Analiza danych biznesowych

Podejmowanie ważnych decyzji biznesowych wyłącznie na podstawie intuicji to olbrzymie ryzyko. Nie bez powodu coraz więcej rozwijających się firm, niezależnie od branży działania, wykorzystuje inteligentną analizę danych biznesowych. Zapewnia im ona wgląd w szczegółowe informacje przydatne podczas podejmowania strategicznych kroków organizacji. Narzędzia BI (Business Intelligence) analizują dane historyczne i bieżące, a następnie prezentują wyniki przeprowadzonych analiz w intuicyjnej i atrakcyjnej postaci wizualnej.

Dane biznesowe – co to jest?

Dane biznesowe to ogół informacji, które mogą być wykorzystywane do planowania i prowadzenia przedsiębiorstwa. Dane te odgrywają kluczową rolę w procesie decyzyjnym. Z pojęciem danych biznesowych łączy się analityka biznesowa, która może być rozumiana jako proces przekształcania danych w informacje, natomiast informacji w wiedzę.

Dzięki nowoczesnym systemom BI przedsiębiorstwa, zamiast działać w oparciu o domysły czy przeczucia, podnoszą swoją efektywność i optymalizują dotychczasowe działania na podstawie rzeczywistych danych. Wraz z rozwojem nowych technologii i sztucznej inteligencji, analiza danych przybrała zupełnie nowy wymiar. Obecnie przez coraz większą liczbę firm jest wykorzystywana do zwiększania konkurencyjności rynkowej.

Skąd brać dane do analizy w firmie?

Dane biznesowe mogą być gromadzone z wielu źródeł. Najczęściej są nimi:

 • systemy ERP,
 • programy finansowo-księgowe,
 • arkusze kalkulacyjne Excel,
 • systemy do e-mail marketingu,
 • media społecznościowe,
 • dane strumieniowe,
 • usługi w chmurze.

Surowe dane biznesowe, rozproszone i mające różne formaty, nie mogą być analizowane bez wcześniejszego przygotowania. Rozpoczęcie analizy bez uprzedniej obróbki danych i ich zweryfikowania pod kątem ewentualnych błędów, może prowadzić do uzyskania zafałszowanych wyników. To w konsekwencji może przyczyniać się do podejmowania niewłaściwych decyzji biznesowych.

Jak analizować dane biznesowe?

Analiza biznesowa składa się z czterech etapów, w trakcie których nieprzetworzone dane zostają przekształcone w szczegółowe informacje – zrozumiałe dla wszystkich osób w danej organizacji. Pierwszymi trzema krokami jest gromadzenie danych, ich analiza oraz wizualizacja. Dopiero po ich wykonaniu można przejść do podejmowania konkretnych decyzji biznesowych.

Zanim analityka biznesowa stała się nieodłącznym elementem działalności firm, większość z działań w tym zakresie wykonywana była ręcznie. Dostępne obecnie narzędzia do analizy biznesowej automatyzują wiele procesów i pozwalają firmom oszczędzać swój czas i zmniejszać nakłady finansowe.

Narzędzia do analizy danych biznesowych

W czasach trwającej transformacji technologicznej Business Intelligence to jedno z najistotniejszych pojęć dla firm, które pragną w pełni korzystać z możliwości cyfryzacji, a tym samym utrzymać konkurencyjność na rynku.

W obliczu stale rosnącej liczby gromadzonych danych, dostępne dotychczas rozwiązania nie są już wystarczające. Nowoczesne narzędzia klasy BI umożliwiają organizacjom integrację informacji i ich sprawne przeszukiwanie. W efekcie firmy mogą sprawnie wychwytywać wzajemne zależności pomiędzy danymi i wyciągać z nich trafne wnioski. To z kolei skutkuje możliwością podjęcia maksymalnie korzystnych dla firmy decyzji biznesowych.

Narzędzia do analizy danych biznesowych pozwalają przede wszystkim na:

 • przetwarzanie danych, w tym ich grupowanie,
 • szybkie, automatyczne generowanie jakościowych raportów i statystyk,
 • wizualizowanie danych w atrakcyjnej formie,
 • stałe monitorowanie napływających danych, co pozwala na szybkie reagowanie na bieżące problemy,
 • prognozowanie na podstawie dotychczasowych danych,
 • integrację z innymi platformami analitycznymi.

Niemal nieograniczone możliwości systemów Business Intelligence to dla firm szansa na to, aby zmieniać ogromne zbiory danych w cenne informacje biznesowe. Z pomocą wykonywanych sprawnie analiz i raportów jesteśmy w stanie uzyskać informacje dotyczące praktycznie wszystkich obszarów działalności firmy. Nowoczesny system Power BI ułatwia na przykład szacowanie kosztów, śledzenie poziomu sprzedaży, zarządzanie logistyką czy ocenę skuteczności kampanii marketingowych.

Power BI – najpopularniejsze rozwiązanie z zakresu Business Intelligence

Wiodącym narzędziem klasy Business Intelligence jest Microsoft Power BI. Jest to system stanowiący rozbudowany zbiór usług umożliwiających przekształcanie danych z niepowiązanych źródeł w spójne, interaktywne i atrakcyjne wizualnie analizy, które są udostępniane wszystkim bądź wybranym członkom zespołu. W trakcie tworzenia Power BI (którego nazwa nawiązuje bezpośrednio do Business Intelligence) Microsoft czerpał z opracowanej przed laty technologii Excel.

Wdrożenie narzędzi Business Intelligence

Jakościowe dane, umożliwiające dokonanie szybkich, przekrojowych analiz, ułatwiają proces podejmowania decyzji biznesowych. Inteligentna analityka jest niezbędna w każdej firmie, w której występuje znaczne rozproszenie tych danych, utrudniające podejmowanie trafnych wyborów.

Coraz więcej firm wdraża obecnie rozwiązania klasy Business Intelligence, mające wspomóc organizacje w gromadzeniu i analizowaniu informacji. Od czego rozpocząć wdrażanie BI? Należy pamiętać, że jest to proces wymagający czasu. Jego długość zależy przede wszystkim od rozmiarów i potrzeb firmy oraz tego, w jaki sposób gromadzono dane do tej pory. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie obecnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz zdefiniowanie potrzeb, czyli tzw. analityka przedwdrożeniowa. Na kolejnym etapie niezbędne jest określenie źródeł danych i wybór narzędzi analitycznych. Konieczne jest również zaangażowanie pracowników i ich przeszkolenie z obsługi systemu BI.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem Power BI w swojej firmie? Skontaktuj się z nami – doświadczony zespół konsultantów EBIS (Złoty Partner Microsoft) przeprowadzi dokładną analizę i zaproponuje rozwiązanie indywidualnie dostosowane do potrzeb i charakteru prowadzonej działalności.