Analiza danych w sektorze finansowym – jak pomóc może Power BI?

W dzisiejszych czasach sektor finansowy to jedna z najbardziej konkurencyjnych i dynamicznie rozwijających się branż na świecie. Aby sprostać wyzwaniom, instytucje finansowe muszą stosować różnorodne narzędzia, które umożliwią im podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych opartych na danych. A gdy mowa o danych, tam nie może zabraknąć Power BI.

Power BI: Business Intelligence w sektorze finansów

Ilość danych, z którymi mamy do czynienia, rośnie w sposób lawinowy. W dziedzinie finansów zauważamy to tym bardziej, dlatego stosowanie rozwiązań Business Intelligence jest kluczowe dla efektywnego zarządzania big data, a rola analityka danych przybiera na znaczeniu.

Czym jest Business Intelligence?

Business Intelligence to zestaw narzędzi i technik służących do analizowania danych oraz konwertowania ich na informacje, które pomagają w podejmowaniu decyzji biznesowych. W ramach Business Intelligence w bankowości i finansach stosuje się wiele metod, w tym między innymi:

 • analizę biznesową,
 • analizę finansową,
 • analizę rynkową,
 • analizę klientów.

Business Intelligence pozwala na wizualizację danych w sposób przystępny i zrozumiały, dzięki czemu użytkownicy są w stanie szybko i skutecznie podejmować decyzje oparte na faktach.

W ramach rozwiązań Business Intelligence można wykorzystać wiele narzędzi (takich jak Power BI) i rozwiązań, takich jak raportowanie, hurtownie danych, analitykę biznesową, eksplorację danych czy budowanie dashboardów.

Przykładowe zastosowania Business Intelligence w sektorze finansowym to między innymi:

 • Analiza opłacalności produktów i usług,
 • Analiza ryzyka inwestycyjnego,
 • Analiza trendów rynkowych,
 • Analiza efektywności kampanii marketingowych,
 • Analiza sprzedaży i wyników finansowych.

Analiza danych finansowych – co warto o tym wiedzieć?

Współcześnie analiza danych stała się niezbędną umiejętnością w sektorze finansowym. Dzięki niej można w łatwy sposób poznać potrzeby i preferencje klientów, zrozumieć ich intencje, a także uzyskać informacje na temat prowadzonego biznesu.

Analiza danych jest także bardzo przydatna w planowaniu i podejmowaniu decyzji biznesowych. W przypadku sektora finansów i dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej ma to istotne znaczenie. Wykonywanie bieżących analiz, a także predykcyjnych, daje wiele możliwości, gwarantując przy tym stabilny rozwój i zwiększanie konkurencyjności.

Dlaczego Microsoft Power BI jest najlepszym wyborem dla analizy danych w sektorze finansowym?

W dzisiejszych czasach banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe zbierają i przechowują duże ilości danych. Dotyczą one transakcji, klientów, rynków i innych aspektów działalności biznesowej.

Jednak samo posiadanie danych nie jest wystarczające. Należy mieć narzędzia, które umożliwią ich analizę, co pozwala z kolei na zrozumienie tendencji rynkowych, wykrywanie anomalii i podejmowanie właściwych decyzji. W tym kontekście zastosowanie znajduje Power BI.

Microsoft Power BI to narzędzie do wizualizacji danych klasy Business Intelligence, które pozwala na łatwe i szybkie tworzenie interaktywnych raportów oraz dashboardów. W przypadku sektora finansowego Power BI oferuje szereg zaawansowanych funkcjonalności, takich jak integracja z różnymi źródłami danych, które obejmują bazy danych, arkusze kalkulacyjne, pliki CSV, a nawet platformy chmurowe, takie jak Microsoft Azure.

Power BI zapewnia użytkownikom elastyczność, łatwość użytkowania i wizualizację danych w czasie rzeczywistym. Kreator przeciągnij i upuść oraz możliwość zadawania pytań w języku naturalnym ułatwiają z kolei analizę danych osobom nawet o małych umiejętnościach technicznych.

usprawnienie analizy dzięki Power BI

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia Power BI w sektorze finansowym?

Sektor finansowy zmienia się niezwykle szybko. Wraz z rozwojem technologii, firmy finansowe muszą dostosowywać swoje strategie i metody działania, aby sprostać wymaganiom rynku. Wprowadzenie Power BI w sektorze finansowym to jedna z takich strategii, której korzyści przewyższają koszty. Wśród nich kluczowe znaczenie ma:

1.    Szybkość analizy danych

Dzięki Power BI firmy finansowe mogą szybko i dokładnie analizować kluczowe dane, a także w łatwy sposób porównywać wyniki finansowe i identyfikować trendy, co finalnie pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.

2.    Poprawa efektywności

Wdrożenie systemu Microsoft Power BI może przyspieszyć procesy biznesowe i pomóc w poprawie efektywności. Dzięki wizualizacjom danych firmy finansowe mogą łatwiej identyfikować obszary, które wymagają poprawy, oraz świadomie wprowadzać na rynek produkty zgodne z zainteresowaniem klientów.

3.    Dostępność danych w czasie rzeczywistym

Power BI zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co pozwala konsorcjom finansowym na bieżąco monitorować swoje wyniki finansowe i podejmować szybsze decyzje biznesowe – niezależnie od  czasu i miejsca pracy.

4.    Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w branży finansów odgrywa bardzo ważną rolę. Mając stały wgląd w dane i możliwość przygotowywania interaktywnych raportów, czynniki negatywnie wpływające na rentowność projektów można łatwo identyfikować i eliminować.

5.    Zwiększenie konkurencyjności

Wdrożenie Microsoft Power BI może pomóc firmom finansowym w poprawie ich pozycji na rynku. Dzięki szybszemu i dokładniejszemu podejmowaniu decyzji biznesowych, przedsiębiorstwa te mogą lepiej reagować na zmieniające się wymagania rynku i konkurować z innymi podmiotami.

big data - analizuj dane z Power BI

Jakie są przykłady zastosowania Power BI w sektorze finansowym?

Wdrożenie Power BI w firmach działających w sektorze finansowym usprawnić może wiele obszarów. Przede wszystkim ma pozytywny wpływ na:

 • Analizę wyników finansowych – Power BI może pomóc w analizie wyników finansowych poprzez prezentowanie danych na interaktywnych wykresach i w raportach. Dzięki temu łatwiej jest odkryć trendy, wskazać problemy i określić obszary wymagające poprawy.
 • Zarządzanie portfelem – Microsoft Power BI znacząco usprawnia zarządzanie portfelem poprzez prezentowanie informacji o jego wartości, dystrybucji aktywów i wydajności poszczególnych inwestycji.
 • Analizę ryzyka – dodatkowo Power BI może pomóc w analizie ryzyka poprzez prezentowanie informacji o ryzyku kredytowym, ryzyku rynkowym i innych rodzajach ryzyka. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć, jakie czynniki wpływają na ryzyko i jak można je zmniejszyć.
 • Budżetowanie i planowanie – system do analizy danych Microsoft Power BI może usprawniać również budżetowanie i planowanie poprzez prezentowanie informacji o wydatkach, przychodach i innych czynnikach wpływających na budżet. Dzięki temu łatwiej jest określić cele i plany na przyszłość.
 • Raportowanie – także i raportowanie z użyciem Power BI staje się efektywniejsze, gdyż poprzez automatyczne generowanie raportów na podstawie danych z różnych źródeł łatwiej jest monitorować wyniki i informować interesariuszy o postępach i osiągnięciach.

Dlaczego analiza danych w sektorze finansowym jest tak ważna?

W dzisiejszych czasach dane mają ogromne znaczenie w wielu dziedzinach życia, w tym w odniesieniu do sektora finansowego. Analiza danych w szczególności w tej branży jest bardzo ważna gdyż po pierwsze, umożliwia dokładne i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Banki i inne instytucje finansowe muszą podejmować wiele decyzji dotyczących inwestycji, kredytów i innych produktów finansowych. Analiza danych pozwala im na dokładne oszacowanie ryzyka i podejmowanie świadomych decyzji, które minimalizują ryzyko utraty kapitału i zwiększają szanse na zysk.

Po drugie, analiza danych umożliwia lepsze zrozumienie klientów. Banki i instytucje finansowe zbierają duże ilości danych na temat swoich klientów, w tym informacje o ich transakcjach, preferencjach i zachowaniach. Ich analiza pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz na dostosowanie oferty do ich indywidualnych potrzeb.

Po trzecie, analiza danych finansowych umożliwia lepsze planowanie i prognozowanie. Dzięki analizie można dokładnie oszacować trendy rynkowe i przewidywać zmiany w gospodarce oraz w zachowaniach klientów.

Po czwarte, analityka danych umożliwia zwiększenie efektywności działań. Instytucje finansowe mogą identyfikować obszary działalności, które wymagają optymalizacji lub usprawnienia. Dzięki temu można zwiększyć efektywność i zmniejszyć koszty.

Jeśli chcesz wdrożyć Power BI w firmie z sektora finansowego, zapraszamy do rozmów! Jako Złoty Partner Microsoft posiadamy stosowne kompetencje doradcze oraz grono doświadczonych konsultantów, którzy zajmą się fachowym procesowaniem całego przedsięwzięcia.