Copilot dla usługi Power BI
2024-01-22 Aktualności

Copilot dla usługi Power BI


Microsoft, jako marka nieustannie podążająca za innowacjami, dąży do tego, by zaawansowane i przydatne funkcje sztucznej inteligencji włączać w prosty, bezpieczny i odpowiedzialny sposób do produktów codziennego użytku. Z tej okazji po raz kolejny firma udoskonaliła swoje rozwiązania. Począwszy od Windows 11, jako miejsca najlepszych doświadczeń AI w pracy, szkole oraz w domu, przez Microsoft 365 – najbardziej rozpoznawalny pakiet sprzyjający produktywności na świecie, Bing i Edge – innowacyjne wyszukiwarki i przeglądarki, aż po Power BI – system wspierający sprawną analizę danych. Przyjrzyjmy się zatem bliżej możliwościom Microsoft Copilot.

Microsoft Copilot – co to jest?

Bez wątpienia możemy stwierdzić, że nadeszła nowa era sztucznej inteligencji, która całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegamy technologię i z niej korzystamy.

Dzięki możliwości połączenia interfejsów czatu i dużych modeli językowych możemy wydawać polecenia w języku naturalnym, a technologia jest wystarczająco inteligentna, by odpowiadać na otrzymane zapytania, tworzyć to, o co została poproszona lub podjąć inne stosowne działanie. Brzmi obiecująco? Zdecydowanie tak. W tym kontekście warto poznać bliżej możliwości Microsoft Copilot.

Microsoft Copilot to innowacyjne narzędzie, które rewolucjonizuje podejście firm do automatyzacji procesów biznesowych i adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Wykorzystując zaawansowaną technologię stworzoną przez OpenAI oraz potężny model językowy GPT-4, Microsoft wprowadził na rynek inteligentne rozwiązanie, zdolne do błyskawicznego generowania kodu programistycznego, tworzenia treści firmowych czy dokumentów, oraz znaczącego usprawnienia procesów biznesowych, co przekłada się na zwiększanie sukcesów przedsiębiorstw.

W skład Microsoft Copilot wchodzi szereg aplikacji, takich jak: Microsoft Power Automation, Microsoft Viva Copilot, Microsoft Dynamics 365 Copilot czy też Microsoft Azure Business Optimization oraz Power BI. Każda z tych platform oferuje unikalne funkcje, umożliwiając firmom optymalizację ich procesów biznesowych.

Główną zaletą Microsoft Copilot jest wszechstronność usługi. Firmy mogą dostosowywać narzędzia do swoich indywidualnych potrzeb, wybierając odpowiedni pakiet usług. Elastyczność ta sprawia, że rozwiązywanie problemów staje się intuicyjne, a cały proces jest bardziej efektywny, wspomagając tym samym stabilny rozwój organizacji.

Copilot dla usługi Power BI

Od stycznia 2024 roku funkcja Copilot dla Microsoft Fabric Public Preview jest dostępna w usłudze Power BI. Aby firma mogła rozpocząć korzystanie z niej, administrator musi włączyć rozwiązanie Copilot w usłudze Microsoft Fabric. Pomaga ona wykorzystywać transformacyjną moc generatywnej sztucznej inteligencji, aby jak najefektywniej wydobywać potencjał z danych.

W usłudze Power BI można korzystać z funkcji Copilot na kilka różnych sposobów. Głównym i najbardziej oczywistym jest otwarcie panelu Copilot i zapytanie Copilot o utworzenie strony raportu lub podsumowania strony.

Copilot może również utworzyć narracyjną wizualizację podsumowującą stronę lub cały raport.

 

Ponadto Copilot potrafi generować synonimy dla pytań i odpowiedzi, aby ułatwiać odbiorcom raportów znalezienie w nich tego, czego szukają.

Inne praktyczne przykłady wykorzystania Copilot w usłudze Microsoft Power BI obejmują:

  • Tworzenie zarysu raportu z sugerowanymi stronami:

Copilot może przygotować podsumowanie zbioru danych i zarys sugerowanych stron raportu. Choć rezultat prac może nie być idealny i nie dokładnie taki, jak oczekiwał użytkownik, to jednak mając punkt wyjścia, można dokonać jego modyfikacji zgodnie z preferencjami.

  • Wizualizacje dla poszczególnych stron:

Za pomocą Copilot można tworzyć wizualizacje, które generują tekstowe podsumowanie danych przedstawionych w kanwie raportu. Taka forma wizualna zawiera sugerowane podpowiedzi i miejsce, które pozwala na dostosowanie podsumowania do konkretnych potrzeb, oferując jednocześnie łatwy do odczytania, przydatny przewodnik dla użytkownika końcowego. Co ważne, podsumowanie może aktualizować się zgodnie z fragmentatorami i filtrami oraz w miarę odświeżania danych.

Przykładowe prompty dotyczące stron raportów

Zanim przejdziemy do omawiania przykładów, warto dowiedzieć się, czym w praktyce jest prompt.

Słowo to pojawia się ostatnio coraz częściej w użyciu w kontekście interakcji z systemami sztucznej inteligencji. Prompt to tekst, który służy jako polecenie lub instrukcja dla systemu. Może on przybrać formę pytania, prośby o wykonanie konkretnej czynności, czy też zapytania o analizę określonego zestawu danych.

Prompty mają kluczowe znaczenie w komunikacji ze sztuczną inteligencją, ponieważ decydują o tym, w jaki sposób AI będzie interpretować kierowane do niej żądania, co finalnie przekłada się na zgodność odpowiedzi z oczekiwaniami użytkownika.

Oto kilka przykładów promptów, które sprawdzają się w Copilot dla Power BI:

  • Wyniki sprzedaży z podziałem na produkty

„Utwórz stronę, aby analizować wielkość sprzedaży, przychody i marżę zysku różnych produktów, kategorii i podkategorii w czasie i w różnych regionach”.

  • Segmentacja i lojalność klientów

„Utwórz stronę, aby zidentyfikować i porównać cechy, zachowania i preferencje różnych segmentów klientów w oparciu o dane demograficzne, geograficzne i transakcyjne”.

  • Skuteczność promocji i zwrot z inwestycji

„Utwórz stronę, aby ocenić wpływ i zwrot z inwestycji różnych promocji na sprzedaż, przychody oraz pozyskiwanie i utrzymywanie klientów”.

  • Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw

„Utwórz stronę, aby monitorować i optymalizować poziomy zapasów, stan zapasów bezpieczeństwa i koszty różnych produktów oraz linii produktów w oparciu o popyt, czas realizacji i koszty produkcji”.

  • Tworzenie spisu treści

„Utwórz spis treści dla tego raportu zawierający krótki opis każdej strony”.

Wdrożenie Copilot w usłudze Power BI – powierz to zdanie specjalistom

Dzięki funkcji Copilot i innym możliwościom generatywnej sztucznej inteligencji usługa Microsoft Fabric oferuje nowy sposób przekształcania i analizowania danych, generowania szczegółowych informacji oraz tworzenia wizualizacji i raportów w środowisku Power BI.

Zanim Twoja firma zacznie korzystać w pełni z Copilot w Microsoft Power BI, możesz mieć pytania dotyczące tego, jak to działa, w jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo danych biznesowych i przestrzegane są wymogi prywatności oraz jak odpowiedzialnie korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji.

Nie musisz samodzielnie szukać odpowiedzi na wszystkie te pytania. Specjaliści EBIS chętnie poprowadzą Cię krok po kroku przez kluczowe etapy wdrożenia systemu do analizy danych. Wieloletnie doświadczenie poparte wiedzą staje się gwarancją sukcesu całego przedsięwzięcia – począwszy od analizy Twoich potrzeb biznesowych, przez wybór rozwiązań analitycznych, wdrożenie systemu, rozwój, utrzymanie i szkolenia dla użytkowników.

Formularz zgłoszenia