Microsoft uznany za lidera w 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and BI Platforms

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że Microsoft już po raz szesnasty z rzędu zajął pierwsze miejsce w raporcie Gartner Magic Quadrant 2023 dla platform analitycznych i Business Intelligence. Ponadto narzędzia BI firmy Microsoft już piąty rok z rzędu zajęły pozycję najbardziej na prawo pod względem kompletności wizji i najwyższej w rankingu zdolności do realizacji w Magic Quadrant.

Jakie czynniki były brane pod uwagę w raporcie Gartnera?

Funkcje platformy ABI obejmują 12 następujących krytycznych możliwości, które zostały zaktualizowane w celu odzwierciedlenia obszarów zmian rynkowych, zróżnicowania i zapotrzebowania klientów:

 • Zautomatyzowane spostrzeżenia

Podstawowy atrybut analityki rozszerzonej, jest to zdolność do stosowania technik uczenia maszynowego (ML) w celu automatycznego generowania spostrzeżeń dla użytkowników końcowych (na przykład poprzez identyfikację najważniejszych atrybutów w zbiorze danych).

 • Katalog analityczny

Odnosi się do zdolności produktu do wyświetlania treści analitycznych, aby ułatwić ich znalezienie i konsumpcję. Katalog jest przeszukiwany i tworzy rekomendacje dla użytkowników.

 • Przygotowanie danych

Przygotowanie danych obejmuje wsparcie dla funkcji drag-and-drop, czyli kontrolowanego przez użytkownika łączenia danych z różnych źródeł oraz tworzenia modeli analitycznych (takich jak zdefiniowane przez użytkownika miary, zestawy, grupy i hierarchie).

 • Łączność ze źródłami danych

Funkcje łączności ze źródłami danych umożliwiają użytkownikom łączenie się i pobieranie ustrukturyzowanych danych przechowywanych na różnego rodzaju platformach pamięci masowej, zlokalizowanych zarówno w siedzibie firmy, jak i w chmurze.

 • Data storytelling

Data storytelling to zdolność łączenia interaktywnych wizualizacji danych z technikami narracyjnymi w celu przedstawienia spostrzeżeń w atrakcyjnej, łatwej do zrozumienia formie.

 • Wizualizacja danych

Wizualizacja danych obejmuje wsparcie dla wysoce interaktywnych pulpitów i eksploracji danych poprzez manipulację obrazami wykresów. Obejmuje ona szereg opcji graficznych, które wykraczają zdecydowanie poza wykresy kołowe, słupkowe i liniowe, takie jak mapy cieplne i drzewa, mapy geograficzne, wykresy rozproszone i inne specjalistyczne wizualizacje.

 • Zarządzanie

Funkcje zarządzania śledzą wykorzystanie i zarządzają sposobem udostępniania i promowania pozyskanych w toku analizy informacji.

 • Zapytania w języku naturalnym

Funkcja zapytań w języku naturalnym (NLQ) umożliwia użytkownikom zadawanie pytań dotyczących danych przy użyciu terminów wpisywanych w pole wyszukiwania lub wypowiadanych.

 • Raportowanie

Funkcja raportowania zapewnia doskonałe pod względem paginacji raporty, które można zaplanować i udostępnić dużej społeczności użytkowników.

 • Integracja Data Science

Funkcjonalności, które umożliwiają rozszerzone opracowywanie i prototypowanie złożonych modeli nauki o danych i uczenia maszynowego (DSML).

 • Magazyn metryk

Zdolność do zapewnienia zwirtualizowanej warstwy, która pozwala użytkownikom tworzyć i definiować metryki jako kod, zarządzać tymi metrykami z hurtowni danych i obsługiwać wszystkie aplikacje analityczne, nauki o danych i biznesowe typu downstream. Obejmuje to również takie możliwości jak zarządzanie celami.

 • Współpraca

To zastosowanie możliwości współpracy w strumieniach roboczych analityki dla organizacji, które chcą zapewnić środowisko, w którym szerokie spektrum użytkowników może jednocześnie współtworzyć projekt analityczny.

Warto wiedzieć, że w tegorocznym raporcie Magic Quadrant for BI Platforms Gartner dodał trzy nowe krytyczne funkcjonalności jako część kryteriów oceny. Chodzi o wspomniane powyżej: przechowywanie metryk, współpraca i integracja data science. Obrazują one niektóre z kluczowych zmian, jakich użytkownicy narzędzi analitycznych oczekują od dostawców platform ABI.

Magic Quadrant – wyniki analizy rynkowej dla Power BI

Jakie funkcjonalności przyczyniły się do sukcesu Microsoftu i Power BI?

Główna platforma ABI od Microsoft, Power BI, ma ogromny zasięg rynkowy i wykazuje szybkie tempo rozwoju dzięki integracji z Microsoft 365, Azure i Teams, elastycznym cenom, ponadprzeciętnej funkcjonalności i ambitnej mapie produktowej.

W 2022 r. Microsoft dodał funkcję śledzenia metryk, która umożliwia zespołom dopasowanie ich celów i kluczowych priorytetów w formie wizualnej współpracy. Jego nowy Premium Gen 2 zwiększa cenę/wydajność i wartość dzięki możliwościom autoskalowania. Wreszcie, Microsoft dodał low-code data marts dla łatwego dostępu do zarządzanych samodzielnie rozwiązań analityki relacyjnej.

Mocne strony

 • Dostosowanie do Microsoft 365, Teams i Azure Synapse

Włączenie Power BI do Microsoft 365 E5 zapewniło ogromny kanał dla rozpowszechnienia platformy. Ponieważ wielu klientów korzysta z Teams do współpracy zdalnej, możliwość dostępu do Power BI, a teraz także do „Goals” w ramach tego samego interfejsu Teams, jest atrakcyjną integracją dla użytkowników biznesowych. Dopasowanie Power BI i Azure Synapse adresuje wiele person i przypadków użycia D&A.

 • Relacja ceny do wartości

Usługa Power BI dostępna jest już obecnie w modelu per-user, która w szczególności dedykowana jest dla mniejszych organizacji z 300 lub mniej pracownikami. Duże organizacje mogą nadal wybierać opcję per capita, która jest bardziej opłacalna przy większej liczbie użytkowników. Microsoft nie stosuje strategii sprzedaży krzyżowej w celu zwiększenia przychodów na klienta, jak robi to większość dostawców platform ABI.

 • Ambicje i plany produktowe

Microsoft ma jasną wizję krzyżowego wykorzystania Power BI, Power Apps i Power Automate do napędzania wartości biznesowej. Power Apps może być osadzony w dashboardach Power BI lub może zyskać dostęp do zbiorów danych Power BI. Przepływy Power Automate mogą być z kolei skonstruowane w celu podjęcia różnych działań w oparciu o dane. Usługi AI, takie jak analiza tekstu, sentymentu i obrazu, są natomiast dostępne w ramach Power BI Premium.

Wyzwania

 • Zarządzanie tworzeniem i publikacją treści

Gartner otrzymuje coraz więcej zapytań od klientów Power BI zmagających się z zarządzaniem procesem tworzenia i publikacji treści analitycznych. Klienci wyrażają obawy dotyczące sposobów realizacji zadań, takich jak modelowanie danych czy promowanie treści.

 • Otwarta architektura

Podczas gdy wielu użytkowników usług Power BI docenia wąską integrację architektury Microsoft, rośnie jednak także zapotrzebowanie na większą interoperacyjność pomiędzy konkurencyjnymi platformami BI. W szczególności wielu klientów Power BI chciałoby zobaczyć bardziej otwartą integrację z produktami konkurencyjnymi wobec Microsoft.

 • Azure jako jedyna opcja wdrożenia

Zdaniem Gartner, Microsoft nie daje klientom wystarczającej elastyczności w wyborze oferty cloud IaaS. Podczas gdy łączenie danych pozwala na korzystanie z wielu chmur i scenariuszy chmury hybrydowej, usługa Power BI działa tylko w Azure.

Czy Microsoft będzie liderem Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and BI Platforms także w 2024 roku?

Jako Złoty Partner Microsoft jesteśmy bardzo zadowoleni tegorocznym wynikiem raportu Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and BI Platforms. Tak znacząca przewaga rynkowa w zakresie Platform Analytics i Business Intelligence dopinguje nas tym bardziej do ciężkiej pracy i dalszych wdrożeń Power BI u naszych klientów. Wierzymy, że kolejny rok przyniesie równie zadowalające efekty, a Power BI nadal pozostanie liderem rynku usług analizy biznesowej.