Trendy w analizie danych na 2021 rok

Odchodzący rok zapisze się w historii jako czas bezprecedensowego wzrostu zapotrzebowania na technologie informatyczne w firmach zmuszonych do drastycznego przeorganizowania swoich modeli biznesowych. W roku 2021 możemy oczekiwać kontynuacji tego trendu. Na znaczeniu zyskają zwłaszcza systemy do analizy danych, takie jak Power BI – najbardziej efektywne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Rok 2020 w analizie danych

Tematem numer jeden roku 2020 była oczywiście pandemia koronawirusa, która drastycznie zmieniła rzeczywistość biznesową większości przedsiębiorstw. Zostały one niemal z dnia na dzień zmuszone do zmiany perspektywy, przeorganizowania swoich strategii funkcjonowania i wdrożenia nowych sposobów pozyskiwania klientów oraz komunikacji z nimi. W wielu branżach z pomocą przyszła właśnie technologia i systemy Business Intelligence.

Niepewna przyszłość, konieczność cięcia kosztów, usprawnienia działań i dokładnego liczenia każdej wydanej złotówki przełożyły się bezpośrednio m.in. na wzrost zainteresowania nowoczesnymi systemami do precyzyjnej analizy danych, wśród których prym wiodą takie narzędzia jak Microsoft Power BI – wyróżniony w rankingu Magic Quadrant 2020 za kompatybilność z innymi bazami danych i usługami webowymi, poziom dostosowania oferowanych rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów oraz pełne wsparcie techniczne ze strony producenta.

Co przyniesie rok 2021 w analizie danych zdaniem ekspertów?

Nadchodzący rok i następne lata będą czasem przyśpieszenia strategicznych inwestycji firm w platformy teleinformatyczne i narzędzia Business Intelligence (BI) bazujące na rozwiązaniach chmurowych – konkludują eksperci firmy analitycznej Dresner Advisory Services w raporcie 2020 Cloud Computing and Business Intelligence Market Study.

Prognozowany wzrost popularności pracy zdalnej i funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw w rozproszonej strukturze wymusi konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dostępu do firmowych zasobów. Na znaczeniu zyskiwać będą jeszcze bardziej działy IT i specjaliści ds. bezpieczeństwa. Nowe uwarunkowania rynkowe przesuną środek ciężkości na rozwój nowych i doskonalenie istniejących rozwiązań informatycznych. Bez względu na to, czy celem jest zachowanie pozycji na rynku, czy zdobycie przewagi konkurencyjnej – firmy będą koncentrować się na platformach opartych na chmurze – zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa, szybki dostęp do danych i dużą zdolność adaptacji do bieżących potrzeb. Będą to działania w skali znacznie przekraczającej naturalne, obserwowane od lat trendy.

Analiza danych kluczem do sukcesu

Nieodłącznym aspektem przyśpieszonej cyfrowej transformacji jest ogromny wzrost znaczenia rozbudowanej analizy i przetwarzania danych, obejmujących liczne aspekty działania przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy produktywności i obsługi klienta.

Prawidłowe gromadzenie, weryfikacja i przetwarzanie Big Data staną się wręcz niezbędne by podejmować właściwe decyzje na coraz bardziej wymagającym rynku. Analityka danych oraz wzrost zapotrzebowania na przeznaczone do tego celu profesjonalne narzędzia (takie jak wspomniany Power BI) z pewnością będą jednymi z głównych trendów branży Business Intelligence w 2021 roku.