Czym jest usługa Microsoft Fabric?

Marzeniem każdego pracownika z sektora analitycznego, niezależnie od branży, jest ekonomizacja pracy. Przyspieszenie procesów, automatyzacje i przydatne narzędzia są tym, czego szuka każda dziedzina nauki, przemysłu i handlu. Z pomocą przychodzi w tym przypadku nie tylko Power BI, ale także pozostałe produkty firmy Microsoft, dzięki którym szybciej uporasz się z opracowywaniem danych oraz pozostałymi zadaniami.

Czym jest Microsoft Fabric?

Jak wskazuje sam producent, Microsoft Fabric to usługa analityczna „wszystko w jednym”, która obejmuje wszystko – przenoszenie danych, naukę o danych, Real-Time Analytics i analizę biznesową. Oferuje kompleksowy zestaw usług, w tym usług typu data lake, inżynierię danych i integrację danych w jednym miejscu i do tego zapewnia niezawodne zabezpieczenia danych.

W przypadku sieci szkieletowej nie jest konieczne łączenie różnych usług od wielu dostawców. Zamiast tego można skorzystać z wysoce zintegrowanego, kompleksowego i łatwego w użyciu produktu, który został zaprojektowany w celu uproszczenia niezbędnych procesów.

Platforma Fabric oparta jest na podstawach oprogramowania jako usługi (SaaS) i zapewnia prostotę oraz integrację na zupełnie nowym poziomie. Przez to spełnia oczekiwania każdego analityka, który poszukuje skutecznego narzędzia do optymalizacji operacji opartych na danych. 

Usługa MS Fabric łączy nowe i istniejące składniki z usługi Power BI, AzureSynapse i Azure Data Factory w jednym zintegrowanym środowisku, które są następnie prezentowane w różnych dostosowanych do potrzeb użytkownika środowiskach.

Ta integracja niesie ze sobą wiele korzyści:

 • Różnorodne, głęboko zintegrowane narzędzia analityczne mogą być stosowane w wielu branżach,
 • Gwarantuje wspólne doświadczenia w różnych środowiskach, które są znane i łatwe do opanowania,
 • Deweloperzy i analitycy danych zyskują łatwy dostęp do wszystkich zasobów i mogą je wykorzystywać według potrzeb.
 • Magazyn danych data lake umożliwia przechowywanie danych używanych w preferowanych narzędziach analitycznych,
 • Scentralizowane zarządzanie i porządek we wszystkich środowiskach.

Dzięki usłudze Microsoft Fabric opartej na środowisku SaaS, dane i usługi są bezproblemowo integrowane. Zespoły IT mogą w sposób scentralizowany konfigurować podstawowe funkcje, a uprawnienia przedsiębiorstwa są automatycznie stosowane we wszystkich podstawowych usługach. Co istotne także i etykiety poufności danych są dziedziczone automatycznie między elementami w pakiecie.

Sieć szkieletowa umożliwia użytkownikom skupienie się na tworzeniu doskonałych rozwiązań, uwalniając ich od konieczności integracji, zarządzania i zrozumienia podstawowej infrastruktury obsługującej środowisko.

Z jakich elementów składa się usługa MS Fabric?

 1. Data Factory: jest to usługa służąca do przenoszenia, transformowania i ładowania danych między różnymi źródłami i docelowymi lokalizacjami.
 2. Synapse Data Engineering: to narzędzie do budowania i zarządzania dużymi zbiorami danych, które umożliwia tworzenie potoków przetwarzania danych na dużą skalę.
 3. Synapse Data Science: usługa ta dostarcza środowisko do budowy, szkolenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego i analizy danych.
 4. Synapse Data Warehouse: jest to narzędzie do tworzenia i zarządzania hurtowniami danych w chmurze, które umożliwia przetwarzanie i analizę dużych ilości danych.
 5. Synapse Real-Time Analytics: ta usługa zapewnia rozwiązania analityczne w czasie rzeczywistym, umożliwiające przetwarzanie strumieniowe i analizę danych.
 6. Power BI: jest to usługa do tworzenia i udostępniania interaktywnych raportów i pulpitów biznesowych opartych na danych z różnych źródeł.
 7. Data Activator: to środowisko Microsoft Fabric bez użycia kodu, które umożliwia analitykowi biznesowemu automatyczne kierowanie działaniami na podstawie danych.

Microsoft Fabric a usługa Power BI

Power BI znasz doskonale jako narzędzie do analizy biznesowej, wizualizacji czy udostępniania interaktywnych raportów. To kompleksowa usługa do pracy nad zbiorami danych, segregowania ich oraz opracowywania czy dostarczania szczegółowych informacji.

Co wspólnego z Power BI ma Microsoft Fabric? Wspominaliśmy, że Fabric firmy Microsoft to kompleksowe usługi analityczne typu „wszystko w jednym”. Wszystkie elementy są ze sobą zintegrowane, dzięki czemu możesz korzystać z ulubionych narzędzi analitycznych w jednym miejscu. Mówiąc dokladniej, Fabric od Microsoft łączy nowe i istniejące składniki z usługi Power BI, Azure Synapse i Azure Data Factory w jednym zintegrowanym środowisku. Te składniki są następnie prezentowane w różnych dostosowanych środowiskach użytkownika.

Microsoft Fabric to sposób na szybszą i efektywniejszą pracę z danymi z użyciem ulubionych narzędzi. I to w jednym miejscu!

Dlaczego analiza danych jest tak ważna dla firm?

Analiza danych odgrywa kluczową rolę we współczesnym biznesie, przynosząc liczne korzyści dla firm różnych branż. W dzisiejszym ekspresyjnym świecie, gdzie dane są szeroko dostępne i generowane w ogromnych ilościach, inżynieria danych jest niezbędna do skutecznego zarządzania tym zasobem informacji.

Dla firm korzystanie z różnych dostawców analizy danych staje się istotne ze względu na złożoność i różnorodność danych, które gromadzą. Każdy dostawca oferuje unikalne funkcje i narzędzia, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji. Jednym z takich narzędzi jest Azure Synapse Analytics, który zapewnia zaawansowane funkcje analizy danych w czasie rzeczywistym.

Ważnym aspektem analizy danych jest wbudowane śledzenie eksperymentów, co pozwala na testowanie różnych podejść i strategii. Dzięki temu firma może w sposób iteracyjny odkrywać wzorce i wykorzystywać wyniki eksperymentów do podejmowania lepiej poinformowanych decyzji biznesowych.

Funkcje zapewniania jakości danych są niezwykle istotne, ponieważ nieodpowiednie dane mogą prowadzić do błędnych analiz i nieprawidłowych wniosków. Odpowiednia inżynieria danych, w tym etapy czyszczenia i transformacji danych, zapewnia, że analiza zostanie wykonana na poprawnych danych, co z kolei prowadzi do bardziej wiarygodnych wyników.

Źródłem danych, które podlegają analizie, są zwykle dane surowe (ang. raw data). Dlatego kluczowe jest ich gromadzenie i składowanie w odpowiednich miejscach, takich jak Azure Data Lake Storage. To zapewnia skalowalność, trwałość i wysoką dostępność danych, umożliwiając ich dalszą analizę i przetwarzanie.

Integracja danych jest również niezwykle istotna, ponieważ firmy często gromadzą dane z różnych źródeł, takich jak systemy CRM, systemy finansowe czy portale internetowe. Praca nad zintegrowaniem tych danych pozwala na pełniejszy obraz biznesowy i umożliwia bardziej wszechstronną analizę.

Analiza biznesowa i wizualizacja danych są kluczowymi elementami procesu analizy danych. Analiza biznesowa polega na identyfikowaniu wzorców, trendów i relacji w danych, które mogą dostarczyć cennych wskazówek dotyczących efektywności operacyjnej, preferencji klientów czy obszarów potencjalnego wzrostu. Wizualizacja danych pozwala na przedstawienie tych wniosków w atrakcyjnej i zrozumiałej formie, co ułatwia przekazywanie informacji użytkownikom biznesowym.

Wreszcie, analiza danych wymaga odpowiednich zasobów obliczeniowych. W przypadku dużych zbiorów danych i skomplikowanych algorytmów analizy, wydajne i skalowalne środowisko obliczeniowe jest niezbędne do przetwarzania tych informacji w sposób efektywny. Chmurowe platformy takie jak Azure zapewniają elastyczność i moc obliczeniową potrzebną do wykonywania zaawansowanej analizy danych.

W podsumowaniu, analiza danych jest niezwykle ważna dla firm, ponieważ umożliwia odkrywanie ukrytych wzorców, trendów i informacji, które mogą prowadzić do lepszych decyzji biznesowych. Poprzez wykorzystanie inżynierii danych, różnych dostawców, wbudowanego śledzenia eksperymentów, funkcji zapewniania jakości, integracji danych, analizy biznesowej, wizualizacji danych oraz odpowiednich zasobów obliczeniowych, firmy mogą przekształcić surowe dane w wartościowe informacje, które mają realny wpływ na ich działalność i wyniki finansowe.

Microsoft Fabric – game changer na rynku uslug analitycznych

Microsoft Fabric to innowacyjne rozwiązanie na rynku usług analitycznych, które ma ogromny potencjał, by zmienić sposób, w jaki firmy analizują dane i wdrażają strategie oparte na wnioskach. Jego wpływ na rynek analizy danych jest rewolucyjny i przynosi liczne korzyści dla firm z różnych branż.

Pierwszym kluczowym aspektem, który zmienia się na rynku analizy danych dzięki MS Fabric, jest skalowalność. Rozwiązanie to zapewnia elastyczną i skalowalną infrastrukturę obliczeniową, która może obsłużyć duże ilości danych. Dzięki temu firmy mogą przetwarzać i analizować nawet największe i najbardziej złożone zbiory danych, co pozwala na odkrycie ukrytych wzorców i wskazówek biznesowych.

Kolejnym istotnym aspektem jest łatwość integracji i elastyczność tego narzędzia. Rozwiązanie to integruje się z różnymi źródłami danych, takimi jak bazy danych, hurtownie danych czy systemy CRM, umożliwiając spójne gromadzenie i analizę danych z różnych obszarów działalności firmy. To daje możliwość uzyskania kompleksowego obrazu biznesowego i dostarcza bardziej wiarygodnych i wszechstronnych informacji.

Wprowadzenie MSFabric na rynek analizy danych zmienia również podejście do czasu odpowiedzi. Rozwiązanie to umożliwia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, co pozwala firmom na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i podejmowanie natychmiastowych decyzji biznesowych. To przynosi znaczną przewagę konkurencyjną, ponieważ firmy mogą działać szybciej i bardziej efektywnie, wykorzystując bieżące informacje do podejmowania decyzji.

Warto wdrażać nowoczesne systemy do analizy danych w firmach z różnych branż z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwiają one wykorzystanie pełnego potencjału danych, które są cennym zasobem dla organizacji. Analiza danych pozwala odkryć ukryte wzorce, zrozumieć preferencje klientów, identyfikować trendy rynkowe i przewidywać przyszłe zachowania. To pozwala na lepsze zrozumienie biznesu i podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji.

Po drugie, nowoczesne systemy analizy danych usprawniają działanie firm poprzez automatyzację procesów analitycznych. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na interpretacji wyników, wykorzystaniu wiedzy eksperckiej i podejmowaniu strategicznych decyzji, zamiast tracić czas na ręczne przetwarzanie danych. To prowadzi do efektywniejszego wykorzystania zasobów i zwiększenia produktywności.

Po trzecie, wdrożenie nowoczesnych systemów analizy danych przyczynia się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Firmy, które potrafią skutecznie analizować dane i wykorzystywać wyniki analizy do podejmowania decyzji, mają większe szanse na dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, identyfikację nowych możliwości biznesowych i lepsze zaspokajanie potrzeb klientów. To prowadzi do długoterminowego sukcesu i wzrostu firmy.

Skorzystaj z sieci szkieletowej obejmującej Microsoft Fabric, Power BI, usługi Azure

Dzięki Microsoft Fabric wszystkie osoby z Twojej organizacji mogą pracować z poziomu aplikacji Microsoft 365 (np. Excel czy Microsoft Teams) dzięki możliwości udostępniania materiałów.

Co zrobić, aby móc dzielić się danymi i je opracowywać? Potrzebujesz licencji organizacyjnej oraz minimum jedną indywidualną licencję.

Licencję organizacyjną pozyskujesz na pojemność lub na użytkownika.

Z kolei licencje indywidualne dzielą się na warianty bezpłatne i Pro. Bezpłatne obejmują tworzenie i udostępnianie danych w sieci szkieletowej Fabric. Pro występuje w wersji próbnej oraz płatnej.

Wariant Pro umożliwia dzielenie się danymi zawartymi w Power BI z innymi użytkownikami. Każda organizacja musi mieć co najmniej jedną licencję tego typu, aby móc pracować z narzędziem Power BI.

Jeśli chcesz przekonać się, jak pracuje się w środowisku Microsoft Fabric, możesz wykorzystać wersję zapoznawczą, dzięki której poznasz możliwości analizy danych na jednej platformie obsługiwanej z pomocą najnowocześniejszych technologii. Fabric z całą pewnością już niebawem będzie sprawnie działającym rozwiązaniem, oferujacym odpowiednie zasoby obliczeniowe, różne źródła danych oraz dostęp do wielu obszarów roboczych, przez co warto już teraz poznać jego możliwości.