzięki możliwości współdzielenia danych w Power BI dostęp do informacji mają wszystkie osoby zaangażowane w projekt. Takie rozwiązanie znacznie usprawnia pracę oraz zwiększa jej efektywność.

4. Optymalizacja kampanii marketingowych

Jednym z wyzwań marketingu jest docieranie do wybranego sektora rynku wtedy, kiedy jest on najbardziej skłonny skorzystać z danej usługi/towaru. Można tego dokonać dzięki mierzeniu danych gromadzonych wewnętrznie (na przykład pozyskiwanych ze sklepu internetowego), jak i zewnętrznych (reakcji potencjalnych klientów w mediach społecznościowych). Taka strategia pozwala lepiej zrozumieć Twojego klienta oraz optymalnie dopasować komunikat reklamowy oraz kanały komunikacji. Wszystko to znacząco pomoże w optymalizacji inwestycji przeznaczonych na marketing. Więcej na temat usprawniania działań marketingowych dzięki analizie danych znajdziesz w naszym poprzednim artykule.

5. Efektywne wykorzystanie budżetu

Po zebraniu danych z różnych źródeł w jednym panelu (taką możliwość daje Power BI), można dokładnie określić, gdzie zwiększyć, a gdzie zmniejszyć wydatki. Jednak to nie wszystko – zaawansowane sposoby analityki pomogą także ustalić, jak zmiana budżetu w danym zakresie (np. reklama w mediach społecznościowych) wpłynie na przychody firmy oraz efektywność innych kanałów reklamowych. Dzięki temu nie trzeba zdawać się na domysły, a pracownicy z różnych działów mogą skupić się na opracowywaniu najefektywniejszych rozwiązań.

Chcesz zwiększyć ROI? Analizuj dane z Power BI!

Powszechny dostęp do dużej ilości danych daje firmom praktycznie nieograniczone możliwości ich wykorzystania. Ich poprawna analiza oraz wyciąganie trafnych wniosków biznesowych skutecznie zwiększa rentowność przedsiębiorstw. Oczywiście, aby taka analiza była skuteczna, należy korzystać z dobrych narzędzi. Jednym z nich jest Power BI, które zostało stworzone specjalnie z myślą o analityce biznesowej. Pomaga ono efektywnie wizualizować gromadzone dane, dzięki czemu można jeszcze lepiej wyciągnąć z cenne informacje.