Usprawnij analizę danych z Power BI!

Jeśli szukasz nowoczesnego narzędzia, w którym analiza danych i wizualizacja danych będzie wykonana w sposób kompleksowy, to z całą pewnością Microsoft Power BI spełni Twoje oczekiwania. Dzięki niemu nie tylko uzyskasz stały wgląd w dane, ale także sprawisz, że będą one dostępne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników Twojej firmy, a podejmowanie decyzji biznesowych stanie się o wiele prostsze. Jak zatem analiza danych w Power BI usprawnia funkcjonowanie firm? Czy analiza danych może wspierać wszystkie działy w firmie? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Analiza danych – jak Power BI usprawnia ten proces?

  • Power BI pozwala na kompleksową analizę danych pochodzących z różnych źródeł

Dziś każda firma ma praktycznie nieograniczony dostęp do danych. Mogą one pochodzić z systemów ERP, finansowo – księgowych, arkuszy kalkulacyjnych Excel, z systemów do e-mail marketingu czy mediów społecznościowych. Obejmują także dane strumieniowe czy te dostępne w chmurze. Dzięki Power BI wszystkie dane, jakie chcesz poddawać analizie, możesz zagregować w jednym miejscu, filtrować i modelować zgodnie z potrzebami.

  • Intuicyjny interfejs przyjazny dla użytkowników

Power BI poprzez wbudowaną funkcjonalność „przeciągnij i upuść” sprawia, że tworzenie raportów jest bardzo proste nawet dla osób o małej wiedzy technicznej. Co więcej, system ten daje także możliwość tworzenia wizualizacji danych na podstawie zapytań wprowadzanych w naturalnym języku. Potrzebne zestawienia danych i raporty możesz tworzyć dosłownie w kilka minut po zaimportowaniu danych, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu. Tak przeprowadzona analiza danych jest skuteczna i efektywna.

  • Analiza danych w jednym panelu

Analiza danych w Microsoft Power BI gwarantuje stały dostęp do wszystkich kluczowych danych biznesowych z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego. Co ważne, są one dostępne 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach. Niezależnie więc od tego, czy jesteś w podróży służbowej, czy pracujesz stacjonarnie, wystarczy dosłownie kilka kliknięć, aby otrzymać wgląd w dane firmowe.

Analizy danych wykonywane z pomocą narzędzi klasy business intelligence, jak Microsoft Power BI, wytyczają kierunek pracy, pomagają w określaniu trendów czy wyłapywaniu słabych ogniw. Przez to decyzje biznesowe podejmowane przez managerów i zarząd firmy są trafne i oparte na solidnych filarach.

  • Power BI pozwala na przeprowadzanie spójnych analiz biznesowych

Power BI to cały zestaw narzędzi analitycznych, dzięki którym możesz uzyskać 360-stopniowy widok danych. Tak szeroki zakres możliwości sprawia, że uzyskane informacje można wykorzystać niemal w każdym dziale organizacji w celu bardziej świadomego podejmowania decyzji biznesowych.

Co ważne, każdy pracownik może analizować dokładnie te dane, które są mu akurat potrzebne, bez konieczności zwracania się z zapytaniem o ich przygotowanie do członków innego zespołu. Poszczególne grupy projektowe mogą wykorzystywać różne widoki danych i korygować je według istotnych dla nich ról i obowiązków.

Analiza danych – praca z systemem Power BI

Microsoft Power BI to program, którego intuicyjny interfejs oraz wbudowane funkcjonalności pozwalają na przeprowadzanie dogłębnych analiz i opracowywanie interaktywnych raportów. Usprawnia on funkcjonowanie firm, gdyż każdy dział może korzystać z niego niezależnie. Analiza danych odbywa się w czasie rzeczywistym, a efekty prac mogą być udostępniane osobom zaangażowanym w dany projekt. Przez to eliminowane są przestoje w pracy czy problem duplikacji danych i raportów.

Co ważne, osoby pracujące z Microsoft Power BI mogą mieć minimalną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnych systemów BI, gdyż wbudowane w narzędzie funkcjonalności prowadzą krok po kroku i wskazują niezbędne do wykonania zadania.

Analiza danych w Power BI skutecznie podnosi efektywność firm, sprzyjając przy tym ich rozwojowi i osiąganiu założonych celów biznesowych. Zestawienia danych w postaci raportów i wykresów są bowiem o wiele łatwiejsze do interpretacji niż te przedstawione w postaci arkuszy XLS.

Analiza danych w Power BI – jak się do niej przygotować?

Analiza danych w Power BI, aby była skuteczna, musi być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem danych. Zanim zajmiesz się więc zbieraniem informacji, odpowiedz sobie na kluczowe pytania:

  1. Czy znasz cel – każda analiza danych musi mieć jasno określony cel. Wówczas uzyskane informacje nabierają wartości i ułatwiają podejmowanie decyzji. Cele należy dopasowywać natomiast do realnych możliwości firmy oraz na podstawie profilu prowadzonej działalności. Ważne są przy tym zarówno cele krótkoterminowe, jak i te odnoszące się do dłuższego okresu.
  2. Oceń rzetelność posiadanych danych – posiadany zbiór danych może być niepełny czy posiadać zduplikowane rekordy. W rezultacie każde zależności w nich wykryte mogą okazać się błędne. Tak przeprowadzona analiza danych nie wniesie wartości do Twojego biznesu.
  3. Porównuj analogiczne zbiory danych – w analityce dominuje jedna, zasadnicza zasada, która brzmi: jakie dane na wejściu, taka wartość analizy danych na wyjściu. Zadbaj więc, by analiza danych przeprowadzona była sumiennie, ze zrozumieniem jej celu i przy odpowiednim dopasowaniu danych.
  4. Analizuj dane w odniesieniu do kontekstu sytuacji – z pozoru bezwartościowe dane w odniesieniu do sytuacji danej firmy czy specyfiki rynku, na którym działamy, mogą nabrać zupełnie innego znaczenia. Z tego względu analiza danych powinna być wykonywana w odniesieniu do realnego problemu, czy postawionego celu, a przy tym jej efekty powinny być mierzalne.
  5. Zadbaj o przejrzyste wyniki analizy – finalnym efektem analizy biznesowej powinny być informacje, które możemy wykorzystać do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa czy korekty dotychczasowych działań. Koncentracja na udzieleniu odpowiedzi na pytania „jak”, „gdzie”, „kiedy”, „po co” i „dlaczego”, zamiast pokazywania jak największej liczby obliczeń, tabelek czy wykresów ma tu kluczowe znaczenie. Tak wykonana analiza danych pozytywnie wpływa na pracę całego zespołu, motywując ich w procesie rozwiązywania problemów i adaptacji do rynkowych trendów.

Analiza danych – jakie obszary funkcjonowania firm wspiera?

Analiza danych firmowych z pomocą nowoczesnych systemów klasy business intelligence, takich jak Power BI, usprawniać może prace niemal każdego działu w organizacji. Finanse, marketing, logistyka, zamówienia, sprzedaż – każdy z tych działów codziennie agreguje wiele ważnych danych, które jednak bez odpowiedniej weryfikacji nie wnoszą wartości dodanej.

Analiza danych firmowych powinna więc być przeprowadzana przez każdy z działów firmy, aby usprawnić ich funkcjonowanie i zminimalizować koszty, a także w celu wydajniejszej alokacji środków i wprowadzania usprawnień.

W tym zakresie system Power BI ma wiele do zaoferowania. Analiza danych pochodzących z różnych źródeł staje się prosta i szybka do wykonania także przez osoby, które nie posiadają rozwiniętych kompetencji technicznych. Ważne dane są zawsze pod ręką, co eliminuje przestoje i ułatwia wykonywanie analiz predykcyjnych.

Analiza danych w Power BI najbardziej polecana jest tym przedstawicielom świata biznesu, którzy funkcjonują w dynamicznym i mocno konkurencyjnym środowisku. Analiza wykonana z pomocą Microsoft Power BI zmniejsza w ich przypadku ryzyko niepowodzeń i daje możliwość niemal natychmiastowego reagowania na rynkowe zawirowania.

Analiza danych firmowych – czy potrzebne są specjalistyczne studia?

Praca analityka biznesowego wymaga umiejętności zarządzania i zrozumienia biznesu. Przydatna jest także wiedza z zakresu statystyki, agregowania ważnych informacji, matematyki i umiejętności wyciągania praktycznych wniosków.

Można więc powiedzieć, że analityk biznesowy to zawód multidyscyplinarny, który wymaga orientacji we wszystkich aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. W tym w finansach, sprzedaży, logistyce, marketingu i wielu innych. Wśród zadań stawianych osobom na tym stanowisku mogą znaleźć się: analizowanie trendów sprzedaży, trendów rynkowych, politycznych, analizy sportowe czy nawet nowoczesne dziennikarstwo oparte na danych lub tzw. targeting.

Aby zdobyć kompetencje na stanowisko analityka biznesowego, warto wybrać kierunek studiów, zarówno I jak II stopnia, który rozwijać będzie kompetencje analityczne oraz zakresu statystyki. Wiedza zdobyta w toku nauki, wraz z kursami na temat analizy danych, pozwolą w tym przypadku na szybkie odnalezienie się na rynku pracy oraz wykazanie umiejętnościami z zakresu analizy danych.

Jeśli macie pytania dotyczące możliwości wdrożenia Microsoft Power BI w Waszej firmie, to skontaktujcie się z nami. Wykonaliśmy już wiele wdrożeń systemu i doskonale znamy jego możliwości.