Jak instytucje finansowe wykorzystują BI?

Nowe technologie towarzyszą nam na każdym kroku. Wraz z nimi pojawia się naprawdę duża ilość danych, które dają nam możliwość uzyskania głębszego wglądu w zachowania klientów i branży, w której działamy, jako całości. Jak donoszą badania, 90 procent danych na świecie zostało wygenerowanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Z tego względu wszyscy przedsiębiorcy, którzy poważnie myślą o rozwoju swoich firm powinni wdrożyć praktyki business intelligence, aby w pełni wykorzystać posiadane zasoby danych. Kwestia ta dotyczy także banków i instytucji finansowych.

Czym jest Business Intelligence?

Pojęcie Business Intelligence (BI) odnosi się do praktyki przekształcania dużych ilości danych w informacje. Można powiedzieć, że celem Business Intelligence jest prezentacja danych w nowy, łatwy do zrozumienia sposób, tak aby mogły być one wykorzystywane do wspierania kluczowych decyzji biznesowych.

Business Intelligence w instytucjach finansowych

Odpowiednia agregacja i zrozumienie dużej ilości danych dostępnych w sektorze bankowym i finansowym nie jest łatwym zadaniem. Byłoby to niezwykle żmudne, przytłaczające i czasochłonne zajęcie, gdyby miało być wykonywane ręcznie. Biorąc pod uwagę ilość informacji, które większość firm ma rozproszone w różnych aplikacjach i usługach, osiągnięcie 360-stopniowego widoku klientów i biznesu jako całości jest wyzwaniem dla każdej firmy.

Właśnie w tym celu wykorzystywane są narzędzia takie jak Power BI , które pozwalają szybko zrozumieć, przeanalizować i znaleźć wartość w dużych zbiorach danych. Dają one również lepszy wgląd nie tylko w dane historyczne, ale i bieżące i dzięki temu umożliwiają lepsze zrozumienie trendów, jak i wdrożenie analiz prognostycznych.

Microsoft Power BI skutecznie łączy dane pochodzące z różnych aplikacji biznesowych w celu stworzenia jednolitego źródła informacji, z którego może korzystać każdy pracownik danej instytucji finansowej. Co więcej, Power BI zapewnia:

 • lepszy wgląd w całą działalność danego banku czy innej instytucji finansowej,
 • szybki dostęp do informacji w łatwych do zrozumienia formatach,
 • zmniejszenie ryzyka biznesowego.

W jaki sposób branża bankowa i finansowa mogą wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę?

Przede wszystkim do:

 • lepszego zrozumienia zachowań zakupowych klientów,
 • wsparcia działu obsługi klienta,
 • dostosowania oferty do faktycznych potrzeb klientów,
 • wspierania procesów budżetowania i planowania,
 • mierzenia skuteczność kampanii marketingowych,
 • wykonywania prognoz sprzedaży i szacunków finansowych,
 • analizy i poprawy wydajności operacyjnej,
 • tworzenia raportów,
 • szacowania ryzyka,
 • eliminowania oszustw finansowych,
 • badania zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres wykorzystania BI w instytucjach finansowych jest naprawdę bardzo duży. Wyzwaniem dla branży jest natomiast przystosowanie systemów bankowych do obsługi dużych zbiorów danych. Wdrożenie systemów klasy Business Intelligence, takich jak Microsoft Power BI, zawsze bowiem powinno być poparte analizą potrzeb oraz dostosowane do krótko i długoterminowych celów danego banku czy instytucji finansowej.