Podsumowanie roku – jak Power BI i inne narzędzia analityczne wspierały biznes w trakcie pandemii?

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia przeniosły do Internetu znaczącą część naszych aktywności. Przełożyło się to na lawinowy wzrost liczby generowanych przez klientów danych. Ich precyzyjna analiza może być dla firm kopalnią bezcennych wniosków na temat usprawnienia procesów sprzedaży. Czy faktycznie ich potencjał został wykorzystany?

Cyfrowa aktywność a analiza danych

Według raportu, przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów, swoją aktywność w sieci zwiększyło 54% użytkowników, z czego ok. 30% o ponad dwie lub nawet cztery godziny. Każdy z nich pozostawia po sobie olbrzymią ilość cyfrowych śladów, na podstawie których można przeprowadzić gruntowne badanie oraz interpretację preferencji i zachowań – przekładających się na konkretne decyzje zakupowe.

Wykorzystanie tego potencjału wymaga jednak wdrożenia specjalistycznych narzędzi do analizy danych biznesowych. Wciąż jest to w większości domena dużych przedsiębiorstw, aczkolwiek dostawcy rozwiązań są świadomi wzrostu zapotrzebowania również w średnich i małych przedsiębiorstwach. Stąd m.in. nacisk na rozwój rozwiązań typu self-service, z których najpopularniejszy jest obecnie Microsoft Power BI. Łączą one szerokie możliwości analityczne z uproszczoną w porównaniu do klasycznych systemów obsługą.

Wyniki sierpniowego sondażu tygodnika Computerworld wskazują, że mimo kryzysu związanego z pandemią aż 58% ankietowanych firm planuje utrzymanie lub zwiększenie wydatków na IT, a tylko 26% ich ograniczenie. Ponad 80% firm deklaruje, że jest w trakcie, już zrealizowała lub w najbliższym roku rozpocznie cyfrową transformację. Tylko 9% nie ma takich działań.

Wykorzystanie narzędzi analitycznych takich jak Power BI w okresie pandemii

Pandemia Covid-19, skutkująca powszechnym stosowaniem zasad „social distancing”, zmusiła zarządzających firmami do przyśpieszonego wdrożenia efektywnych metod telepracy oraz narzędzi udostępnianych z chmury obliczeniowej w modelu Software as a Service (SaaS). Jak nigdy wcześniej na znaczeniu zyskały platformy analityczne, wspomagające podejmowanie decyzji w oparciu o twarde dane i realne zdarzenia, a nie intuicję lub niejasne przypuszczenia. Jest to szczególnie istotne w czasach niepewności, gdy większość klientów dwa razy obejrzy każdą złotówkę przed jej wydaniem. Nie da się już działać „po staremu” i oczekiwać satysfakcjonujących rezultatów – generowanie raportów w excelu raz w miesiącu lub rzadziej daje bardzo złudne poczucie kontroli nad sytuacją.

Wdrożone przez wiele firm narzędzia klasy Business Intelligence, takie jak Power BI, usprawniły kompleksową analizę informacji w czasie rzeczywistym oraz umożliwiły przejrzyste i czytelne raportowanie. Wszystko to dzięki zebraniu w jednym miejscu danych z różnych źródeł i w różnych formatach, ich zautomatyzowaną „obróbkę” oraz łatwe udostępnianie wyników – zarówno współpracownikom, jak i partnerom biznesowym – w postaci czytelnych tabel, wykresów i wskaźników na różnych poziomach szczegółowości.

Idealnym podsumowaniem znaczenia analityki biznesowej w „czasach zarazy” (i nie tylko) może być cytat z liczącego kilka tysięcy lat dzieła „Sztuka Wojny” chińskiego generała Sun Tzu:

„Zwyciężają ci, którzy z wyprzedzeniem przeprowadzają w swojej kwaterze kalkulacje, uwzględniając jak największą liczbę czynników. Pobieżne kalkulacje oznaczają porażkę. A co dopiero ich brak!”.