Power BI: Trendy w analizie danych na 2023 rok
2023-01-09 Z branży BI

Power BI: Trendy w analizie danych na 2023 rok


Z roku na rok dane odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu organizacjami. Warto zatem bliżej przyjrzeć się dominującym na rynku perspektywom, które zdeterminują działania w zakresie analizy danych w 2023 roku. Czy Power BI nadal będzie wieść prym wśród narzędzi analitycznych? O tym przeczytacie w naszym artykule.

Samo posiadanie danych to nie wszystko – kluczowe jest ich właściwe przechowywanie i umiejętne przetwarzanie. Oto 7 trendów w zakresie analizy danych, które warto śledzić w nadchodzących miesiącach.

1. Rozszerzona analiza – także z Power BI!

Rozszerzona analiza (ang. augmented analytics) to jeden z wiodących trendów w analizie danych. Augmented analytics to metoda analityki danych, która wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe do automatyzacji procesu analizy i interpretacji danych. Ma na celu wspomaganie ludzi w podejmowaniu bardziej świadomych i dokładnych decyzji w oparciu o spostrzeżenia oparte na danych. W następnych miesiącach na znaczeniu zyskają mechanizmy oparte na zautomatyzowanych algorytmach, które przetwarzają dane i wychwytują spośród nich powtarzające się prawidłowości.

Takie wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji pozwoli analizować duże ilości danych bez ryzyka przegapienia kluczowych informacji. Umożliwi to także podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych w ułamku sekundy, w porównaniu z technikami ręcznymi. Z całą pewnością w tym zakresie możesz liczyć na pomoc Microsoft Power BI. System ten usprawni analizę danych w wielu obszarach funkcjonowania Twojej firmy.

2. Rozszerzone zarządzanie danymi i automatyzacja

Na znaczeniu zyska także rozszerzone zarządzanie danymi (ang. augmented data management). Trend ten poprawi zdolność firm do analizowania napływających dynamicznie danych – przy większym poziomie automatyzacji i w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Celem rozszerzonego zarządzania danymi jest umożliwienie lepszego zrozumienia i wykorzystania danych w celu poprawy decyzji biznesowych i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Może to obejmować różne technologie, takie jak narzędzia do przechowywania i przetwarzania danych w chmurze, narzędzia do wizualizacji danych, a także narzędzia do zarządzania metadanymi i zabezpieczenia danych.

Z kolei automatyzacja analizy danych to proces wykorzystania technologii do automatycznego przetwarzania i analizy danych bez konieczności ręcznego ich przetwarzania przez ludzi. Może to obejmować zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego do wykrywania wzorców i tendencji w danych, a także automatyczne generowanie raportów i wizualizacji danych. Automatyzacja analizy danych może znacznie zwiększyć wydajność i efektywność procesów biznesowych, ponieważ pozwala szybko uzyskać dostęp do ważnych informacji i umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych.

Z całą pewnością zagadnienia te nabiorą znaczenia w 2023 roku wobec szybko rosnącej ilości danych oraz konieczności umiejętnego zarządzania nimi.

3. Przetwarzanie w pamięci

Kolejnym trendem, który odegra ważną rolę w analizie danych w 2023 roku, jest przetwarzanie w pamięci (ang. In-Memory Computing). Taniejące koszty samej pamięci powodują, że przetwarzanie w niej danych biznesowych staje się coraz bardziej powszechne. Przechowywanie gigantycznych ilości danych w pamięci to gwarancja swobodnego dostępu do nich. A co za tym idzie, wydajniejsze zarządzanie informacjami, szybsze reagowanie na zmiany i łatwiejsze podejmowanie decyzji biznesowych dzięki lepszej widoczności zbiorów danych. W przypadku Power BI, rozwiązania chmurowego, zyskujesz stały dostęp do danych niezależnie od miejsca i czasu. Ma to duże znaczenie dla firm, których biura są rozproszone po całym świecie.

4. Połączone chmury w służbie bezpieczeństwa danych

Wydajne zarządzanie danymi to nie wszystko. Jednym z najgorętszych trendów business intelligence jest w ostatnich latach także samo bezpieczeństwo danych. Z tego powodu nie osłabnie w 2023 roku popularność znanych już dobrze chmur, do których swoje dane przenosi coraz więcej organizacji. Nowością jednak stanie się łączenie chmur w większe systemy, by zminimalizować ryzyko zagrożeń. Chmury jako platformy BI będą się ze sobą przenikać, co usprawni też analizę danych w dowolnym miejscu i czasie.

5. Demokratyzacja danych

Demokratyzacja danych oznacza udostępnianie ich szerokiemu gronu odbiorców, tak aby każdy mógł z nich korzystać i wykorzystywać je we właściwych celach. Celem tego działania jest zapewnienie równego dostępu do informacji i umożliwienie podmiotom wzięcia udziału w procesie podejmowania decyzji, które mogą mieć wpływ na ich codzienne funkcjonowanie. Aby jednak tak się stało, potrzeba często zmiany podejścia i restrukturyzacji wewnątrz firmy czy organizacji. Tak zbudowana kultura organizacyjna przynosi finalnie wiele korzyści i  tego względu w 2023 roku temat demokratyzacji danych w procesie ich analizy nabiera kluczowego znaczenia.

6. Analiza wykresów – poznaj możliwości Power BI

Coraz popularniejsza analiza wykresów pozwala na badanie relacji pomiędzy interesującymi nas podmiotami, takimi jak zasoby ludzkie, transakcje czy całe organizacje. Co za tym idzie, umożliwia znalezienie odpowiedzi na bardziej skomplikowane pytania dotyczące danych, często pochodzących z różnych źródeł. Ich analiza jest niepraktyczna, a niekiedy wręcz niemożliwa, przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Magazyny z wykresami mogą być swobodnie eksplorowane w celu wyszukiwania danych ze złożonymi powiązaniami. Jak przewiduje Gartner, zastosowanie przetwarzania graficznego i graficznych baz danych będzie rosło w tempie 100% rocznie.

7. Dane jako usługa

Data as a Service (DaaS) to rodzaj usługi obliczeniowej w chmurze, która zapewnia dostęp do danych pochodzących z różnych źródeł. Dostawcy DaaS oferują już dziś szereg usług, takich jak przechowywanie danych, przetwarzanie i analiza danych, aby pomóc organizacjom w zarządzaniu danymi i ich analizie. Usługi te są zwykle dostarczane przez Internet i są dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub interfejsu API.

Jedną z zalet DaaS jest to, że umożliwia organizacjom dostęp do danych z wielu źródeł, takich jak bazy danych, sensory i platformy mediów społecznościowych, bez konieczności samodzielnego zarządzania infrastrukturą bazową. Może to zaoszczędzić czas i zasoby oraz pozwolić organizacjom skupić się na ich podstawowych działaniach biznesowych. Już teraz DaaS jest wykorzystywane w wielu branżach, w tym w finansach, opiece zdrowotnej i handlu detalicznym, aby pomóc organizacjom podejmować bardziej świadome decyzje w oparciu o spostrzeżenia oparte na danych i z całą pewnością nabierze znaczenia w 2023 roku.

Jedno jest pewne – w najbliższym czasie analiza danych zyska jeszcze większe znaczenie. Firmy, które chcą móc podejmować trafne decyzje biznesowe, już dziś powinny wdrażać systemy do ich analizy, takie jak Microsoft Power BI.