5 zasad efektywnej analizy danych

O tym, że dane powinny determinować praktycznie każdą z podejmowanych przed przedsiębiorstwo decyzji, słyszymy coraz częściej. Kultura organizacyjna oparta na danych przynosi bowiem firmom szereg wymiernych korzyści. Czy w praktyce operowanie na ogromnych zbiorach danych jest łatwe i efektywne? Niestety nie zawsze. Poznaj 5 zasad, które wspomogą wydajną analizę danych w Twojej firmie!

Najczęstsze problemy z analizą danych spotykane wśród przedsiębiorców

Z badania opracowanego przez firmę CIMA wynika jasno, że aż 86% przedsiębiorstw ma problem z przetwarzaniem dużej ilości danych. Co gorsze, ponad 30% przedstawicieli firm biorących udział w ankiecie przyznało, że błędne analizy wpłynęły negatywnie na poziom ich przychodów. Wśród największych wyzwań wytypowali oni problemy z porównywaniem danych pochodzących z kilku baz.

Jak efektywnie analizować dane?

  • Określ cel analizy

Aby dojść do rzetelnych informacji, musimy najpierw określić cel, który chcemy osiągnąć. Wówczas dokładnie wiemy jakie dane powinny zostać poddane analizie oraz z jakiego okresu powinny one pochodzić.

  • Analizuj firmowe dane pochodzące z różnych źródeł

Każdy przedsiębiorca, który chce mieć kompleksowy wgląd w sytuację firmy, powinien do analizy wykorzystywać wszystkie dostępne dane – pochodzące z CRM, systemów księgowych i marketingowych, sprzedażowych, a także tych do zarządzania relacjami z klientami czy związanych z obsługą logistyczną. Dane powinny zawsze być analizowane z zachowaniem odpowiedniego kontekstu czy specyfiki rynku, na którym działamy. Wówczas nawet te z pozoru bezwartościowe dane mogą nabrać zupełnie innego znaczenia.

  • Oceń jakość posiadanych danych

Posiadany zbiór danych może być niepełny czy też zawierać zdublowane rekordy. W rezultacie każde zależności w nich wykryte mogą okazać się błędne. Z tego względu należy zwracać szczególną uwagę na jakość danych i rzetelność ich segmentacji.

  • Zadbaj o czytelność wykonywanych analiz

Efektem finalnym wykonywanej analizy danych powinny zawsze być informacje, które będą użyteczne z punktu widzenia dalszego rozwoju przedsiębiorstwa czy wprowadzenia zmian do dotychczasowych działań. Z tego względu skupienie się na udzieleniu odpowiedzi na pytania:

  • jak,
  • gdzie,
  • kiedy,
  • po co,
  • dlaczego,

zamiast pokazywania jak największej liczby obliczeń, tabelek czy wykresów ma tu kluczowe znaczenie.

Chcąc poprawnie analizować dane, koniecznie wybierz system, który ułatwi Ci to zadanie. Power BI od Microsoft daje możliwość efektywnej analizy danych w czasie rzeczywistym oraz wizualizacji danych w postaci czytelnych wykresów, co oznacza lepsze monitorowanie postępów w realizacji założonych celów. Bieżący wgląd w informacje pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych niemal w każdym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa – w dziale obsługi klienta, logistyce, marketingu, w finansach czy w sprzedaży.