Case Studies

Analiza sprzedaży, finanse, zapasy

NattoPharma - opis projektu


Wdrożenie narzędzia Power BI w firmie NattoPharma - lidera w dziedzinie dostarczania preparatów na bazie witaminy K oraz innych aktywnych składników. Dla potrzeb analitycznych i raportowych dostarczono rozwiązanie obejmujące dane dotyczące procesów sprzedaży oraz budżetowych, a także zapasów.

Dzięki wdrożonemu systemowi firma NattoPharma posiada możliwość błyskawicznej analizy skuteczności swoich kanałów sprzedaży. Dostęp do raportów z zakresu promocji pozwala na przewidywanie wysokości marży uzyskiwanej ze sprzedaży.

Dostęp do przekrojowego obrazu przychodów pozwolił na zwiększenie rentowności przedsiębiorstwam oraz kształtowanie polityki cenowej, która ma wpływ na wysokość marży.

Analiza sprzedaży, finanse, zapasy

Wdrożone obszary analityczne


  • Sprzedaż
  • Finanse
  • Magazyn

Korzyści z wdrożenia


Bieżąca analiza

Bieżąca analiza

Bieżący dostęp do danych w postaci przystępnych raportów to wiedza na temat skuteczności prowadzonych działań w obszarze sprzedaży.

Trafniejsze decyzje

Trafniejsze decyzje

Szybkie porównania, wgląd w zmiany rozmaitych trendów i wskaźników w wyznaczonych obszarach pozwalają na podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych.

Wczesne przewidywanie

Wczesne przewidywanie

Wgląd w raporty dotyczące sprzedaży w szerszej perspektywie czasowej pozwala na przewidywanie nadchodzących trendów rynkowych.